Nasz Głos | Polski tygodnik w Irlandii | Składki kredytowane ubezpieczenia społecznego PRSI (Credited PRSI Contributions) | ng24.ie

Składki kredytowane ubezpieczenia społecznego PRSI (Credited PRSI Contributions)

Osoby zatrudnione na etacie lub prowadzące własną działalność gospodarczą płacą obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne (PRSI). Są one albo potrącane z ich wynagrodzenia po każdym tygodniu pracy albo odprowadzane samodzielnie. Odpowiednia liczba opłaconych składek stanowi podstawę do ubezpieczenia przez państwo w przypadku znalezienia się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, na przykład w wyniku choroby, utraty pracy, czy sytuacji, kiedy dochody są zbyt niskie do utrzymania siebie lub rodziny.

Co to są składki kredytowane

Kredytowa składka na ubezpieczenie społeczne to składka wypłacana osobom, które wcześniej płaciły już składki w jednej z klas: A, B, C, D, E lub H przez ostatnie dwa lata a obecnie nie mogą kontynuować opłat składek z powodu utraty pracy, choroby lub niepełnosprawności.

Składki kredytowane przekazane są tobie i zapisane są w twoim rejestrze ubezpieczeń społecznych. Otrzymujesz je w tej samej klasie, w której ostatnio opłacałeś składki a to oznacza też, że możesz ubiegać się o programy socjalne, które obowiązują w danej klasie składek. Na przykład, jeżeli opłacałeś wcześniej składki w klasie A, otrzymasz kredyty w klasie A i możesz aplikować o pomoc socjalną dla osób opłacających składki w klasie A.

Jeżeli ubiegasz się o nie w 2019 roku musisz posiadać pełen komplet opłaconych składek za pełne dwa lata, tj. za rok 2018 i 2017 a jeżeli jest jakaś przerwa w opłacaniu składek w tych latach, powinieneś pracować i posiadać co najmniej 26 tygodni opłaconych składek w ciągu bieżącego roku przez złożeniem wniosku.

Składki kredytowane przysługują również:

  • osobom rozpoczynającym swoją pierwszą pracę;

  • studentom studiów dziennych;

    opiekunom (Carers) oraz osobom pobierającym Carer’s Benefit lub Carer’s Allowance;

  • osobom pobierającym zasiłki typu Illness Benefit, Invalidity Pension lub Occupational Injury Benefit.

  • zarejestrowanym jako gospodyni domowa (Homemaker).

W przypadku pobierania Disability Allowance musisz mieć opłacone lub skredytowane składki w ciągu ostatnich 2 lat przed złożeniem wniosku o Disability Allowance. Osoby przebywające na bezpłatnym urlopie macierzyńskim (Maternity Leave, Parental Leave lub Adoptive Leave) muszą zawnioskować o nie po powrocie do pracy.

Składki kredytowane wstępne przed rozpoczęciem pracy

Możesz otrzymać je tylko raz, na przykład kiedy rozpoczynasz pracę w trakcie roku roku. Składki wtedy kredytowane są od początku roku do rzeczywistej daty rozpoczęcia pracy.

Składki kredytowane w przypadku braku zatrudnienia

Otrzymujesz składki skredytowane automatycznie, jeśli jesteś bezrobotny i otrzymujesz zasiłek dla osób poszukujących pracy typu Jobseeker’s Benefit. Możesz nadal je otrzymywać, jeśli po Jobseeker’s Benefit kwalifikujesz się do Jobseeker’s Allowance, Back to Education Allowance Scheme (BTEA), Vocational Training Opportunities Scheme (VTOS), Szkolenia FET (dawniej FÁS).

Nie otrzymasz ich automatycznie, kiedy zostaje ci przyznany Jobseeker’s Allowance a nie Benefit. Warunkiem ich otrzymania jest posiadanie opłaconych składek PRSI w jednym z dwóch ostatnich lat podatkowych.

Możesz wnioskować o składki skredytowane, jeśli nie masz prawa do otrzymania pomocy socjalnej lub jesteś Kwalifikowaną Osobą Dorosłą uprawnioną do świadczeń socjalnych współmałżonka, partnera cywilnego lub konkubenta, dopóki oni są: bezrobotni, dostępni i zdolni do pracy, poszukujący pracy i posiadają opłacone lub skredytowane składki PRSI w jednym z dwóch ostatnich lat podatkowych.

Składki kredytowane a własna działalność gospodarcza

Składki kredytowane nie dotyczą osób, które pracują na własny rachunek i odprowadzają składki w klasie S. Jeżeli osoba, która odprowadza składki w klasie S nie jest w stanie dłużej ich płacić z powodu choroby, braku pracy lub jeżeli jej dochód spadanie poniżej 5000 euro, nie będzie kwalifikowała się do składek kredytowanych. Jeżeli jednak ta osoba opłacała wcześniej składki PRSI w jednej z klas kwalifikowanych (A, B, C, D, E, H lub P) w przeciągu ostatnich 2 lat, a obecnie opłaca je w klasie S i nie może płacić ich na skutek choroby, braku pracy lub jeżeli jej dochód spadnie poniżej 5000 euro, wtedy kwalifikuje się ona do składek kredytowanych.

Opracowanie: „Nasz Głos” na podstawie materiałów Welfare i Citizen Information.
Dowiedz się więcej


Redakcja tygodnika "Nasz Głos" informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.