Nasz Głos | Polski tygodnik w Irlandii | Odzyskiwanie prywatnych długów | ng24.ie

Odzyskiwanie prywatnych długów

W sprawach prywatnych pożyczek nie ma w Irlandii instytucji komornika. Jeśli pożyczysz komuś pieniądze, możesz prosić dłużnika o spłatę długu. Możesz zwrócić się również do prywatnej firmy windykacyjnej lub skierować sprawę do sądu za pośrednictwem kancelarii prawnej.

W przypadku problemów z odzyskaniem długu wierzyciel może również zgłosić się do prywatnej agencji pośredniczącej w odzyskiwaniu pieniędzy. Firmy te nie podlegają nadzorowi Central Bank of Ireland, chyba że pożyczkodawca podlega ustanowionym przez niego regulacjom – wówczas każdy agent działający w imieniu takiej firmy musi spełniać wymogi irlandzkiego prawa usług finansowych. Jeśli tego nie zrobi, Central Bank of Ireland może nałożyć na pożyczkodawcę karę. W przypadku, kiedy pożyczkodawca planuje wyznaczyć stronę trzecią do ściągania finansowych zaległości, musi powiadomić o tym ciebie w formie pisemnej i wyjaśnić jej rolę.

Kontakt między kredytodawcami a konsumentami

Zgodnie z Consumer Protection Code 2012 pożyczkodawca, który podlega Central Bank of Ireland, nie może zadzwonić do ciebie i rozmawiać o twojej pożyczce bez twojej zgody między godziną 21:00 a 9:00, od poniedziałku do soboty, przez całą niedzielę oraz w święta państwowe. Może odwiedzić cię osobiście, jeśli wyraziłeś zgodę na jego wizytę.

Pożyczkodawcy nie wolno dzwonić do ciebie ani odwiedzać cię w miejscu pracy, chyba że jest ona równocześnie miejscem twojego zamieszkania, bądź jeśli wszystkie uzasadnione starania, by skontaktować się z tobą w innym miejscu, zakończyły się niepowodzeniem. Pożyczkodawca może kontaktować się tylko z osobą, która zaciągnęła pożyczkę. Oznacza to, że nie może skontaktować się z twoim pracodawcą lub członkiem rodziny w sprawie twojej pożyczki.

Postępowanie sądowe

Jeśli unikasz kontaktu z wierzycielem, może on wszcząć postępowanie sądowe w celu odzyskania długu.

Większość postępowań sądowych dotyczących odzyskania długu to postępowania cywilne. Możesz być uprawniony do otrzymania pomocy prawnej, jeśli pomyślnie przejdziesz test niskiego dochodu (Means Test), a prawnik uzna, że twoja sprawa prawdopodobnie się powiedzie.

Jeśli jednak potwierdzisz w sądzie, że jesteś winien pieniądze i nie przedstawisz ważnego powodu, który uniemożliwia regularne spłacanie pożyczki bądź spłacenie jej w terminie, twoja sprawa najprawdopodobniej się nie powiedzie i nie otrzymasz pomocy prawnej z urzędu.

W przypadku wydania orzeczenia nakazującego spłatę długu, obowiązek pokrycia kosztów poniesionych przez wierzyciela w związku ze sprawą spada zazwyczaj na ciebie. Koszty te są dodawane do kwoty zawartej w orzeczeniu i mogą być egzekwowane w ramach wykonania orzeczenia.

Nękanie i zastraszanie

Wszyscy windykatorzy, w tym osoby prywatne i agencje windykacyjne, podlegają pod Non-Fatal Offences Against the Person Act, 1997, Section 11. Ustęp ten twierdzi, że osoba żądająca spłaty długu jest winna przestępstwa jeśli:

  • jej żądania są tak częste, że można uznać je za niepokojenie bądź poniżanie ciebie lub członka twojej rodziny;

  • osoba fałszywie oświadcza, że ​​trwa postępowanie karne dotyczące nieuiszczenia długu;

  • osoba fałszywie oświadcza, że ​​jest oficjalnie upoważniona przez wierzyciela do wyegzekwowania płatności;

  • osoba przedstawia fałszywy dokument mający mieć oficjalny charakter.

Jeśli jesteś narażony na takie zachowania ze strony wierzyciela lub firmy windykacyjnej, powinieneś zgłosić sprawę na Gardę. Każdy, kto zgodnie z ustawą zostanie uznany za winnego przestępstwa, podlega wysokim grzywnom i karze więzienia do 14 lat.
Opracowanie: „Nasz Głos” na podstawie materiałów Citizen Information


Redakcja tygodnika "Nasz Głos" informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.