Nasz Głos | Polski tygodnik w Irlandii | Poradnik: prawo | ng24.ie | Strona 2

Poradnik: prawo

Roszczenia z tytułu wypadku w centrum handlowym*

Roszczenia z tytułu wypadku w centrum handlowym* są bardzo powszechnym typem roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej*. Do tego typu wypadków może dojść zarówno w sklepie, na parkingu, jak i w miejscach publicznych, które nadzoruje centrum handlowe. Obowiązkiem właścicieli i kierowników centrów handlowych jest zadbanie o bezpieczeństwo zarówno klientów, jak i pracowników podczas zakupów. W tym celu należy przeprowadzać regularne kontrole i eliminować wszelkie potencjalne zagrożenia. Centra handlowe muszą przestrzegać odpowiednich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, aby zapobiegać wypadkom i urazom. Kto ponosi odpowiedzialność za wypadki? Ustalenie, kto jest odpowiedzialny za wypadek w centrum handlowym może być trudne. W większości przypadków odpowiedzialny będzie kierownik centrum handlowego, jeśli nie zapewnił on bezpieczeństwa pracownikom i klientom. Zgodnie z Ustawą o odpowiedzialności najemców z 1995 roku najemca budynku ma obowiązek dbać o to, aby wszyscy odwiedzający byli bezpieczni podczas wizyty w centrum handlowym. Najemcy centrum handlowego muszą wyeliminować wszystkie potencjalne zagrożenia, zanim doprowadzą … Czytaj dalej

Zrób „coś” z tym wypadkiem!

Pytanie tylko „co?” można z wypadkiem zrobić. Oczywiście można go spowodować, ale nie o tym chcę napisać. Można też być jego ofiarą i zrobić z „tym” właśnie coś.
Czytaj dalej

Wypadek na urlopie*

Urlop to czas, w którym możesz się zrelaksować i uwolnić od rutyny dnia codziennego. Nie jest tajemnicą, że wakacje za granicą kosztują, a kosztować mogą jeszcze więcej, jeśli doznasz podczas nich uszczerbku na zdrowiu*. Niestety, takie rzeczy zdarzają się stosunkowo często. Jeśli miałeś wypadek na urlopie lub odniosłeś obrażenia cielesne poza granicami kraju *, prawdopodobnie masz prawo do odszkodowania, pod warunkiem, że wypadek był spowodowany przez czyjeś zaniedbanie. Typowe rodzaje roszczeń z tytułu wypadku na urlopie * Czasem podczas wakacji robimy rzeczy, których normalnie byśmy nie zrobili. Niektóre z tych czynności mogą potencjalnie doprowadzić do wypadków, jeśli nie zachowamy ostrożności. Jednak czy ostrożność wystarczy, by uniknąć wypadku na wakacjach* ? Odpowiedź jest prosta i brzmi „nie”. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć czy organizator wycieczki, animator, itp., przedsięwzięli wszelkie niezbędne środki ostrożności przy świadczeniu swych usług. Czasami to właśnie brak opieki (zaniedbanie) ze strony organizatora prowadzi do wypadku na urlopie. Najczęstsze przykłady … Czytaj dalej

Sąd Drobnych Spraw Cywilnych

Do Sądu Drobnych Spraw Cywilnych (Small Claims Court) zgłaszane są roszczenia konsumenckie od osób prywatnych i firm dotyczące zwrotu pieniędzy za zakup wadliwych towarów lub za nienależyte wykonanie usługi. Wartość roszczenia nie może przekraczać kwoty 2000 euro.
Czytaj dalej

Roszczenia z tytułu urazu pochwy*

Urazy pochwy* to urazy tkanek miękkich waginy.  Uraz ten zostaje zdiagnozowany zazwyczaj jako rozdarcie skóry i mięśni pomiędzy sromem i odbytem. Jest to na przykład zranienie lub rozdarcie mięśni krocza i warstwy mięśniowej otaczającej kanał odbytu. Do urazu może dojść w następstwie komplikacji związanych z zabiegami medycznymi, takimi jak: Poród siłami natury Sterylizacja laparoskopowa Histerektomia Embolizacja Perforacja pęcherza Uraz krocza Wycięcie jajników Jeśli doznałaś urazu pochwy* w następstwie zabiegu medycznego, powinnaś skonsultować się z prawnikiem na temat możliwości złożenia wniosku o odszkodowanie*. Skutkiem takiego urazu są najczęściej roszczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu*, wynikające z zaniedbań medycznych* podczas ww. zabiegów i mogą one obejmować: Niepłodność Niemożność utrzymania moczu Uszkodzenie organów wewnętrznych Uszkodzenie tkanki miękkiej – urazy tkanek miękkich* Blizny Infekcje Mogą też wystąpić inne problemy medyczne wynikające bezpośrednio z tego urazu. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, nasza kancelaria z siedzibą w Dublinie w Irlandii jest do Twojej dyspozycji. Tracey Solicitors gwarantuje … Czytaj dalej

I kto tu kogo oszukuje

Pisałem już o tym, że od miesięcy (albo i dłużej) narasta podsycana atmosfera wrogości i podejrzliwości wobec poszkodowanych w wypadkach. Czy aby na pewno, a może jednak nie do końca? Może jednak to była ustawka, wałek i oszustwo. W zeszłym tygodniu wyszło jednak na jaw kto kogo oszukuje…
Czytaj dalej

Procedury sadowe w procesie odzyskiwania prywatnych długów

Procedury w sądzie rejonowym (District Court) Sąd Rejonowy zajmuje się sprawami długów o wysokości do 15 tys. euro. Zasady składania wniosków określone są w regulaminie sądu rejonowego. Postępowanie sądowe musi zostać wszczęte w sądzie rejonowym (District Court), obejmującym swoim zasięgiem miejsce twojego zamieszkania lub miejsce zawarcia umowy. W przypadku, kiedy umowa wchodzi w zakres ustawy o kredycie konsumenckim z 1995 roku (Consumer Credit Act 1995), postępowanie może zostać wszczęte tylko w obrębie sądu rejonowego, pod który podlega miejsce twojego zamieszkania. Postępowanie przed sądem rejonowym rozpoczyna się, gdy wierzyciel prześle ci zawiadomienie o roszczeniu, w którym określa kwotę długu powstałego w określonym dniu. Wezwanie daje ci dwie opcje: 1) możesz zapłacić żądaną kwotę w ciągu 10 dni od doręczenia zawiadomienia i nie będziesz musiał iść do sądu lub 2) możesz zakwestionować roszczenie, o czym musisz powiadomić powoda w ciągu 28 dni od otrzymania wezwania, używając do tego formularza Appearance and Defence, … Czytaj dalej

Postępowanie sądowe w celu odzyskania długów

Pomoc prawna Większość postępowań sądowych dotyczących odzyskania długu to postępowania cywilne. Jeśli nie spłacisz długu, twój wierzyciel prawdopodobnie uda się do sądu, aby uzyskać wyrok sądowy, orzekający, że musisz spłacić dług i następnie wyegzekwować ten wyrok. Jeśli posiadasz niskie dochody i pomyślnie przejdziesz test (Means Test) możesz być uprawniony do otrzymania pomocy prawnej z urzędu, jeśli prawnik uzna, że twoja sprawa prawdopodobnie się powiedzie. W przypadku wydania przez sąd orzeczenia nakazującego spłatę długu, obowiązek pokrycia kosztów poniesionych przez wierzyciela spada zazwyczaj na dłużnika. Koszty te są dodawane do kwoty zawartej w orzeczeniu i mogą być egzekwowane w ramach wykonania orzeczenia. Jeśli nie uiścisz orzeczonych płatności ustalonych we wcześniejszym postępowaniu sądowym i zostaniesz wezwany ponownie do sądu, masz prawo do pomocy prawnej, tym razem w sprawach karnych. Decyzję o tym, czy taką otrzymasz pomoc, podejmuje sędzia. Jeśli jesteś winien mniej niż 15 tys. euro, postępowanie sądowe przeciwko tobie zostanie wniesione do … Czytaj dalej

Roszczenia z tytułu wypadku w taksówce*

W wypadkach z udziałem taksówek* to pasażer często doznaje znacznie poważniejszych obrażeń aniżeli kierowca. Może to wynikać z faktu, że taksówkarz zazwyczaj ma większą świadomość tego, co dzieje się na drodze i reaguje szybciej na zdarzenia drogowe. Oznacza to, że w razie wypadku taksówkarz ma większe szanse, by bezpośrednio przed uderzeniem przygotować się na nie i zmniejszyć ryzyko ewentualnych obrażeń.
Czytaj dalej

Kilka lat pracy w jednym państwie UE wystarczy, by otrzymać z niego emeryturę. Gwarantuje to unijna koordynacja systemów

Tylko w 2018 roku na podstawie przepisów unijnych i umów dwustronnych zawartych przez Polskę z niektórymi państwami Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacał miesięcznie blisko 184 tys. emerytur i rent. Dzięki koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego osoby, które pracowały w różnych krajach, mogą liczyć na świadczenia z każdego z nich.
Czytaj dalej