Nasz Głos | Polski tygodnik w Irlandii | Zgłaszanie roszczenia z tytułu szkody osobistej* Prawne ograniczenia czasowe | ng24.ie

Zgłaszanie roszczenia z tytułu szkody osobistej* Prawne ograniczenia czasowe

Jeśli uczestniczyłeś w wypadku, który został spowodowany przez kogoś innego i w wyniku tegoż wypadku doznałeś szkody osobistej*, możesz być uprawniony do odszkodowania z tego tytułu oraz z tytułu strat poniesionych w wyniku odniesionej szkody. Należy pamiętać o sztywnych limitach czasu, w których można zgłosić roszczenie o odszkodowanie. Limity te zwane są okresem przedawnienia i zostały określone w Ustawie o Przedawnieniach z 1957 roku.

Ile mam czasu od wypadku na zgłoszenie roszczenia*?

Jeśli nie rozpoczniesz całego procesu w określonym czasie, Twoje roszczenie z tytułu szkody osobistej* nie będzie egzekwowalne. Masz na to 2 lata od dnia, w którym zdarzył się wypadek, np. jeśli był to wypadek drogowy, obowiązuje dzień, w którym doszło do wypadku.
Jednakże, w niektórych przypadkach może się zdarzyć, że ktoś nie będzie sobie nawet zdawał sprawy z tego, że doznał uszczerbku na zdrowiu. W takim przypadku osoba ta ma 2 lata od dnia, w którym zdała sobie sprawę, iż poniosła szkodę osobistą*.

Czy istnieją jakieś ograniczenia dotyczące dzieci i roszczeń o odszkodowanie?

Jeśli wypadek dotyczy dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia, wyżej wspomniany okres 2 lat zaczyna obowiązywać dopiero z chwilą, gdy dziecko ukończy 18 rok życia. Przed 18 urodzinami dziecka, roszczenie w jego imieniu zgłosić może jego rodzic lub opiekun prawny. Jeśli żadnego roszczenia nie zgłoszono przed 18 urodzinami dziecka, wtedy będzie ono miało prawo zgłosić je samo w ciągu 2 lat od ukończenia 18 roku życia.

Dlaczego czas na zgłoszenie roszczenia jest ograniczony?

Ograniczenie czasowe uzasadnione jest tym, że, po pierwsze: im dłużej zwleka się ze zgłoszeniem roszczenia, tym trudniej jest drugiej stronie się bronić. Po drugie: sytuacja, w której pozwany obawiałby się procesu sądowego w nieskończoność byłaby niesprawiedliwa.
Należy mieć jednak na uwadze, że jeśli z jakiegokolwiek powodu roszczenie zostało zgłoszone z opóźnieniem, sąd może zadecydować o jego odrzuceniu, jeśli uzna powód opóźnienia za nieuzasadniony.

Jeśli doznaliście szkody osobistej*, natychmiast poinformujcie o tym swojego prawnika, aby zagwarantować sobie jak najlepszą ochronę swych interesów.
Tracey Solicitors

Jesteśmy firmą prawną z siedzibą w Dublinie specjalizującą się w sprawach związanych z obrażeniami ciała.* Świadczymy usługi prawne polskim klientom mieszkającym w Irlandii przez ostatnie 10 lat.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej skontaktuj się z Pani Emilii Szubert pod numerem 0851502626.

Udzielamy usług prawnych w języku polskim.

Tracey Solicitors

16/17 St. Andrew Street, Dublin 2,

T: 01 6499900
W: https://www.traceysolicitors.ie/pl/

* W przypadkach spornych, adwokat nie może obliczać honorarium albo innych opłat i kosztów jako procentu lub proporcji w stosunku do zasądzonych albo wynegocjowanych warunków.


Redakcja tygodnika "Nasz Głos" informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.