Nasz Głos | Polski tygodnik w Irlandii | Zasiłek pielęgnacyjny Carer’s Allowance | ng24.ie

Zasiłek pielęgnacyjny Carer’s Allowance

Jeżeli opiekujesz się osobą, która potrzebuje stałej opieki, z uwagi na wiek, fizyczne czy umysłkowe upośledzenie lub chorobę (również umysłową), mozesz być kwalifikowany do zasiłków Welfare dla opiekunów. Są dwa typy: Carer’s Benefit oraz Carer’s Allowance (CA).

Aby otrzymać zapomogę (zasiłek pielęgnacyjny) Carer’s Allowance musisz:

 • posiadać niewysokie dochody i opiekowac się osobą, wymagającą stałej opieki przez co najmniej rok, mieszkać z nią, jeżli nie, to być w stanie sprawować nad nią stałą opiekę. Osoba chora nie może mieszkać w domu opieki, być w szpitalu lub innym ośrodku powyżej 13 tygodni.
 • być wieku conajmniej 18 lat,
 • mieszkać na stałe w Irlandii,
 • nie mieszkać w szpitalu, domu opieki lub podobnej instytucji
 • być niezatrudnionym, samozatrudnionym, nie uczestniczyć w kursach powyżej 15 godzin tygodniowo.
 • podczas nieobecości zapewnić swoje zastepstwo w opiece nad osobą.

Osoba, którą się opiekujesz musi:

 • wymagać stalej opieki przez okres minimum 12 miesięcy.

Opieka dzielona

Dwóch opiekunów może opiekować się tą samą osobą, ale też spełnić wszystkie kryteria wymagane przez Welfare i wykazać pełny tydzień pracy od poniedziłku do niedzieli, aby otrzymać zasiłek

Welfare bierze pod uwagę twoje dochody i musisz przejść pomyślnie przez means test. Jeżeli opiekujesz się więcej niż jedną osobą, może ci przysługiwać dodatkowe 50% maksymalnej stawki zapomogi CA tygodniowo. Może Ci się należeć również darmowy Household Benefits Package (jeżeli mieszkasz z osobą, którą się opiekujesz) i bilet na przejazdy Travel pass, ale nie przysługuje ci karta medyczna.

Stawki Carer’s Allowance tygodniowo:

 • Jesteś w wieku poniżej 66 lat i opiekujesz sie jedną osobą = 204,00 euro
 • Jesteś w wieku ponizej 66 lat i opiekujesz się dwiema lub więcej osobami =306,00 euro
 • Jesteś w wieku powyżej 66 lat i opiekujesz się jedną osobą = 239,00 euro
 • Jesteś w wieku powyżej 66 lat i opiekujesz się dwoma 2 lub więcej osobami = 358,50 euro
 • Qualified Adult = Nie ma wypłaty dla osoby dorosłej kwalifikowanej
 • Qualified Child*: pełna stawka = 29,80 euro, pół stawki: = 14,90 euro

* Możesz wnioskować o pełną stawkę dla dziecka, którym sie opiekujesz, jeżeli jesteś samotnym rodzicem, owodwiałym, w separacji lub w związku partnertskim, ale nie zamieszkujecie razem. Możesz wnioskować o połowę stawki dla dziecka wymagającego opieki, jeżeli jestes opiekunem i mieszkasz z małżonkiem, parterem czy konkubentem.

Uwaga! Zasiłek Carer’s Allowance podlega opodatkowaniu

Means Test

W teście dochodu brane są pod ocenę twoje dochdy uzyskane z oszczędności, inwestycji, nieruchomości (bez domu, w którym mieszkasz) i dochody twojego partnera, również dochody zagraniczne, po odjęciu składek PRSI, wydatków na dojazdy, składek na związki zawodowe i na dobrowolną emeryturę.

 • Dla osoby samotnej próg wynosi 332,50 euro
 • Dla małżeństw i związków partnerskich: (wyłaczając inne przysługujące płatności z Welfare) nie brane jest pod uwagę pierwsze 665 euro łącznego dochodu.

Warunek stałego pobytu Habitual Residence

Musisz spełnić warunek stałego pobytu w Irlandii. Jeżeli wróciłeś do Irlandii, aby opiekować się osobą i zamierzasz opuścić Irlandię po zakończeiu opieki, możesz miec problemy z wypłatą zasiłku.

Inne płatności a zapomoga Carer’s Allowance

Jeżeli otrzymujesz inne płatności socjalne i sprawujesz stałą opiekę nad inną osobą możesz dalej je otrzymywać i aplikować również o pół stawki zapomogi Carer’s Allowance.

Pół stawki Carer’s Allowance nie jest płacone w przypadku, kiedy pobierasz Jobseekers Benefit, Jobseekers Allowance, Family Income Supplement, Back to Education Allowance, Carer’s Benefit lub Supplementary Welfare Allowance.

Płatności dla kwalifikowanej osoby dorosłej Qualified Adult

Jeśli aplikowałeś na siebie lub swojego partnera o pomoc dla kwalifikowanej osoby dorosłej i opiekujesz sie na stałe inną osobą, możesz aplikować o pół stawki zapomogi Carer’s Allowance w swoim imieniu i dla parnera/ki, zachowac pełną kwotę wypłaty dla Qualified Adult.

Carer’s Allowance Kursy SOLAS

Jeżeli otrzymujesz Carer’s Allowance przez 12 miesiący lub powyżej i uczestniczysz w szkoleniu programu SOLAS otrzymujesz bonus 20 euro tygodninowo, ale nie możesz zachować dalej Carer’s Allowance

Carer’s Allowance i Community Employment

Jeżeli otrzymujesz zasiłek Carer’s Allowance nie możesz uczestniczyż w schemacie Community Employment. Muszsz zrezygnować z CA i pobierać Jobseeker’s Benefit (JB) lub Jobseeker’s Allowance (JA) lub One Parent Family Payment (OPFP).

Jak aplikować o Carer’s Allowance?

Należy wypełnic formularz CR1, do pobrania. Formularz musi wypełnić również lekarz prowadzący osoby, która otrzymuje opiekę, musi zostac podpisany przez nią i lekarza prowadzącego. Jeżli opiekujesz się więcej niż jedną osobą aplikujesz na formularzu: CR2, do pobrania

Jeżli proces aplikacji się opóźnia możesz wnioskować na ten czas o Supplementary Welfare Allowance na formularzu.

Wypłata, jeżeli zostanie przyznana, będzie naliczana od daty otrzymanej apliakcji. Wnioski nalezy składać do: Carer’s Allowance Section, Social Welfare Services Office, Government Buildings, Ballinalee Road, Longford, Ireland

Zmiany w 2016 roku

Dla opiekunów pobierających zasiłek Carer’s Allowance w wypadku śmierci osoby, nad którą sprawowali opiekę, otrzymają zasiłek CA przez kolejne 12 tygodni (obecnie 6 tygodni). Zmiana wchodzi od stycznia 2016. Carer’s Allowance wzrasta o 3 euro tygodniowo dla opiekunów, w wieku powyżej 66 lat.

Ogłoszono również, że Respite Care Grant (wypłacany automatycznie w czerwcu każdego roku), wzrośnie do 1700 euro w 2016 roku i zmieni nazwę na Carer’s Support Grant. Zmiana ta jeszcze musi zostać zatwierdzona prawnie.

Opracowanie: “Nasz Głos” na podstawie materiałów z Welfare i Citizen Information


Redakcja tygodnika "Nasz Głos" informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.