Nasz Głos | Polski tygodnik w Irlandii | Zasiłek macierzyński (Maternity Benefit) 2016 | ng24.ie

Zasiłek macierzyński (Maternity Benefit) 2016

Zasiłek macierzyński jest świadczeniem socjalnym, wypłacanym kobietom w ciąży, które odprowadziły należytą liczbę składek ubezpieczeniowych PRSI oraz przebywają na urlopie macierzyńskim.

Kryteria

Dla kobiet pracujących na etacie wymagane jest:

  • minimum 39 składek, opłaconych w ciągu 12 miesięcy, poprzedzających przejście na urlop macierzyński lub
  • opłacenie składek PRSI za okres 39 tygodni od rozpoczęcia pracy.
  • Posiadanie opłaconych lub skredytowanych składek PRSI przynajmniej za okres 39 tygodni w odpowiednim roku podatkowym (dwa lata wstecz przed złożeniem wniosku) lub w roku podatkowym, następującym bezpośrednio po odpowiednim roku podatkowym, lub
  • 26 składek opłaconych w odpowiednim roku podatkowym oraz 26 składek odprowadzonych w roku poprzedzającym. W 2016 roku odpowiednim rokiem podatkowym jest rok 2014.

Dla kobiet prowadzących działalność gospodarczą (samozatrudnionych) wymagane są:

  • opłacone 52 składki PRSI w odpowiednim roku podatkowym albo w roku poprzedzającym odpowiedni rok podatkowy, bądź w roku następującym bezpośrednio po odpowiednim roku podatkowym.

Dla wnioskujących w 2016 potrzebne będą 52 składki PRSI z lat: 2013, 2014 lub 2015.

Wypłata zasiłku

Zasiłek macierzyński wypłacany jest przez 26 tygodni, bezpośrednio na konto bankowe, również na konto w innym kraju Unii Europejskiej. Obowiązuje jedna stawka, która wynosi €230 tygodniowo. Podjęcie pracy dorywczej lub w niepełnym wymiarze spowoduje wstrzymanie wypłaty zasiłku.

Aby otrzymać Zasiłek macierzyński należy złożyć w urzędzie wypełniony i podpisany formularz MB10 na 6 tygodni przed planowanym rozpoczęciem urlopu macierzyńskiego a 12 tygodni w przypadku osób samozatrudnionych.

Urlop tacierzyński/Paternity Benefit

W roku 2016 zostaje wprowadzony nowy, 2-tygodniowy, płatny urlop tacierzyński dla świeżo upieczonego ojca Paternity Benefit.

Urlop jest płatny podobnie jak zasiłek macierzyński: 230 euro na tydzień. Program ten startuje od września 2016 i dotyczy urodzin dziecka od września 2016.
Należy spełnić podobne warunki PRSI jak dla Maternity Benefit , czyli posiadać odpowiednio opłacone ubezpieczenie PRSI w jednej z klas: A, E, H lub S (jako osoba samozatrudniona).

Jeżeli jesteś zatrudniony musisz mieć opłacone przynajmniej:

  • 39 tygodni składek PRSI w ciągu 12 miesięcy, w tym roku, w którym ubiegasz się o urlop lub
  • minimum 39 tygodni składek 2 lata wstecz (dla roku 2016 będzie to rok 2014), lub
  • minimum opłaconych 26 tygodni składek PRSI (3 lata wstecz, czyli w 2013 roku).

Dla osób samozatrudnionych wymogiem jest opłacone 52 tygodnie składek w klasie S w roku 2014 lub łącznie dające 52 tygodnie: jeden rok, 2 lata lub 3 lata wstecz.
Wykazanie ubezpieczenia z Polski dla zasiłku macierzyńskiego i urlopu tacierzyńskiego
Dla osób, które były zatrudnione i posiadały ubezpieczenie społeczne w Polsce, zgodnie z prawem unijnym, jeżeli opłaciły jedną pełną składkę PRSI w Irlandii, mogą dołączyć swoje wcześniejsze ubezpieczenie, które pozwoli spełnić im wymóg ilości składek. Dodatkowo, ta składka PRSI w Irlandii powinna być opłacona nie później niż 16 tygodni przed narodzinami dziecka.

Ojcom poza owym urlopem tacierzyńskim przysługuje również 2 tygodniowy urlop Paternity leave. Ten urlop nie podlega prawu pracy, dlatego pracodawca nie jest zobowiązany do zagwarantowania go pracownikowi w terminie narodzin dziecka. Sprawę dni urlopu należy ustalić z pracodawcą, podobnie jak w przypadku rocznego urlopu.
Jeżeli ojciec dziecka nie jest uprawiony do płatnego lub bezpłatnego urlopu Paternity leave, może być uprawniony do urlopu rodzicielskiego (Parental leave), dedykowanego do opieki nad dzieckiem do 8-go roku życia, do którego uprawnieni są oboje rodzice. Urlop jest bezpłatny i może trwać do 18 tygodni.


Redakcja tygodnika "Nasz Głos" informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.