Nasz Głos | Polski tygodnik w Irlandii | Zasiłek dla opiekuna Carer’s Benefit | ng24.ie

Zasiłek dla opiekuna Carer’s Benefit

Zasiłek dla opiekuna Carer’s Benefit jest płacony osobie, która musiała zrezygnować z pracy, aby zająć się opieką nad drugą osobą lub osobami, potrzebującymi stałej opieki.

Kryteria kwalifikacji:

Odpowiednia ilość odprowadzonych składek PRSI, warunki zatrudnienia i wiek opiekuna

1. Składki PRSI
Musisz posiadać co najmniej 156 tygodni opłaconych składem PRSI przed złożeniem wniosku:

 • 39 tygodni składek opłaconych dwa lata wstecz*

lub

 • 39 tygodni składek opłaconych w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed otrzymaniem zasiłku

lub

 • 26 tygodni składek opłaconych dwa lata wstecz* i 26 tygodni składek opłaconych w poprzednim roku.

Pod uwagę brane są typy składek A, B, C, D, H, E, nie liczą się natomiast składki klasy S (dla osób samozatrudniających). Okres ubezpieczenia z Polski może być wzięty pod uwagę, ale ostatni tydzień ubezpieczenia musi być płacony w Irlandii.

*Rokiem branym pod uwagę jest drugi rok, w którym składki były odprowadzone w całości i rok, w którym składasz podanie. Dla 2015 roku jest to rok 2013.

2. Warunki zatrudnienia

 • Musisz posiadać zatrudnianie minimum 8 tygodni w poprzednich 26 tygodniach zanim zostaniesz opiekunem.
 • Musisz pracować minimum 16 godzin w tygodniu lub 32 godziny w ciągu dwóch tygodni.

Uwaga! Rezygnujesz z pracy aby zostać opiekunem (ale wolno być Ci dalej zatrudnionym/ Samozatrudnionym/uczestniczyć w szkoleniach/kursach do 15 godzin w tygodniu, co musi zaakceptować DPS i nie możesz zarabiać więcej niż 332,50 euro netto (po odjęciu podatku, USC i i składek PRSI) na tydzień jako osoba zatrudniona/samozatrudniona.

3. Wiek

 • Być w wieku od 16 do 66 lat

Stawki zasiłku Carer’s Benefit tygodniowo:

 • Osoba w wieku od 16 do 66 lat, opiekująca się jedną osobą: 205 euro
 • Osoba w wieku od 16 do 66 lat, opiekująca się dwiema osobami lub większą ilością osób: 307,50 euro
 • Kwalifikowana osoba dorosła (Qualified Adult) nie ma zasiłku dla opiekuna dla kwalifikowanej osoby dorosłej
 • Kwalifikowane Dziecko (Qualified Child)* pełna stawka: 29,80 euro, pół stawki: 14,90 euro

Możesz wnioskować podwyżkę dla dziecka w wieku poniżej 18 lat, mieszkającego z tobą, nad którym sprawujesz opiekę. Jeśli dziecko uczęszcza do koledżu i osiągnie wiek 22 lat (nie musi mieszkać z tobą razem) pełna stawka jest płatna dla osób samotnie wychowujących dzieci; owdowiałych, żyjących w separacji, jeśli nie posiadasz partnera/rki. Jeśli mieszkasz z partnerem/partnerką płacone jest wtedy pół stawki, ale jeżeli partner/rka zarabia mniej niż 400 euro tygodniowo

Do wypłaty zasiłku Carer’s Benefit nie brane jest kryterium dochodowe (Means Test), żadne oszczędności, inwestycje, nieruchomości. Natomiast dochód z zatrudnienia nie może być większy niż 332,50 euro na tydzień

Carer’s Benefit – długość wypłaty zasiłku to maksymalnie 104 tygodnie (całościowo lub cząstkowo w sumie) na każdą osobę, która się opiekujesz. Kwota zasiłku podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Jeżeli otrzymujesz Carer’s Benefit nie możesz otrzymywać innych zasiłków z Welfare w tym samym czasie ani nie możesz uczestniczyć w schemacie Community Employment. Nie wlicza się również jednego roku do tego programu jak w przypadku pobierania zapomogi Carers’ Allowance. Jeżeli osoba, którą się opiekujesz umrze, otrzymujesz zasiłek jeszcze przez kolejnych 6 tygodni po jej śmierci.

Masz prawo
Zgodnie z ustawą The Carer’s Leave Act 2001 pracownik może zrezygnować z zatrudnienia czasowo, aby podjąć się stałej opieki nad osobą, która jej potrzebuje. Urlop opiekuna jest bezpłatny i może trwać od 13 do 104 tygodni. Jeżeli uzyskasz odmowę pracodwacy, skontaktuj się z workplacerelations.ie

Pamiętaj!

 • Nie musisz być zakwalifikowany do zasiłku Carers Benefit, aby aplikować o urlop na opiekę.
 • Musisz być zatrudniony u obecnego pracodawcy minimum 12 miesięcy, aby aplikować o urlop na opiekę.
 • Musisz zawnioskować o urlop u swojego pracodawcy minimum 6 tygodni wcześniej
 • Urlop na opiekę jest bezpłatny i pracodawca za niego nie płaci.
 • Nie możesz być zwolniony za prawo do urlopu na opiekę.
 • Musisz uprzedzić 4 tygodnie wcześniej swojego pracodawce o zamiarze powrocie do pracy.

Gdzie aplikować
Aplikację, uzupełnioną przez pracodawcę i raport medyczny składasz w lokalnym biurze Welfare, (do pobarnia), pobierz wniosek, jeżeli zamierzasz opiekować się więcej niż jedną osobą

Opracowanie: Nasz Głos na podstawie materiałów Welfare i Citizen Information


Redakcja tygodnika "Nasz Głos" informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.