Nasz Głos | Polski tygodnik w Irlandii | Zakup samochodu poza Irlandią | ng24.ie

Zakup samochodu poza Irlandią

Ogólnie rzecz biorąc – wszystkie pojazdy przywiezione do Irlandii podlegają Vehicle Registration Tax (VRT) i powinny zostać zarejestrowane. Jeżeli samochód został zaimportowany musisz zapłacić VRT i otrzymać certyfikat potwierdzający zapłatę tego podatku.

Jeżeli mieszkasz za granicą i masz zamiar przenieść się do Irlandii, możesz być kwalifikowany do zwolnienia z zapłaty VRT. Nawet jeżeli podlegasz temu zwolnieniu, musisz zarejestrować samochód w Irlandii. W niektórych przypadkach samochody posiadające zagraniczną rejestrację mogą być importowane do Irlandii tymczasowo przez obcokrajowca i/lub nierezydenta, bez obowiązku zapłaty VRT lub rejestracji samochodu, lub w przypadku zmiany siedziby rezydencji jako mienie prywatne.

Mienie przesiedleńcze

Możesz sprowadzić swój samochód z Polski i wnioskować o zwolnienie z opłat w ramach zmiany adresu zamieszkania. Przy przyznawaniu ulgi Revenue bierze pod uwagę kwestie takie jak długość zamieszkiwania poza Irlandią czy długość zamieszkiwania w Irlandii. Urząd sprawdza również, czy pojazd stanowi własność wnioskującego, czy był przez niego używany oraz czy stanowi mienie przesiedleńcze.

Wymóg rezydencji

Miejsce rezydencji w danym kraju kwalifikuje długość zamieszkiwania na jego terytorium; jest to minimum 185 dni w roku kalendarzowym. Uwzględniana jest także zmiana ośrodka interesów życiowych w związku ze zmianą zatrudnienia lub więziami osobistymi. Jeżeli nie masz zatrudnienia w Irlandii, a zmiana kraju zamieszkiwania spowodowana jest więzami osobistymi i np. w dni wolne regularnie odwiedzasz Polski, wówczas urząd dalej może traktować Polskę jako miejsce twojej rezydencji.

Nie zostaniesz zakwalifikowany do zwolnienia z opłaty VRT, jeżeli:

 • przeniosłeś się za granicę w celu odbycia studiów;

 • pracujesz za granicą krócej niż rok;

 • pracujesz za granicą dłużej niż rok ale otrzymałeś zwolnienie z opłaty VRT, które dotyczy innego pojazdu, w ramach którego wnioskowałeś o zwolnienie w ciągu ostatnich 5 lat.

Wymogi dotyczące samochodu lub innego pojazdu silnikowego

 • pojazd musi stanowić twoją własność osobistą;

 • pojazd nie został zwolniony z innych opłat i wszystkie podatki zostały zapłacone lokalnie (nie dotyczy pojazdów należących do korpusu dyplomatycznego i organizacji międzynarodowych, które mogą transferować mienie, w tym pojazdy wolne od opłat – Duty-Free Vehicles;

 • musisz być właścicielem pojazdu i używać go poza Irlandią przynajmniej przez 6 miesięcy przed jego sprowadzeniem – okres używania pojazdu podczas zamieszkiwania w Irlandii nie wlicza się do tego czasu;

 • pojazd musi być zarejestrowany na wcześniejszy adres, który podajesz jako adres swojej byłej rezydencji;

  musisz sprowadzić pojazd do Irlandii w ciągu 12 miesięcy od daty zmiany swojego miejsca zamieszkania na Irlandię.

 • Musisz okazać dokumenty potwierdzające twój stary adres zamieszkania, takie jak:

  – kopie rachunków;

  – dokumenty związane z kontem bankowym;

  – wszystkie dokumenty dotyczące zakupu i posiadania samochodu (np. ubezpieczenie, rachunki za paliwo).

 

Więcej informacji, w tym formularze do wnioskowania o zwolnienie, znajdziesz na stronie: http://www.revenue.ie/en/tax/vrt/leaflets/tax-relief-transfer-residence.html
W przypadku zwykłego importu pojazdu – rejestrację pojazdu i opłaty VRT doko

nuje się w ramach National Car Testing Service (NCTS). Swój podatek możesz wyliczyć w przybliżeniu na stronie: https://www.ros.ie/evrt-enquiry.

Po zapłaceniu podatku i rejestracji otrzymujesz numer dedykowany do twojego auta i tablice rejestracyjne.

Jeżeli importujesz nowy samochód z kraju unijnego – musisz zapłacić podatek VAT, zwykle podczas rejestracji samochodu. Jeżeli sprowadzasz auto spoza Unii, nowe lub używane, musisz zapłacić podatek VAT i cło.

Jeżeli pojazd jest 4-letni lub starszy – natychmiast musi przejść badania techniczne w ramach National Car Test (NCT).

Więcej informacji dotyczących sprowadzania pojazdu z zagranicy znajdziesz w poradniku Revenue: http://www.revenue.ie/en/tax/vrt/vrt-guide.html.

 


Redakcja tygodnika "Nasz Głos" informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.