Nasz Głos | Polski tygodnik w Irlandii | Wystawa prac graficznych Oksany Budnej w Domu Polskim | ng24.ie

Wystawa prac graficznych Oksany Budnej w Domu Polskim

Kierunek Dublin” – wystawa prac graficznych Oksany Budnej w przestrzeni Domu Polskiego w Dublinie. Na wystawie zaprezentowane zostaną m.in. prace wchodzące w skład cyklu „ Na Emigracji- notatki z zielonej wyspy” oraz najnowsze realizacje. Artystka w swoich działaniach twórczych odnosi się głównie do człowieka, jego przeżyć, emocji oraz spotykanych sytuacji. Wciela się w rolę obserwatora, starając się wyłapać pewne nurtujące ją zagadnienia, które później przenoszone są na matrycę. Techniki metalowe stały się idealnym „narzędziem” do wyrażenia jej ekspresji- grubo trawiona linia akwafortowa czy płaska plama czerni-akwatinty są jednym z głównych środków wyrazu. W swoich kompozycjach używa także cytatów fotograficznych w celu nadania pewnej autentyczności zaobserwowanych przez nią zjawisk. Idąc dalej w swoich działaniach łączy technikę wklęsłodruku z innym technikami graficznymi poszukując nowych środków wyrazu. Obecnie w jej pracach pojawiają się elementy sitodrukowe, które doskonale komponują się mięsistością technik wklęsłodrukowych. Nie bez znaczenia w jej kompozycjach jest także kolor, który pojawia się jako akcent lub duża płaszczyzna dopełniająca całą kompozycje.

Oksana Budna – W 2012 roku rozpoczęła studia na Wydziale Sztuk Pięknych, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku Grafika. Od drugiego roku studiów wybrała jako specjalizację Grafikę Warsztatową- Pracownię Wklęsłodruku, prowadzoną przez prof. Bogumiłę Pręgowską i dr hab. Marka Zajko. Dyplom artystyczny, pod kierunkiem dr hab. Marka Zajko, obroniła w 2017 roku z wyróżnieniem. Obecnie pracuje na stanowisku asystenta w Zakładzie Grafiki na Wydziale Sztuk Pięknym UMK w Toruniu, a także jest studentką II roku studiów doktoranckich na macierzystej uczelni.
W dorobku artystycznym posiada cztery wystawy indywidualne oraz udział w ponad 60 wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą

” Destination Dublin” – exhibition of graphic works by Oksana Budna in the space of the Polish House in Dublin. The exhibition will present works included in the cycle „On Emigration – notes from the Green Island” and the latest works. In her creative activities, the artist mainly refers to man, his experiences, emotions and encountered situations. She plays the role of an observer, trying to catch some issues that bother her, which are later transferred to the matrix. Metal techniques have become the perfect „tool” for showing her expression – thick etched line or flat spot of black-aquatint are one of the main means of expression. In her compositions, she also uses photographic quotes to give some authenticity to the phenomena she observed. Going further in her activities, she combines intaglio printing with other graphic techniques in search of new means of expression. Currently, screen printing elements appear in her works, which perfectly match the fleshiness of intaglio printing techniques. The colour also has its significance in her compositions, it appears as an accent or a large plane that complements the entire composition.

In 2012, she began studying Graphics at the Faculty of Fine Arts, at Nicolaus Copernicus University in Toruń. From the second year of her studies, she chose Workshop Graphic – Intaglio Printing Studio as her studies specialization, conducted by prof. Bogumiła Pręgowska and dr hab. Marek Zajko. She obtained her artistic diploma in 2017 with distinction, under the supervision of dr hab. Marek Zajko. Currently, she works as an assistant in the Graphic Arts Department at the Fine Arts Department of the Nicolaus Copernicus University in Toruń, and is also a second-year doctoral student at her home university.
Her artistic achievements include four individual exhibitions and participation in over 60 group exhibitions in the country and abroad


Redakcja tygodnika "Nasz Głos" informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.