Nasz Głos | Polski tygodnik w Irlandii | Wnioski o odszkodowania z tytułu wypadków dla nierezydentów, którzy doznali szkody na terenie Irlandii | ng24.ie

Wnioski o odszkodowania z tytułu wypadków dla nierezydentów, którzy doznali szkody na terenie Irlandii

Nieważne, czy jesteś tu na wakacjach, odwiedzasz rodzinę, znajomych, czy po prostu jesteś tu przejazdem, poszkodowanie w wypadku na terenie Irlandii będąc obcokrajowcem jest bardzo uciążliwe i z pewnością nie jest częścią twoich planów! W wielu przypadkach osoba poszkodowana nie pozostanie w Irlandii wystarczająco długo, by móc dochodzić odszkodowania w trakcie pobytu. Rodzi się pytanie, co osoba niebędąca obywatelem Irlandii może zrobić, jeśli była uczestnikiem wypadku bez własnej winy w czasie pobytu w Irlandii?

Poradnik dla obcokrajowców wnoszących roszczenia z powodu szkód * doznanych w wyniku wypadku na terenie Irlandii

Jeśli nie mieszkasz w Irlandii na stałe, a podczas pobytu w Irlandii zdarzył ci się wypadek, masz prawo do wniesienia roszczeń w Irlandii z tytułu tego wypadku.

Jeśli stałeś się uczestnikiem wypadku, w pierwszej kolejności zadbaj o to aby ustalić, czy doznałeś szkód na zdrowiu, czy nie. Najlepszym na to sposobem jest udanie się do lekarza lub najbliższego pogotowia ratunkowego [A&E room].

W niektórych przypadkach, np. w wypadkach drogowych, być może trzeba będzie wezwać policję (Gardaí), aby przybyła na miejsce wypadku. Jeśli z kolei wypadek zdarzył się w pracy, wówczas należy zgłosić ten fakt swojemu kierownikowi. Jeśli natomiast wypadek zdarzył się w miejscu publicznym, np. w supermarkecie, natychmiast poinformuj o zdarzeniu personel sklepu i złóż sprawozdanie na odpowiednim formularzu.

Po przeprowadzeniu badania przez lekarza specjalistę, poświęć trochę czasu na przypomnienie sobie i udokumentowanie szczegółów wypadku. Będzie to pomocne podczas rozmowy o twojej sprawie z adwokatem specjalizującym się w sprawach szkód osobistych i pomoże mu ustalić, czy masz podstawę do wniesienia roszczenia z powodu doznanych szkód czy też nie.

Oto niektóre sprawy, o których należy pamiętać:

  • Data, godzina i miejsce wypadku
  • Szczegóły wypadku, co się działo na moment przed wypadkiem i co doprowadziło do obrażeń
  • Jeśli są świadkowie wypadku, w miarę możliwości zanotuj ich dane kontaktowe, ponieważ być może zajdzie potrzeba skontaktowania się z nimi w toku postępowania o odszkodowanie.
  • Sfotografuj swoje obrażenia, ponieważ zanim złożysz wniosek o odszkodowanie, niektóre skutki obrażeń mogą zanikać.
  • Ważne jest również zachowanie całej dokumentacji wypadku – zachowaj dokumentację medyczną, pokwitowania za wszelkie koszty związane z wypadkiem, całą korespondencję emailową i wiadomości tekstowe od wszystkich zaangażowanych osób.

Po zebraniu wszystkich informacji i zapewnieniu, że twoje obrażenia zostały odpowiednio opatrzone i wracasz do zdrowia, jeśli masz zamiar założyć sprawę o odszkodowanie, zaleca się kontakt z adwokatem specjalizującym się w sprawach szkód osobistych, aby podjąć właściwe kroki w odpowiednim czasie. Adwokat ds. szkód osobistych przeprowadzi Cię przez cały proces, działając cały czas w twoim najlepszym interesie.

Komisja orzekająca w sprawach szkód osobowych (The Injuries Board)

Komisja Orzekająca ws. szkód osobistych to organ państwowy w Irlandii, który ocenia i proponuje wysokość odszkodowania z tytułu doznanych szkód osobistych. Większość spraw wypadków w Irlandii musi być rozpatrzonych przez Komisję Orzekającą (** Istnieją wyjątki – skonsultuj się z adwokatem w celu uzyskania dalszych informacji).

Musisz złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy do Komisji Orzekającej w określonym czasie (ustawowym terminie). Jeśli nie złożysz wniosku w tym terminie, możesz utracić możliwość dochodzenia odszkodowania. Składając sprawę do Komisji Orzekającej, będziesz musiał przedstawić zaświadczenie/sprawozdanie lekarskie. Możesz zażądać takiego zaświadczenia od lekarza/szpitala, który zajmował się tobą po wypadku. Postępowanie w przypadku roszczeń o odszkodowanie z udziałem Komisji Orzekającej może przebiegać następująco:

  1. Komisja Orzekająca ocenia/rozpatruje twój wniosek i sprawę i proponuje kwotę odszkodowania, jaką ma zapłacić pozwany (osoba odpowiedzialna za wypadek).
  2. Jeśli obie strony zgadzają się na kwotę odszkodowania sugerowaną przez Komisję Orzekającą, Komisja wyda odpowiedni dokument zwany „wezwaniem do zapłaty”, a następnie osoba odpowiedzialna za wypadek musi zapłacić ci uzgodnioną kwotę rekompensaty.
  3. Jeśli Ty lub osoba odpowiedzialna nie zgadza się na kwotę rekompensaty zaproponowaną przez Komisję Orzekającą, wówczas wszczyna się postępowanie sądowe, a twoje roszczenie przechodzi do następnego etapu. Na tym etapie, jeśli dotąd tego nie zrobiłeś, powinieneś skonsultować się z adwokatem – specjalistą ds. szkód osobistych. Adwokat, w porozumieniu z prokuratorem, wskaże ci właściwy sąd do wszczęcia postępowania w twojej sprawie i zwykle założy sprawę w twoim imieniu po uzyskaniu odpowiedniego pełnomocnictwa z twojej strony. Wkrótce potem oraz po załatwieniu kilku innych formalności prawnych, z którymi twój adwokat również ci pomoże, otrzymasz powiadomienie o terminie rozprawy sądowej.
  4. Na każdym etapie postępowania osoba odpowiedzialna za wypadek może starać się „załatwić sprawę polubownie” – to znaczy, uregulować płatność odszkodowania bez udziału sądu. Odbywa się to w taki sposób, że twój adwokat rozmawia z zespołem prawnym osoby winnej wypadku i negocjuje warunki ugody w Twoim imieniu.

Ugoda w sprawie roszczenia z tytułu szkód osobistych

Jeżeli strona pozwana chce załatwić sprawę polubownie, twoi przedstawiciele prawni doradzą ci, jakie warunki ugody powinny cię satysfakcjonować. Mając doświadczenie w dziedzinie szkód osobistych, będą mogli udzielić ci pomocnych rad. Negocjacje zmierzające do ugody zawsze odbywają się według zasady „bez wpływu na dalszy bieg sprawy” („without prejudice”), co oznacza, że nie można informować sądu o przebiegu tych negocjacji, jeżeli do ugody nie dojdzie. Ugoda oznacza, krótko mówiąc, że zgadzacie się zamknąć całą sprawę przyjmując zaoferowaną kwotę odszkodowania. Należy pamiętać, że jeśli dojdzie do ugody, to jest to „całkowite i ostateczne uregulowanie” sprawy twoich roszczeń względem osoby pozwanej. Oznacza to na przykład, że nie możesz domagać się po upływie miesięcy czy lat dalszych odzkodowań z uwagi na to, że twój uraz okazał się bardziej poważny.

Jeśli nie jesteś Irlandczykiem a masz podstawy ku temu, aby dochodzić praw o odszkodowanie nie będąc już w Irlandii, najlepiej będzie jak najszybciej skontaktować się z prawnikiem – specjalistą do spraw szkód osobistych i mianować go swoim przedstawicielem prawnym. Dzięki temu możesz mieć pewność, że twój prawnik/radca prawny zna irlandzki system prawny oraz procedury w przypadku roszczeń z tytułu szkód osobistych.
Jeśli chcesz porozmawiać w zaufaniu o swojej sprawie, zadzwoń do Pani Moniki Stupienko pod nr +353 (0) 1 649 9900 lub wyślij email na adres ms@traceysolicitors.ie, aby umówić się na rozmowę.
Tracey Solicitors

Jesteśmy firmą prawną z siedzibą w Dublinie specjalizującą się w sprawach związanych z obrażeniami ciała.* Świadczymy usługi prawne polskim klientom mieszkającym w Irlandii przez ostatnie 10 lat.
Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej skontaktuj się z Panią Moniką Stupienko pod numerem 0851502626.
Udzielamy usług prawnych w języku polskim.

Tracey Solicitors
16/17 St. Andrew Street, Dublin 2
T: 01 6499900
W: https://www.traceysolicitors.ie/pl/

*W przypadkach spornych, adwokat nie może obliczać honorarium albo innych opłat i kosztów jako procentu lub proporcji w stosunku do zasądzonych albo wynegocjowanych warunków


Redakcja tygodnika "Nasz Głos" informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.