Nasz Głos | Polski tygodnik w Irlandii | W Irlandii pracuje się więcej niż średnio w Europie. Mniej niż w Polsce | ng24.ie

W Irlandii pracuje się więcej niż średnio w Europie. Mniej niż w Polsce

Irlandia to Hawaje Europy? Tak określają swój kraj nawet Irlandczycy. W powszechnej opinii pracuje się tu mniej niż w reszcie krajów UE. Statystycznie się to nie potwierdza.

Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy właśnie opublikowała badania dotyczące ilości godzin pracy w poszczególnych krajach Europy. Wyniki zaskakują. Okazuje się, że najmniej pracuje się w Niemczech (1432 godziny w roku), a najwięcej w Grecji (2150 godzin rocznie). Tyle, że to Grecja jest bankrutem, a ma szanse wyjść z głębokiego kryzysu tylko dzięki niemieckim pieniądzom. Według badań w Irlandii pracuje się 1878 godzin rocznie, a w Polsce 2078.

W Irlandii jesteśmy w pracy średnio przez 36,6 godzin w tygodniu, w Polsce 40,9, a w Niemczech 35,7. Tydzień pracy w tych krajach trwa 5 dni i wynosi 40 godzin. Różnice spowodowane są ilością pracowników zatrudnionych na niepełnym etacie. W Irlandii 30 procent wszystkich zatrudnionych pracuje w niepełnym wymiarze godzin. U rekordzisty – Holandii, aż 75 procent.

Okazuje się też, że Niemcy mają też najwięcej dni wolnych w Europie. Płaci im się za 30 dni urlopu w roku, a średnia w Unii Europejskiej wynosi 24,6 dni. W Irlandii jesteśmy poniżej tej średniej, dni wolnych jest tylko 24. Dla porównania w Polsce mamy ich 26.

– Rzeczywiście w pracy robię sporo nadgodzin, ale często po prostu rozmawiam w ich trakcie z kolegami. Jako student pracowałem w Niemczech. Tam w trakcie pracy nie było nawet czasu, żeby pójść do toalety – opowiada Grzegorz Trochowski, zatrudniony w jednej z hurtowni w Dublinie. Niestety Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy nie zbadała jakości wykonywanej pracy. Swoimi badaniami udowodniła jednak, że ilość nie pokrywa się z jakością…

Ile się pracuje w Europie

• Grupa 1: kraje o najdłuższym średnim czasie rocznej pracy (1900 godzin lub więcej): Grecja, Polska, Węgry, Czechy i Estonia.

• Grupa 2: kraje, gdzie pracuje się więcej niż przeciętnie (1,800-1,900 godzin): Łotwa, Irlandia, Rumunia, Cypr, Litwa, Włochy i Wielka Brytania.

• Grupa 3: kraje o średnim rocznym czasie pracy (1600 -, 1800 godzin): Malta,

Portugalia, Słowacja, Słowenia, Finlandia, Austria, Bułgaria i Hiszpania.

• Grupa 4: kraje gdzie pracuje się mniej niż średnia w Europie (1,500-1,600 godzin):

Luksemburg, Szwecja, Belgia, Dania i Francja.

•Grupa 5: kraje o najkrótszym czasie pracy w roku (poniżej 1500 godzin):

Niemcy, Norwegia i Holandia.

 


Redakcja tygodnika "Nasz Głos" informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.