Nasz Głos | Polski tygodnik w Irlandii | Urlop przysługujący pracownikom w Irlandii | ng24.ie

Urlop przysługujący pracownikom w Irlandii

Przysługujący pracownikom w Irlandii roczny wymiar urlopu jest uregulowany ustawa o organizacji czasu pracy (Organisation of Working Time Act) z 1997 r. Dodatkowo kwestia ta może być określona w umowie o pracę.

Wszyscy pracownicy, bez względu na status czy staż pracy, mają prawo do rocznego urlopu w wymiarze zależnym od przepracowanych godzin. Generalnie przysługujący pracownikowi roczny urlop może być obliczany za pomocą trzech różnych metod:
1. w przypadku kiedy pracownik pracuje przynajmniej 1365 godzin w roku urlopowym, jest on uprawniony do 4-tygodniowego urlopu (chyba że jest to rok, w którym pracownik zmienia miejsce zatrudnienia).

Jeżeli liczba godzin przepracowanych przez pracownika jest mniejsza niż 1365, wówczas wymiar urlopu musi być obliczany w sposób następujący:
2. w przypadku kiedy pracownik pracuje przynajmniej 117 godzin w miesiącu kalendarzowym, jest on uprawniony do 1/3 pracującego tygodnia za ten miesiąc
lub
3. 8 proc. godzin przepracowanych w roku obliczeniowym, pod warunkiem że są to maksymalnie 4 pracujące tygodnie w roku.
Jeżeli do pracownika mają zastosowanie obliczenia dokonane według sposobów (a), (b) oraz (c) przedstawionych powyżej, będzie on uprawniony do takiego wymiaru, jaki przysługuje mu według najkorzystniejszej dla niego kalkulacji.

O tym, czy pracownik może udać się na urlop w określonym terminie, decyduje pracodawca. Oznacza to również, że na pracodawcy ciąży obowiązek upewnienia się, iż pracownik otrzymał należny mu urlop. Istnieje kilka warunków, które pracodawca musi wziąć pod uwagę. Przede wszystkim kwestia ta powinna być skonsultowana z samym pracownikiem lub reprezentującym związkiem zawodowym, przynajmniej na miesiąc przed planowanym terminem urlopu.

Ponadto pracodawca musi mieć wzgląd na możliwość skorzystania przez pracownika z wypoczynku i rekreacji. Ostatnim warunkiem jest to, że pracodawca musi wziąć pod uwagę zobowiązania rodzinne pracownika.
Tracey Solicitors

Jesteśmy firmą prawną z siedzibą w Dublinie specjalizującą się w sprawach związanych z obrażeniami ciała.* Świadczymy usługi prawne polskim klientom mieszkającym w Irlandii przez ostatnie 10 lat.
Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej skontaktuj się z Moniką Kealy pod numerem 085 150 26 26.
Udzielamy usług prawnych w języku polskim.

Tracey Solicitors
16/17 St. Andrew Street, Dublin 2
T: 01 6499900
W: https://www.traceysolicitors.ie/pl/

*W przypadkach spornych, adwokat nie może obliczać honorarium albo innych opłat i kosztów jako procentu lub proporcji w stosunku do zasądzonych albo wynegocjowanych warunków.


Redakcja tygodnika "Nasz Głos" informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.