Nasz Głos | Polski tygodnik w Irlandii | Składki na ubezpieczenia komunikacyjne – O co tak naprawdę chodzi? Część 2 | ng24.ie

Składki na ubezpieczenia komunikacyjne – O co tak naprawdę chodzi? Część 2

W naszym ostatnim artykule z ubiegłego tygodnia przedstawiliśmy czynniki, które mogły mieć istotny wpływ na wzrost wysokości składek na ubezpieczenia komunikacyjne. Tym razem, chcielibyśmy zwrócić uwagę na wyniki najnowszych badań, dotyczących sektora ubezpieczeń komunikacyjnych, przeprowadzonych przez Bank Centralny. Przedstawione poniżej informacje są fascynujące:

  • Niektóre firmy zachowują jedynie połowę wymaganych rezerw finansowych, niezbędnych do wypłaty odszkodowań za szkody powstałe w wyniku wypadków komunikacyjnych. Rezerwy są to minimalne środki finansowe, które firmy ubezpieczeniowe zobowiązane są zachowywać, na poczet wypłaty odszkodowań.
  • Istnieje znaczne zróżnicowanie, dotyczące kosztów roszczeń.
  • Na przełomie lat 2012-2014 zanotowano wzrost liczby złożonych roszczeń.

moto640Bank Centralny dokonał przeglądu roszczeń o odszkodowania za szkody osobiste, który wykazał, że roszczenia te nawarstwiły się w wielu firmach ubezpieczeniowych, jako że proces rozstrzygnięcie ich i kwestii odpowiedzialności wydłużył się.

Sylvia Cronin, Dyrektor Nadzoru Ubezpieczeń twierdzi, że ta część branży ubezpieczeniowej boryka się z szeregiem wyzwań, związanych ze zmianami legislacyjnymi oraz ekonomiczno-gospodarczymi. “Zwiększona liczba przyznanych sądownie odszkodowań, ożywienie się gospodarki oraz zwiększona liczba pojazdów na drogach przyczyniają się do wzrostu liczby składanych roszczeń odszkodowawczych w Irlandii. Niepewność wzrosła jeszcze bardziej z powodu ostatnio wprowadzonych zmian w zakresie sądowego przyznawania odszkodowań  oraz innych zmian legislacyjnych, w tym propozycji wprowadzenia nakazów wypłat okresowych (Periodic Payment Orders).

“Przegląd podkreśla wzrost liczby odnotowanych roszczeń oraz spowolnienie kwestii ich rozstrzygania. Ogólnie rzecz biorąc, wydaje się, że finanse zabezpieczone na poczet pojazdów sektora prywatnego, wynoszą często zaledwie połowę tego, co kwoty w innych firmach. Mimo faktu, że niektóre z tych różnić są w pełni uzasadnione, należałoby rozważyć, w jakim stopniu różnice te są akceptowalne.” – powiedziała pani Cronin.

Bank Centralny zamierza monitorować kwestię odszkodowań za szkody osobiste oraz funkcjonowanie firm ubezpieczeniowych,  w ramach swojej roli nadzorczej nad branżą.

Badanie dotarło do kluczowych informacji, pozwalających sformułować poniższe wnioski:

  • Zaobserwowano zwiększenie się liczby zgłaszanych szkód komunikacyjnych w sektorze prywatnym między końcem 2013, a końcem 2014 roku, w zakresie 4% – 12%, ze średnią 8,3%. Można to wytłumaczyć faktem, że nasza gospodarka odżywa.
  • Zaobserwowano znaczny wzrost spiętrzających się nierozpatrzonych roszczeń wśród wielu firm ubezpieczeniowych, z uwagi na długą procedurę uznaniową. Spowolnienie procesów uznaniowych jest zróżnicowane. Należy zadać pytanie, dlaczego ubezpieczyciele nie nadążają rozpatrywaniem roszczeń odszkodowawczych. Czy jest to celowa strategia, czy może masowe zwolnienia w poprzednich latach sprawiły, że firmy nie posiadają wystarczającej liczby pracowników, aby efektywnie wykonywać swoje zadania?
  • Pokłada się duże nadzieje w wydawane sądowo nakazy wypłat okresowych (Periodic Payment Orders), rządzące się różnymi zasadami. Widzę tu ogromne ryzyko kryzysu. Jeśli ubezpieczyciele staną się nadmiernie optymistyczni w kwestii wysokości koniecznej rezerwy finansowej, może to doprowadzić do sytuacji, w której staną się niewypłacalni dla swoich klientów!

Badanie odkryło przed nami szereg rewelacji. Przede wszystkim, zwróciło naszą uwagę na zróżnicowanie odszkodowań, przyznanych przez firmy ubezpieczeniowe w sprawach roszczeń za podobne szkody.

Jednego możemy być pewni: ożywienie gospodarcze oraz zwiększenie się liczby pojazdów spowoduje wzrost wypadków drogowych. W związku z tym, należy działać na kilku frontach: skuteczne egzekwowanie zasad ruchu drogowego, wznowienie inwestycji w zakresie dróg oraz ich prawidłowe utrzymanie, a przede wszystkim, kontrolowanie stanu technicznego pojazdów (przeglądy techniczne).

Pomysł na zrzucenie winy na uczestników wypadków drogowych za kryzys branży ubezpieczeniowej jest równie uproszczony, co niesprawiedliwy; przyjrzenie się sektorowi ubezpieczeń z bliska będzie bardziej owocne.
Tracey Solicitors
Jesteśmy firmą prawną z siedzibą w Dublinie specjalizującą się w sprawach związanych z obrażeniami ciała.* Świadczymy usługi prawne polskim klientom mieszkającym w Irlandii przez ostatnie 10 lat.
Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej skontaktuj się z Moniką Kealy pod numerem 0851502626.
Udzielamy usług prawnych w języku polskim.

Tracey Solicitors
16/17 St. Andrew Street, Dublin 2
T: 01 6499900
W: https://www.traceysolicitors.ie/pl/

*W przypadkach spornych, adwokat nie może obliczać honorarium albo innych opłat i kosztów jako procentu lub proporcji w stosunku do zasądzonych albo wynegocjowanych warunków.


Redakcja tygodnika "Nasz Głos" informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.