Nasz Głos | Polski tygodnik w Irlandii | Roszczenia z tytułu zaniedbania przez SOR* | ng24.ie

Roszczenia z tytułu zaniedbania przez SOR*

Szpitalny oddział ratunkowy (SOR) to zazwyczaj pierwsze miejsce, do którego trafia osoba poszkodowana w wypadku lub osoba, która jest tak ciężko chora albo cierpi z powodu tak silnego bólu, że nie może czekać na zwykłą wizytę u lekarza. Roszczenia wobec szpitalnego oddziału ratunkowego (A+E department) mogą być skutkiem sytuacji, w której personel medyczny nie podjął właściwego leczenia wobec pacjenta, postawił błędną diagnozę lub zapewnił opiekę poniżej standardów.

Roszczenia z tytułu zaniedbania przez SOR* wynikają z zaniedbań popełnionych przez personel medyczny*. Niektóre z najczęstszych wypadków na SORze obejmują:

 

JAK WNIEŚĆ ROSZCZENIE

1. Skorzystaj z pomocy medycznej

Najważniejsze jest Twoje zdrowie i bezpieczeństwo. Skorzystanie z pomocy medycznej natychmiast po wypadku lub zachorowaniu jest kluczowe dla szybkiego powrotu do zdrowia.

2. Spisz przebieg wydarzeń

Ważne jest zanotowanie wszystkich szczegółów odnośnie wypadku, aby nic nie zostało pominięte. Takie dane mogą obejmować nazwę szpitala, w którym przebywałeś, dzień, w którym doszło do zdarzenia, imię i nazwisko lekarza/pielęgniarki oraz nazwy leków, które zostały Ci przepisane/podane.

3. Zdobądź swoją dokumentację medyczną

Twoja dokumentacja medyczna jest ważna dla przebiegu procesu roszczeniowego i zazwyczaj jest ona przesyłana do analizy niezależnemu specjaliście ds. medycznych. Rolą specjalisty jest przedstawienie opinii, czy w sytuacji tego urazu lub choroby mogły być podjęte bardziej skuteczne środki i czy można było uniknąć pogorszenia stanu zdrowia, gdyby przestrzegano oczekiwanych standardów medycznych.

4. Odnotuj wszystkie poniesione wydatki

Warto prowadzić rejestr wszystkich wydatków poniesionych w wyniku wypadku. Wydatki te mogą obejmować wizyty u specjalistów, rehabilitację i koszty związane z podróżami. Koszty te mogą zostać zwrócone w formie odszkodowania za szkody szczególne.

W przypadku, gdy uraz odniesiony podczas pobytu w szpitalu nie jest wynikiem zaniedbania medycznego, sprawa rozpatrywana jest jako wypadek w miejscu publicznym.

Rozstrzygnięcie każdej sprawy będzie inne, bo i każdy przypadek jest inny.

W przypadkach, gdy to zaniedbanie medyczne jest przyczyną poniesionej szkody, najlepiej jest skonsultować swoją sprawę z prawnikiem, ponieważ Komisja ds. Obrażeń Cielesnych nie ocenia tego typu przypadków.

Rozmowy ugodowe są dobrą okazją dla reprezentującego Cię zespołu prawników do rozmów z zespołem prawników drugiej strony mających na celu rozstrzygnięcie wszelkich sporów związanych z sumą odszkodowania. Przyznane odszkodowanie składa się zazwyczaj z kwoty z tytułu samej szkody oraz uwzględnia ewentualne dodatkowe koszty, które poniosłeś. Roszczenia te nazywane są roszczeniami z tytułu szkody:

  • Szkody Zwyczajne: Szkody niematerialne, takie jak ból i cierpienie oraz/lub urazy fizyczne i emocjonalne odniesione w wyniku wypadku oraz ich wpływ na jakość życia.

  • Szkody Szczególne: Wydatki bieżące poniesione w następstwie wypadku*, np. utrata zarobków (jeśli po wypadku nie mogłeś/aś pracować), przyszła utrata zarobków wynikająca z braku pracy przez długi czas, rachunki medyczne, przyszłe rachunki medyczne oraz dodatkowe koszty podróży związane z wypadkiem/urazem, np. podróż do i z szpitala.

 

OKRESY PRZEDAWNIENIA

W przypadku roszczeń przeciwko SOR* istnieją ograniczenia czasowe, które należy mieć na uwadze wszczynając postępowanie sądowe. W przypadku zaniedbań medycznych* okres przedawnienia wynosi 2 lata od dnia, w którym doszło do zdarzenia. Te ramy czasowe mogą ulec zmianie, jeśli uraz lub choroba zostaną zdiagnozowane dopiero po jakimś czasie od zdarzenia. Może to być kilka tygodni lub nawet kilka miesięcy. W tych smutnych przypadkach, gdy to dziecko ucierpiało w wyniku zaniedbania przez SOR*, postępowanie sądowe może zostać wszczęte przez poszkodowanego do dwóch lat od ukończenia przez niego osiemnastu lat.

 

OPOWIEDZ NAM O SWOJEJ SPRAWIE

Tracey Solciitors dysponuje oddanym zespołem prawników ds. zaniedbań medycznych*, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w tych sprawach*. Rozumiemy, jakie urazy (zarówno fizyczne jak i psychiczne) odnieśliście, jako że od 30 lat udzielamy wsparcia i pomagamy wnosić roszczenia z tytułu zaniedbań medycznych* osobom w Irlandii, które znalazły się w podobnej sytuacji. W celu odbycia poufnej rozmowy w swojej sprawie, skontaktuj się z Moniką Kealy pod nr tel. 01 649 9900 lub pod adresem e-mail: ask@traceysolicitors.ie.

Tracey Solicitors
Jesteśmy firmą prawną z siedzibą w Dublinie specjalizującą się w sprawach związanych z obrażeniami ciała. Świadczymy usługi prawne polskim klientom mieszkającym w Irlandii przez ostatnie 10 lat.
Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej skontaktuj się z Moniką Kealy pod numerem 0851502626.
Udzielamy usług prawnych w języku polskim.
Tracey Solicitors
16/17 St. Andrew Street
Dublin 2
T: 01 6499900
W: https://www.traceysolicitors.ie/pl/
*W przypadkach spornych, adwokat nie może obliczać honorarium albo innych opłat i kosztów jako procentu lub proporcji w stosunku do zasądzonych albo wynegocjowanych warunków.


Redakcja tygodnika "Nasz Głos" informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.