Nasz Głos | Polski tygodnik w Irlandii | Roszczenia z tytułu wypadków na budowie* | ng24.ie

Roszczenia z tytułu wypadków na budowie*

Na placu budowy należy podjąć wszelkie niezbędne środki ostrożności, ponieważ każdy dzień na budowie stawia wyzwania dla bezpieczeństwa pracy. Teren budowy należy do najbardziej niebezpiecznych środowisk pracy. Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnić, by na budowie przestrzegano przepisów BHP. Jeśli pracodawca w jakikolwiek sposób zaniedba standardy bezpieczeństwa, doprowadzając do uszczerbku na zdrowiu* pracownika, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności.

Jeśli Ty lub członek Twojej rodziny doznaliście uszczerbku na zdrowiu* na placu budowy w wyniku niebezpiecznych warunków pracy, skontaktuj się z naszym zespołem prawników ds. uszczerbku na zdrowiu* i opowiedz nam o swojej sprawie. Być może będziesz się mógł ubiegać o odszkodowanie za wypadek na budowie*.

 

OBOWIĄZKI PRACODAWCY WZGLĘDEM PRACOWNIKÓW BUDOWLANYCH

Pracodawcy mają obowiązek zapewnić, by na budowie przestrzegano przepisów BHP. Teoretycznie powinno to pomóc zminimalizować liczbę wypadków na placu budowy*. Standardy bezpieczeństwa obejmują:

 • Zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznego miejsca pracy wszystkim pracownikom.

 • Szkolenia obejmujące wszystkie aspekty pracy na budowie, takie jak program bezpiecznego poruszania się, ręcznego przenoszenia przedmiotów i odpowiednich uprawnień do używania różnych maszyn

 • Zapewnienie, że istnieje bezpieczne wejście i wyjście z placu budowy

  Zapewnienie bezpieczeństwa i stabilności wszystkim pracownikom pracującym na wysokości

 • Przechowywanie wszystkich urządzeń w odpowiedni sposób i upewnienie się, że pracownicy są zabezpieczeni przed spadającymi przedmiotami.

  Zapewnienie wszystkim pracownikom osobistego sprzętu ochronnego (PPE)

 

NAJCZĘSTSZE RODZAJE WYPADKÓW NA BUDOWIE*

Pracownicy budowlani są narażeni na wiele różnych niebezpieczeństw. Do najczęstszych urazów na budowie należą te, które wynikają z podnoszenia i przenoszenia przedmiotów*.
Pracownik musi przestrzegać wszystkich instrukcji kierownictwa związanych z bezpieczeństwem. Plac budowy musi być zorganizowany w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim pracownikom i uchronić ich od wszelkich urazów. Przykłady najczęstszych wypadków na placu budowy*:

 • Podnoszenie i przenoszenie nieporęcznych ładunków

 • Upadki z niezabezpieczonych drabin, dachów lub rusztowań,

 • Wadliwy sprzęt,

 • Wybuch, pożar lub porażenie prądem

 • Urazy zmiażdżeniowe wskutek zawalenia się konstrukcji lub budynków,

 • Utknięcie pod spadającymi przedmiotami, np. narzędziami.

Jeśli doznałeś któregokolwiek z ww. urazów osobistych* lub miałeś wypadek w miejscu pracy*  wskazane jest, abyś porozmawiał z prawnikiem tak szybko, jak to możliwe, jeśli chcesz ubiegać się o odszkodowanie.

 

WADLIWE WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

Załóżmy, że po ukończeniu budowy doszło do wypadku, a jego przyczyną były wadliwie przeprowadzone roboty budowlane – kto w tym przypadku jest odpowiedzialny za wypadek?

Wady konstrukcyjne zazwyczaj wychodzą na światło dzienne długo po zakończeniu pracy przez robotników. Osoby odpowiedzialne za postawienie budynku mają obowiązek zadbać o to, aby był on wykonany zgodnie ze standardami. Dlatego to zazwyczaj wykonawcy, architekci i inżynierowie są odpowiedzialni za naprawę ewentualnych wad konstrukcyjnych.

 

KLAUZULA DOT. WAD UKRYTYCH

W umowie budowlanej dot. budowy nieruchomości, a także w umowie sprzedaży nieruchomości, może zostać zawarta klauzula dot. ukrytych wad. Klauzula ta stanowi, że właściciel budynku ma określoną ilość czasu na zgłoszenie wszelkich wad budynku, które następnie muszą zostać naprawione przez wykonawców, architektów i/lub inżynierów.

Nawet jeśli w umowie nie ma klauzuli dot. wad ukrytych lub jej termin wygasł, możliwe jest ściganie stron odpowiedzialnych za naruszenie umowy lub za zaniedbanie.

Możesz mieć prawo dochodzić roszczenia z tytułu kosztów naprawy wad nieruchomości oraz rozwiązania wszelkich innych problemów z nią związanych.

Podjęcie kroków prawnych w przypadku wady konstrukcyjnej może również uwzględniać stres i niedogodności związane z usterkami budynku, przebudowę lub odzyskanie kosztów związanych z przeprowadzką na czas wykonania napraw.

Tracey Solicitors

Jesteśmy firmą prawną z siedzibą w Dublinie specjalizującą się w sprawach związanych z obrażeniami ciała. Świadczymy usługi prawne polskim klientom mieszkającym w Irlandii przez ostatnie 10 lat.
Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej skontaktuj się z Moniką Kealy pod numerem 0851502626.
Udzielamy usług prawnych w języku polskim.
Tracey Solicitors
16/17 St. Andrew Street,
Dublin 2
T: 01 6499900
W: https://www.traceysolicitors.ie/pl/
*W przypadkach spornych, adwokat nie może obliczać honorarium albo innych opłat i kosztów jako procentu lub proporcji w stosunku do zasądzonych albo wynegocjowanych warunków.


Redakcja tygodnika "Nasz Głos" informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.