Nasz Głos | Polski tygodnik w Irlandii | Roszczenia z tytułu urazu szyi (whiplash)* | ng24.ie

Roszczenia z tytułu urazu szyi (whiplash)*

Odgięciowy uraz kręgosłupa szyjnego (whiplash) spowodowany jest nagłym szarpnięciem szyi, który prowadzi do uszkodzenia więzadeł kręgosłupa szyjnego. Szyja wygina się do przodu i do tyłu, osiągając nienaturalne pozycje, co powoduje nadmierne naciągnięcie mięśni i innych tkanek. Ta forma uszczerbku na zdrowiu* ogranicza mobilność i może uniemożliwić wykonywanie codziennych czynności. Jeśli doznałeś urazu kręgosłupa szyjnego*, możesz skorzystać ze środków prawnych i zażądać zadośćuczynienia za poniesione szkody*.

Objawy urazu kręgosłupa szyjnego (whiplash)

Objawy urazu kręgosłupa mogą być niewidoczne przez wiele godzin po wypadku. Jeśli objawy te wystąpią, należy natychmiast poddać się leczeniu. Objawy mogą się nasilić kilka dni po wypadku i konieczna może być pomoc medyczna oraz rehabilitacja. Najczęstsze objawy związane z odgięciowym urazem kręgosłupa szyjnego to:

 • Zmniejszona mobilność szyi

 • Przewlekłe bóle

 • Bolesność mięśni szyi

 • Zawroty głowy

 • Zmęczenie

 • Niewyraźne widzenie

 • Skurcze mięśni

 • Ból ramienia

Najczęstsze typy urazów kręgosłupa szyjnego*

 • Wypadki samochodowe

 • Sporty kontaktowe

 • Przemoc fizyczna

Jak wnieść roszczenie

1. Skorzystaj z pomocy medycznej

Priorytetem jest Twoje zdrowie i bezpieczeństwo. Bez względu na to, jak niewielkie mogą być Twoje obrażenia, niech zbada je lekarz. Zaświadczenie lekarskie będzie również wymagane w trakcie procesu roszczeniowego.

2. Zgłoś wypadek

Zależnie od przyczyny obrażeń – zgłoś incydent właściwym organom. Zachowaj kopię zgłoszenia incydentu z myślą o procesie roszczeniowym.

3. Świadkowie

Jeśli na miejscu wypadku byli jacyś świadkowie, poproś ich o dane kontaktowe.

4. Dokumentacja wypadku

Ważne, aby zgromadzić i przedstawić prawnikowi jak najwięcej informacji przed rozpoczęciem procesu roszczeniowego. Jeśli są jakieś informacje, do których nie masz dostępu, być może Twój prawnik będzie w stanie je zdobyć. Informacje, które możesz zgromadzić, to szczegóły wypadku, zdjęcia z miejsca wypadku, zdjęcia obrażeń, szczegóły dotyczące świadków, rachunki za usługi medyczne, transport do i z szpitala/na zabiegi, zapisy z monitoringu (jeśli są) oraz wszelkie inne ważne informacje o wypadku.

5. Skonsultuj się z prawnikiem

Zaangażowanie prawnika na wczesnym etapie procesu roszczeniowego może zagwarantować jego szybki przebieg. Prawnik pomoże Ci zebrać wszystkie potrzebne dokumenty, skieruje roszczenie o odszkodowanie do oceny przez Komisję ds. Obrażeń Cielesnych i pomoże doprowadzić całą sprawę do końca.

Okresy przedawnienia

Ogólna zasada dotycząca spraw związanych z uszczerbkiem na zdrowiu* mówi o dwóch latach na zgłoszenie roszczenia od dnia wypadku. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której osoba nie ma możliwości, aby wnieść roszczenie samodzielnie. Wówczas członek jej rodziny może to uczynić w jej imieniu. Drugim wyjątkiem jest sytuacja, w której to dziecko doznało poważnego uszczerbku na zdrowiu*. Dziecko ma wówczas dwa lata na złożenie wniosku od ukończenia osiemnastego roku życia. Wszystkie sprawy związane z uszczerbkiem na zdrowiu* muszą zostać ocenione przez Komisję ds. Obrażeń Cielesnych, by wskazać winnego spowodowania wypadku. Niektóre sprawy dotyczące uszczerbku na zdrowiu* mogą trafić do sądu, podczas gdy w innych sytuacjach strona, która ponosi winę za wypadek, może zaproponować ugodę.

Tracey Solicitors
Jesteśmy firmą prawną z siedzibą w Dublinie specjalizującą się w sprawach związanych z obrażeniami ciała. Świadczymy usługi prawne polskim klientom mieszkającym w Irlandii przez ostatnie 10 lat.
Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej skontaktuj się z Moniką Kealy pod numerem 0851502626.
Udzielamy usług prawnych w języku polskim.
Tracey Solicitors
16/17 St. Andrew Street,
Dublin 2
T: 01 6499900
W: https://www.traceysolicitors.ie/pl/
*W przypadkach spornych, adwokat nie może obliczać honorarium albo innych opłat i kosztów jako procentu lub proporcji w stosunku do zasądzonych albo wynegocjowanych warunków


Redakcja tygodnika "Nasz Głos" informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.