Nasz Głos | Polski tygodnik w Irlandii | Roszczenia z tytułu urazu szyi (whiplash) * | ng24.ie

Roszczenia z tytułu urazu szyi (whiplash) *

Odgięciowy uraz kręgosłupa szyjnego zwany ’’smagniecie biczem’’ (whiplash) spowodowany jest nagłym szarpnięciem szyi, który prowadzi do uszkodzenia więzadeł kręgosłupa szyjnego. Szyja wygina się do przodu i do tyłu, osiągając nienaturalne pozycje, co powoduje nadmierne naciągnięcie mięśni i innych tkanek.

Ta forma uszczerbku na zdrowiu * ogranicza mobilność i może uniemożliwić wykonywanie codziennych czynności. Jeśli doznałeś urazu kręgosłupa szyjnego *, możesz skorzystać ze środków prawnych i zażądać zadośćuczynienia za poniesione szkody *.

Objawy urazu kręgosłupa szyjnego (whiplash)

Objawy urazu kręgosłupa mogą być niewidoczne przez wiele godzin po wypadku. Jeśli objawy te wystąpią, należy natychmiast poddać się leczeniu. Objawy mogą się nasilić kilka dni po wypadku i konieczna może być pomoc medyczna oraz rehabilitacja. Najczęstsze objawy związane z odgięciowym urazem kręgosłupa szyjnego to:

 • Zmniejszona mobilność szyi

 • Przewlekłe bóle

 • Bolesność mięśni szyi

 • Zawroty głowy

 • Zmęczenie

 • Niewyraźne widzenie

 • Skurcze mięśni

 • Ból ramienia

Najczęstsze typy urazów kręgosłupa szyjnego *

 • Wypadki samochodowe

 • Sporty kontaktowe

 • Przemoc fizyczna

Rozstrzygnięcie każdej sprawy będzie inne, bo i każdy przypadek jest inny. Ogólnie rzecz biorąc, cały proces przebiega w następujący sposób (oczywiście, wszystko zależy od danego przypadku, a Twój prawnik będzie Cię informował na bieżąco na każdym etapie procesu):
Prawnik skieruje roszczenie o odszkodowanie do oceny przez Komisję ds. Obrażeń Cielesnych (Injuries Board)

Komisja oceni Twoją sprawę i zaproponuje sumę odszkodowania.
Następnie Ty zdecydujesz, czy przyjąć zaproponowaną kwotę, czy ją odrzucić i tym samym rozpocząć kolejny etap procesu
Jeśli obie strony zaakceptują proponowaną sumę odszkodowania, Twoja sprawa zostanie zakończona.
Jeśli jedna ze stron odrzuci sugerowaną kwotę odszkodowania, rozpocznie się następny etap procesu

W przypadku, gdy ocena Komisji ds. Obrażeń Cielesnych nie zostanie zaakceptowana, wszczęte zostanie postępowanie sądowe, a sprawa trafi na salę rozpraw.

Przed posiedzeniem sądu mogą odbyć się spotkania ugodowe. W większości przypadków kwota odszkodowania zostaje uzgodniona podczas spotkań ugodowych i sprawa kończy się ugodą nim trafi na salę sądową.

Jeśli jednak porozumienia osiągnąć się nie uda, pozostanie czekać na rozprawę sądową, gdzie ostateczny werdykt w Twojej sprawie zostanie ogłoszony przez sędziego.

Przyznane odszkodowanie składa się zazwyczaj z kwoty z tytułu samej szkody oraz uwzględnia ewentualne dodatkowe koszty, które poniosłeś. Roszczenia te nazywane są roszczeniami z tytułu szkód:

Szkody Zwyczajne: Szkody niematerialne, takie jak ból i cierpienie oraz/lub urazy fizyczne i emocjonalne odniesione w wyniku wypadku oraz ich wpływ na jakość życia.

Szkody Szczególne: Wydatki bieżące poniesione w następstwie wypadku *, np. utrata zarobków (jeśli po wypadku nie mogłeś/aś pracować), przyszła utrata zarobków wynikająca z braku pracy przez długi czas, rachunki medyczne, przyszłe rachunki medyczne oraz dodatkowe koszty podróży związane z wypadkiem/urazem, np. podróż do i z szpitala.

Okresy przedawnienia

Ogólna zasada dotycząca spraw związanych z uszczerbkiem na zdrowiu * mówi o dwóch latach na zgłoszenie roszczenia od dnia wypadku. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której osoba nie ma możliwości, aby wnieść roszczenie samodzielnie. Wówczas członek jej rodziny może to uczynić w jej imieniu. Drugim wyjątkiem jest sytuacja, w której to dziecko doznało poważnego uszczerbku na zdrowiu *. Dziecko ma wówczas dwa lata na złożenie wniosku od ukończenia osiemnastego roku życia.
Tracey Solicitors

Jesteśmy firmą prawną z siedzibą w Dublinie specjalizującą się w sprawach związanych z obrażeniami ciała. Świadczymy usługi prawne polskim klientom mieszkającym w Irlandii przez ostatnie 10 lat.
Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej skontaktuj się z Moniką Kealy pod numerem 0851502626.
Udzielamy usług prawnych w języku polskim.
Tracey Solicitors
16/17 St. Andrew Street,
Dublin 2
T: 01 6499900
W: https://www.traceysolicitors.ie/pl/
*W przypadkach spornych, adwokat nie może obliczać honorarium albo innych opłat i kosztów jako procentu lub proporcji w stosunku do zasądzonych albo wynegocjowanych warunków.


Redakcja tygodnika "Nasz Głos" informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.