Nasz Głos | Polski tygodnik w Irlandii | Roszczenia z tytułu głuchoty przemysłowej | ng24.ie

Roszczenia z tytułu głuchoty przemysłowej

Głuchota przemysłowa to upośledzenie słuchu spowodowane nadmiernym hałasem w miejscu pracy. Do typowych objawów, które mogą występować na początku głuchoty przemysłowej zaliczamy: problemy ze słyszeniem dźwięku z telewizora i z rozumieniem ludzi podczas rozmów lub doświadczanie ciągłego brzęczenia lub dzwonienia w uszach (tinnitus – szumy uszne).

Pracownicy, którzy codziennie są narażeni na duży hałas, powinni chronić swoje uszy. Obowiązkiem zarówno pracodawcy, jak i pracownika jest zapobieganie głuchocie przemysłowej.
Czas spędzony w hałasie oraz jego natężenie to czynniki wpływające na powstanie głuchoty przemysłowej. Jeśli w pracy odczuwasz dyskomfort związany z hałasem, który tam panuje, zainwestuj w sprzęt ochronny. Jeśli rozważasz wniesienie roszczenia, nasz zespół prawników specjalizujący się w sprawach związanych z urazami w miejscu pracy (jak np. głuchota przemysłowa) może Ci pomóc.

Miejsca pracy, w których najczęściej dochodzi do utraty słuchu

Głuchota przemysłowa wywołana hałasem może wystąpić w wielu różnych środowiskach pracy. Ludzie mogą cierpieć z powodu uszkodzenia słuchu w następujących miejscach pracy:

Fabryki – fabryka jest często zamkniętą przestrzenią roboczą, która utrudnia unikanie głośnych dźwięków mogących negatywnie wpływać na słuch. Każda fabryka, w której eksploatowane są ciężkie maszyny i urządzenia, stanowi potencjalne zagrożenie dla pracowników, jeśli nie noszą oni właściwego ochronnego nakrycia głowy.

Teren budowy – pracownicy budowlani i inżynierowie pracujący na budowach codziennie są narażeni na głośne hałasy z maszyn i ciężkich narzędzi, takich jak młoty pneumatyczne. Może to negatywnie wpłynąć na ich słuch, jeśli nie zostaną zachowane odpowiednie środki ostrożności.
Kamieniołomy/kopalnie – ciągłe narażenie na eksplozje i odwierty itp. mogą powodować utratę słuchu, jeśli nie są stosowane odpowiednie środki ochrony.

Centra obsługi telefonicznej (call centre– nie wszystkie przypadki głuchoty przemysłowej wiążą się z miejscami pracy związanymi z budownictwem. W środowisku biurowym również można doświadczyć utraty słuchu wywołanej hałasem, jeśli zakłada się nieprawidłowe słuchawki w ciągu dnia lub gdy ustawiona jest zbyt wysoka głośność słuchawek. Aby tego uniknąć, pracodawca powinien upewnić się, że zestawy słuchawkowe są wyposażone w odpowiednią regulację głośności, aby chronić swoich pracowników.

Roszczenia z tytułu szumów usznych (tinnitus)

Szumy uszne to dzwonienie, brzęczenie, syczenie lub szum o wysokim tonie w uszach. Jest to powszechne zaburzenie związane z uszkodzeniem słuchu w miejscu pracy. W przypadku głośnego koncertu lub pobytu w nocnym klubie, gdzie gra głośna muzyka, hałas jest tymczasowy i w każdej chwili możemy takie miejsce opuścić. W miejscu pracy natomiast pracownik może nabawić się trwałego szumu w uszach, jeśli odpowiednia ochrona słuchu nie zostanie zapewniona.

Jak wnieść roszczenie

1. Skorzystaj z pomocy medycznej

Jeśli masz wrażenie, że doświadczasz objawów utraty słuchu, szumów w uszach lub innych objawów związanych z upośledzeniem słuchu, powinieneś natychmiast zgłosić się do lekarza. Zgłaszając objawy lekarzowi, możesz zażądać od niego raportu medycznego opisującego Twoje obrażenia. Przyda się ono podczas procesu roszczeniowego.

2. Spisz przebieg wydarzeń

Prowadzenie dziennika wydarzeń obejmującego oświadczenia świadków, dokładne daty i godziny, kiedy byłeś narażony na nadmierny hałas, sprzęt ochronny, do którego miałeś lub nie miałeś dostępu. Zgłaszanie takich incydentów pracodawcy jest również ważne i warto je także odnotowywać. Udowodnienie, że urazu można było uniknąć, gdyby odpowiedni sprzęt ochronny został zapewniony przez pracodawcę jest ważnym aspektem sprawy. Pomoże to wykazać, że uszkodzenie słuchu jest bezpośrednio związane z Twoim środowiskiem pracy.

3. Skonsultuj się z prawnikiem

Po zebraniu wszystkich ważnych informacji, kolejnym krokiem powinna być konsultacja z prawnikiem. Prawnik poprowadzi Cię przez proces składania roszczenia. Pierwszym krokiem będzie złożenie wniosku do Komisji ds. Obrażeń Cielesnych (Injuries Board), aby Twoje roszczenie zostało rozpatrzone (większość roszczeń z tytułu uszczerbku na zdrowiu* musi być najpierw oceniona przez Komisję). Po rozpatrzeniu wniosku, prawnik będzie Ci towarzyszył podczas całego procesu zgłaszania roszczenia, przez cały czas mając na uwadze Twoje dobro.
Tracey Solicitors

Jesteśmy firmą prawną z siedzibą w Dublinie specjalizującą się w sprawach związanych z obrażeniami ciała. Świadczymy usługi prawne polskim klientom mieszkającym w Irlandii przez ostatnie 10 lat.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej skontaktuj się z Moniką Kealy pod numerem 0851502626.
Udzielamy usług prawnych w języku polskim.
Tracey Solicitors
16/17 St. Andrew Street,
Dublin 2
T: 01 6499900
W: https://www.traceysolicitors.ie/pl/
*W przypadkach spornych, adwokat nie może obliczać honorarium albo innych opłat i kosztów jako procentu lub proporcji w stosunku do zasądzonych albo wynegocjowanych warunków.


Redakcja tygodnika "Nasz Głos" informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.