Nasz Głos | Polski tygodnik w Irlandii | Postępowanie sądowe w celu odzyskania długów | ng24.ie

Postępowanie sądowe w celu odzyskania długów

Pomoc prawna

Większość postępowań sądowych dotyczących odzyskania długu to postępowania cywilne. Jeśli nie spłacisz długu, twój wierzyciel prawdopodobnie uda się do sądu, aby uzyskać wyrok sądowy, orzekający, że musisz spłacić dług i następnie wyegzekwować ten wyrok.

Jeśli posiadasz niskie dochody i pomyślnie przejdziesz test (Means Test) możesz być uprawniony do otrzymania pomocy prawnej z urzędu, jeśli prawnik uzna, że twoja sprawa prawdopodobnie się powiedzie.

W przypadku wydania przez sąd orzeczenia nakazującego spłatę długu, obowiązek pokrycia kosztów poniesionych przez wierzyciela spada zazwyczaj na dłużnika. Koszty te są dodawane do kwoty zawartej w orzeczeniu i mogą być egzekwowane w ramach wykonania orzeczenia. Jeśli nie uiścisz orzeczonych płatności ustalonych we wcześniejszym postępowaniu sądowym i zostaniesz wezwany ponownie do sądu, masz prawo do pomocy prawnej, tym razem w sprawach karnych. Decyzję o tym, czy taką otrzymasz pomoc, podejmuje sędzia.

Jeśli jesteś winien mniej niż 15 tys. euro, postępowanie sądowe przeciwko tobie zostanie wniesione do sądu rejonowego (District Court). Postępowanie wszczyna się, gdy wierzyciel wystawi dłużnikowi zawiadomienie o roszczeniu a procedura regulowana jest przez sąd rejonowy.

Jeśli jesteś winien między 15 a 75 tys. euro, postępowanie sądowe musi zostać wniesione do sądu okręgowego (Circuit Court). Postępowanie jest wszczęte, kiedy wierzyciel wyśle ci Ordinary Civil Bill, zgodnie z procedurą sądu okręgowego.

Jeśli jesteś winien więcej niż 75 tys. euro, postępowanie sądowe musi zostać wniesione do sądu wyższego (High Court). Postępowanie zostaje wszczęte, gdy zostanie doręczone ci przez wierzyciela wezwanie Summary Summons, zgodnie z procedurą sądów wyższej instancji.

Procedury sądowe
Procedury i dokumenty, które są wykorzystywane, różnią się w zależności od wielkości i rodzaju zadłużenia i od tego, który sąd zaangażowany jest w sprawę,. Postępowanie rozpoczyna osoba, której jesteś winien pieniądze. Ta osoba lub grupa osób lub firmy to wierzyciel lub wierzyciele i powodem w sprawie a ty jesteś dłużnikiem i pozwanym w sprawie.

Na początku otrzymujesz dokumenty, które określają szczegóły tego, co jesteś winien. Następnie masz możliwość obrony, podejmując określone działania, co oznacza, że musisz wydać dokument odpowiadający, twierdząc, że albo nie jesteś winien pieniędzy, lub że umowa jest nieważna lub podjąć jakąkolwiek obronę prawną. Jeśli nie zrobisz nic, bez wątpienia wyrok zostanie wydany przeciwko tobie.

Zatem, jeśli otrzymasz dokument rozpoczynający postępowanie sądowe, masz 3 opcje:

  1. zazwyczaj masz kilka dni na spłatę długu i postępowanie się nie rozpocznie. Terminem prawnym jest „zawieszenie postępowania”.

  2. Jeśli nie możesz zapłacić należnej kwoty i nie masz argumentów i dowodów na swoją obronę, możesz wyrazić zgodę na postępowanie.

  3. Jeśli zamierzasz się bronić, musisz wysłać niezbędne dokumenty odpowiadające na otrzymane zawiadomienie. Wtedy zazwyczaj sąd wyznacza termin rozprawy, na której rozstrzyga sprawę.

 

Pierwsze powiadomienie
Jeśli sprawa jest objęta przepisami dotyczącymi kredytu konsumenckiego, osoba, której jesteś winien pieniądze (wierzyciel) musi wystosować powiadomienie co najmniej 10 dni przed podjęciem działań prawnych. To zawiadomienie musi zawierać: szczegóły umowy, nazwisko i adres wierzyciela lub właściciela, twoje imię i adres, okres obowiązywania umowy oraz oświadczenie o działaniu, jakie wierzyciel zamierza podjąć w celu wyegzekwowania zapłaty, w jaki sposób i w jakich okolicznościach oraz o dacie, w której takie działanie zostanie podjęte.

Jeżeli przepisy dotyczące kredytu konsumenckiego nie znajdują zastosowania, wówczas zwyczajową praktyką wierzycieli jest wysłanie do ciebie listu upomnienia (demand letter), wzywającego do zapłaty długu, z terminem siedmiodniowym jeszcze przed rozpoczęciem postępowania sądowego. Nie jest to jednak wymóg prawny.

Ty, jako dłużnik, jesteś ogólnie odpowiedzialny za koszty postępowania sądowego.

Opracowanie: „Nasz Głos” na podstawie materiałów Citizen Information.


Redakcja tygodnika "Nasz Głos" informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.