Nasz Głos | Polski tygodnik w Irlandii | Podpowiadamy, doradzamy: Świadczenia socjalne a nieobecność w Irlandii | ng24.ie

Podpowiadamy, doradzamy: Świadczenia socjalne a nieobecność w Irlandii

Ogólnie rzecz biorąc – osoba, która nie zamieszkuje na terenie Irlandii nie będzie otrzymywała żadnych świadczeń socjalnych, wyłączając wybrane przypadki opisane poniżej. Podstawą prawną jest ustawa Social Welfare Consolidation Act 2005 Section 249 ze zmianami i Section 2 (3) w odniesieniu do Kwalifikowanego Dziecka (Qualified Child) oraz Social Welfare (Consolidated Claims, Payments and Control) Regulations S.I. 142 of 2007 (ze zmianami) oraz regulacje unijne.

 • Wypłacie nie podlegają:

  stawka osobista wnioskującego, dodatek dla Kwalifikowanej Osoby Dorosłej;

 • dodatek dla Kwalifikowanego Dziecka;

 • Adoptive Benefit;

 • Health and Safety Benefit;

 • Treatment Benefit.

Wyjątki z dyskwalifikacji

Wyjątek stanowią głównie świadczenia emerytalne i świadczenia długoterminowe. Te są wypłacane nawet wtedy, gdy beneficjent nie jest obecny w Irlandii. Są to następujące świadczenia:

 • Death Related Benefits (podlegające pod Occupational Injury Benefit Scheme);

 • Widow’s/ Widower’s or Surviving Civil Partner’s (Non-Contributory) Pension;

 • Guardian’s Payments (Non-Contributory);

 • Bereavement Grant;

 • Disablement Benefit (stawka podstawowa);

 • Invalidity Pension;

 • State Pension (Contributory);

 • Guardian’s Payment (Contributory);

 • State Pension (Transition);

 • Widow’s, Widower’s or Surviving Civil Partner’s (Contributory) Pension.

 

W niektórych przypadkach INTREO może zażądać dodatkowych dokumentów i zaświadczeń (np. przy przejściu na emeryturę lub niezdolności do pracy). Dodatki na kwalifikowane dziecko lub na kwalifikowana osobę dorosłą mogą dalej być wypłacane, jeżeli wnioskujący pobiera ww. świadczenia i spełnia odnoszące się do świadczeń kryteria.

Programy z limitem wyjątków

Są to głównie programy z krótkoterminowymi wypłatami świadczeń, do których należą:

 • Deserted Wife’s Benefit;

 • Illness Benefit;

 • Disablement Benefit;

 • Occupational Injury Benefit;

 • Maternity Benefit;

 • Jobseeker’s Benefit.

W przypadku, jeżeli osoba nieobecna w Irlandii ma prawo do otrzymania ww. świadczeń, długość zamieszkiwania w Irlandii może mieć wpływ na ich pobieranie. W niektórych przypadkach płatność może zostać zawieszona do czasu powrotu beneficjenta lub ewentualnie wypłacana innej, upoważnionej do tego osobie. Wyjątkiem jest zasiłek macierzyński – ten nie może być wypłacony osobie upoważnionej.

Jeżeli Kwalifikowana Osoba Dorosła nie przebywa w Irlandii, a główny wnioskodawca mieszka na jej terenie, środki dla Kwalifikowanej Osoby Dorosłej mogą być wypłacane do 3 miesięcy lub, w szczególnych przypadkach, ich wypłacanie może zostać przedłużone do okresu 12 miesięcy.

Opracowanie: „Nasz Głos” na podstawie materiałów Welfare. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w najnowszym wydaniu naszego Poradnika: „Jak (prze)żyć w Irlandii”. Welfare Guide 2018, dostępny od stycznia w polskich sklepach i na stronie: www.shop.wizardmedia.ie.


Redakcja tygodnika "Nasz Głos" informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.