Nasz Głos | Polski tygodnik w Irlandii | Podpowiadamy, doradzamy… Dofinansowanie nowych biznesów na start | ng24.ie

Podpowiadamy, doradzamy… Dofinansowanie nowych biznesów na start

Jeżeli jesteś zainteresowany rozpoczęciem nowej, własnej działalności gospodarczej, możesz być uprawniony do szeregu ulg. Możesz starać się o dofinansowanie bądź refundacje kosztów kwalifikowanych, które poniosłeś podczas zakładania firmy. Mogą przysługiwać ci także ulga podatkowa, zwrot podatku czy dopłatę, kiedy zdecydujesz się na zatrudnienie siebie lub inne osoby.

Doradztwo biznesowe

Jeżeli potrzebujesz fachowej porady i ewaluacji swojego pomysłu start upu, warto zasięgnąć opinii specjalistów. Znajdziesz ich w:

 • Local Development Companies (LDC);
 • Local Enterprise Offices (LEO);
 • lokalnym biurze Intreo (Social Welfare – Case Officer).

Urzędnicy Enterprise Officers, pracujący w lokalnych ośrodkach Local Development
Companies, mogą udzielić porad na temat finansowego wsparcia, jakie można otrzymać na rozpoczęcie biznesu, włączając Enterprise Allowances. Enterprise Officer pomoże ci
przejść procedurę ubiegania się o Enterprise Allowances. Może pomóc także w formalnościach biurowych oraz przygotowaniu biznes planu przedsięwzięcia. Może nauczyć cię kontrolować i pozyskiwać finanse bądź wskaże też, gdzie można ubiegać się o dodatkowe wsparcie. Case Officers (w Intreo) zatwierdzają podania o Enterprise Allowances i Enterprise Support Grant (ESG). Mogą również udzielić jakiegoś mniejszego wsparcia, np. na szkolenie. Więcej informacji znajdziesz na: www.ildn.ie i www.localenterprise.ie.

SURE (Start Up Refunds for Enterpreneurs)
Na podstawie programu SURE możesz ubiegać się o refundację zapłaconego podatku PAYE, nawet do 6 lat wstecz nim otworzyłeś własną działalność gospodarczą. By moć kwalifikować się do programu SURE należy spełnić następujące warunki:

 • założyć nową firmę i rozpocząć działalność gospodarczą,
 • zainwestować środki w działalność poprzez zakup nowych akcji,
 • mieć zapłacone podatki w ciągu ostatnich 4 lat;
 • zatrudnić się na cały etat w nowej firmie jako dyrektor lub pracownik.

Więcej informacji na stronie: http://www.sure.gov.ie/

Online Trading Voucher

Online Trading Voucher oferuje małym przedsiębiorstwom możliwość stworzenia strony internetowej lub rozwoju marketingu internetowego poprzez przekazanie voucherów, które pozwolą na zwrot 50 proc. poniesionych kwalifikowanych kosztów na rozwój nowego przedsięwzięcia. Maksymalna kwota dofinansowania to 2500 euro. Sprawdź, czy spełniasz kryteria w Local Development Company lub w Local Enterprise Office.

Microfinance Ireland

Jeżeli twoje przedsiębiorstwo zatrudnia poniżej10 pracowników i ubiegałeś się o pożyczkę bankową, ale jej nie otrzymałeś i planujesz rozwój biznesu w określonych sektorach, możesz skorzystać z pożyczki z funduszu Microfinance Ireland, nawet do 25000 euro. Należy złożyć aplikację i biznesplan uwzględniającym 3-letni plan przepływu pieniędzy (Cash Flow Projection). Więcej informacji znajdziesz na stronie: www.microfinanceireland.ie

JobsPlus

JobsPlus jest programem motywującym, zachęcającym i nagradzającym przedsiębiorców, zatrudniających osoby poszukujące pracy, które odbywały praktyki lub staże w ich firmie. Istnieją dwa poziomy dopłat do takiego zatrudnienia: jedno w postaci dofinansowania w kwocie 7500 euro rocznie, wypłacanej w stawce miesięcznej przez okres dwóch lat – warunkiem jest zatrudnienie osoby na więcej niż rok czasu ale krócej niż dwa lata. Drugie – dofinansowanie w wysokości 10000 euro rocznie – otrzyma podmiot, który zdecyduje się na zatrudnienie osoby bezrobotnej na okres powyżej 2 lat. Więcej informacji na temat JobsPlus znajdziesz na: www.jobsplus.ie.

Przydatne kontakty:

 • Point of Single Contact: www.pointofsinglecontact.ie – służy informacją na temat procedur i usług skierowanych do osób zamierzających otworzyć nowy biznes w Irlandii.
 • przewodnik internetowy www.localenterprise.ie (opisujący ponad 80 różnych typów rządowych wsparć dla irlandzkich małych i średnich przedsiębiorstw SME
 • urząd skarbowy (Revenue Commissioners) www.revenue.ie

Głównym prawnym obowiązkiem osoby samozatrudnionej jest rejestracja w Revenue jako osoba samozatrudniona. Można uczynić to przez wypełnienie arkusza „TR1” dostępnego na stronie internetowej Revenue.

Ta strona pomoże rozpoznać główne aspekty dotyczące biznesu, otwiera również ścieżki do istotnych agencji, możliwości i kontaktów.

Samozatrudnieni będą płacić PRSI w Klasie S. Sprawdź jakie programy socjalne pokrywa ta Klasa

 • Chartered Accountants Voluntary Advice Service (CAVA): może udzielić bezpłatnej porady na temat biznesu w zakresie księgowości, VAT-u lub płac (payroll). Pełna lista członków CAVA dostępna jest na stronie www.mabs.ie lub www.citizensinformation.ie
 • www.gettingbacktowork.ie: informacje dotyczące zakładania biznesu
 • The Ignite Programme www.igniteireland.com, prowadzony przez QED Training to 6-miesięczny biznesowy program szkoleniowy w Dublinie. Proponuje on pełne szkolenie, które da osobom bezrobotnym potrzebne wsparcie do rozpoczęcia własnego biznesu.

Opracowanie: „Nasz Głos” na postawie materiałów INOU, Intreo, Pobal


Redakcja tygodnika "Nasz Głos" informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.