Nasz Głos | Polski tygodnik w Irlandii | Odszkodowanie za wypadek w pracy przy ręcznej obsłudze (Manual Handling) | ng24.ie

Odszkodowanie za wypadek w pracy przy ręcznej obsłudze (Manual Handling)

Często spotykamy się z roszczeniami o odszkodowanie za obrażenia poniesione w miejscu pracy przy ręcznej obsłudze. Nic dziwnego, że urazy kręgosłupa, szyi i ramion w wyniku ciężkiego podnoszenia są powszechne w przypadku roszczeń o urazy osobiste, ale co niektórzy ludzie nie wiedzą, że do tych urazów może dojść przez pchanie i podnoszenie ciężkich przedmiotów bez odpowiedniego treningu (Manual Handling).

Podstawą do roszczeń o odszkodowanie za szkody powstałe w wyniku pracy, na przykład urazy kręgosłupa spowodowane ciężkim podnoszeniem, może być nie prowadzenie szkoleń (Manual Handling) ani nie zapewnienie odpowiedniego szkolenia ze strony pracodawcy.

Częste powody urazów w pracy:

  • Podnoszenie i ręczne obchodzenie się z niebezpiecznymi, zbyt ciężkimi ładunkami w miejscu pracy

  • Obrażenia wywołane poprzez wykonywanie tego samego ruchu przez pracownika przez cały czas

  • Ograniczone miejsca do wykonywania pracy w bezpiecznych warunkach

  • Niewystarczające wyposażenie do wykonania zadania

  • Niewystarczające szkolenie dotyczące obsługi ręcznej lub brak przeszkolenia

  • Podnoszenie ładunku z współpracownikiem gdy współpracownik opuszcza obciążenie, pozostawiając cały ciężar ładunku na pracowniku, który ponosi obrażenia

Roszczenie o odszkodowanie

Aby wszcząć roszczenie z powodu urazu w pracy, trzeba udowodnić, iż poniesionej przez Ciebie szkody można było uniknąć, gdyby pracodawca lub osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo i higienę pracy wypełniła swój obowiązek opieki i zapewniała bezpieczne warunki pracy, w tym przypadku, gdyby zapewnili Ci odpowiednie szkolenie.

Podczas składania roszczenia o odszkodowanie musisz:

  1. Zgłosić wypadek w pracy swojemu pracodawcy

  2. Zdobyć dokumentację lekarską od lekarza, który leczył twoje obrażenia

  3. Skontaktować się z adwokatem, aby pomógł Ci w uzyskaniu informacji od pracodawcy i dokumentów szkoleniowych w celu ustalenia, czy pracodawca zapewnił Ci trening (Manual Handling) do wykonywania pracy

  4. Zaleca się w takiej sprawie, aby zwrócić się do pracodawcy o przeprowadzenie inspekcji przez inżyniera w celu oceny, czy Twoje środowisko pracy było niebezpieczne, czy nie. Należy zauważyć, że pracownik ma obowiązek zgłosić wypadek do Urzędu ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Czy przeprowadzono odpowiednie szkolenie dotyczące obsługi ręcznej?

Podczas przeglądu roszczenia dotyczącego urazu odniesionego podczas ręcznej obsługi przegląd dokumentów dotyczących szkolenia pracowników od pracodawcy jest ważnym punktem, ponieważ w przypadku każdego zadania, które pracownik wykonuje, pracodawca ma obowiązek zapewnić, że pracownikom zapewniono odpowiednie szkolenie w zakresie obsługi ręcznej (Manual Handling).

Aby chronić swoich pracowników przed samookaleczeniem przy wykonywaniu zadania poprzez ręczną obsługę, pracodawca powinien przeprowadzić ocenę ryzyka związaną z wykonywanym zadaniem pracownika i zapewnić konkretne szkolenie.

Bardzo często okazuje się, że klienci, którzy cierpią na trwałe uszkodzenia ciała, odbywają szkolenie, które nie odnosi się do zadania, które spowodowało, że klient poniósł obrażenia. Oznacza to, że klient nie jest odpowiednio przeszkolony w celu realizacji tego zadania, a pracodawca może być pociągnięty do odpowiedzialności za szkody.

Podany schemat jest wskazówką do bezpiecznego podnoszenia ciężarów w miejscu pracy i jest często używany na rozprawach w sądzie.

Tracey Solicitors

Jesteśmy firmą prawną z siedzibą w Dublinie specjalizującą się w sprawach związanych z obrażeniami ciała. Świadczymy usługi prawne polskim klientom mieszkającym w Irlandii przez ostatnie 10 lat. Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej skontaktuj się z Moniką Kealy pod numerem 0851502626. Udzielamy usług prawnych w języku polskim.
Tracey Solicitors
16/17 St. Andrew Street,
Dublin 2
T: 01 6499900
W: https://www.traceysolicitors.ie/pl/

*W przypadkach spornych, adwokat nie może obliczać honorarium albo innych opłat i kosztów jako procentu lub proporcji w stosunku do zasądzonych albo wynegocjowanych warunków


Redakcja tygodnika "Nasz Głos" informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.