Nasz Głos | Polski tygodnik w Irlandii | Odszkodowania z tytułu wypadków dla nie-rezydentów Irlandii | ng24.ie

Odszkodowania z tytułu wypadków dla nie-rezydentów Irlandii

Nieważne, czy jesteś tu na wakacjach, odwiedzasz rodzinę, czy po prostu jesteś tu przejazdem, poszkodowanie w wypadku na terenie Irlandii z pewnością nie jest częścią Twoich planów! Rodzi się pytanie, co osoba niebędąca obywatelem Irlandii może zrobić, jeśli była uczestnikiem wypadku bez własnej winy w czasie pobytu w Irlandii?

Jeśli podczas pobytu w Irlandii zdarzył Ci się wypadek, masz prawo do wniesienia roszczeń w Irlandii z tytułu tego wypadku.

Jeśli stałeś się uczestnikiem wypadku, w pierwszej kolejności zadbaj o to aby ustalić, czy doznałeś szkód na zdrowiu, czy nie. Udaj się do lekarza lub na pogotowie. W niektórych przypadkach, np. w wypadkach drogowych, być może trzeba będzie wezwać policję (Gardaí). Jeśli z kolei wypadek zdarzył się w pracy, wówczas należy zgłosić ten fakt swojemu kierownikowi. Jeśli natomiast wypadek zdarzył się w miejscu publicznym, np. w supermarkecie, poinformuj o zdarzeniu personel sklepu i złóż sprawozdanie.

Udokumentuj szczegóły wypadku:

  • Data, godzina i miejsce wypadku

  • Co się działo na moment przed wypadkiem i co doprowadziło do obrażeń

  • Zanotuj ich dane kontaktowe wszelkich świadków

  • Sfotografuj swoje obrażenia

  • Zachowaj dokumentację medyczną i pokwitowania za koszty związane z wypadkiem, korespondencję emaliową i wiadomości od wszystkich zaangażowanych osób.

Jeśli masz zamiar założyć sprawę o odszkodowanie, zaleca się kontakt z adwokatem specjalizującym się w sprawach szkód osobowych, aby podjąć właściwe kroki w odpowiednim czasie.

Injuries Board

Komisja os. Obrażeń Cielesnych (Injuries Board) to organ państwowy w Irlandii, który ocenia i proponuje wysokość odszkodowania z tytułu doznanych szkód osobowych. Większość spraw wypadków w Irlandii musi być rozpatrzonych przez Injuries Board. Musisz złożyć wniosek do Injuries Board o rozpatrzenie sprawy. Jeśli nie złożysz go w terminie ustawowym, możesz utracić możliwość dochodzenia odszkodowania.

Postępowanie może przebiegać następująco:

  1. Injuries Board rozpatruje Twój wniosek i sprawę i proponuje kwotę odszkodowania, jaką ma zapłacić sprawca.

  2. Jeśli obie strony zgadzają się na kwotę odszkodowania sugerowaną przez Injuries Board, zostanie wydane „wezwanie do zapłaty”.

  3. Jeśli Ty lub sprawca nie zgadza się na kwotę rekompensaty zaproponowaną przez Injuries Board, wówczas wszczyna się postępowanie sądowe, a Twoje roszczenie przechodzi do następnego etapu.

  4. Na każdym etapie postępowania osoba odpowiedzialna za wypadek może starać się „załatwić sprawę polubownie” bez udziału sądu czy Injuries Board.

Ugoda

Jeżeli strona pozwana chce załatwić sprawę polubownie, Twój prawnik doradzi Ci czy warunki ugody są korzystne. Jeśli dojdzie do ugody, to jest to „całkowite i ostateczne uregulowanie” sprawy Twoich roszczeń względem osoby pozwanej.

Tracey Solicitors
Jesteśmy firmą prawną z siedzibą w Dublinie specjalizującą się w sprawach związanych z obrażeniami ciała. Świadczymy usługi prawne polskim klientom mieszkającym w Irlandii przez ostatnie 10 lat.
Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej skontaktuj się z Moniką Kealy pod numerem 0851502626.
Udzielamy usług prawnych w języku polskim.
Tracey Solicitors
16/17 St. Andrew Street,
Dublin 2
T: 01 6499900
W: https://www.traceysolicitors.ie/pl/
*W przypadkach spornych, adwokat nie może obliczać honorarium albo innych opłat i kosztów jako procentu lub proporcji w stosunku do zasądzonych albo wynegocjowanych warunków


Redakcja tygodnika "Nasz Głos" informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.