Nasz Głos | Polski tygodnik w Irlandii | Odpowiedzi na 5 najczęściej zadawanych pytań o urlop macierzyński! | ng24.ie

Odpowiedzi na 5 najczęściej zadawanych pytań o urlop macierzyński!

materity640Gdy oczekujesz dziecka, ostatnia rzecz, jakiej ci trzeba, to zamartwianie się sprawami świadczeń związanych z urlopem macierzyńskim i powrotem do pracy, gdy dobiegnie on końca. Poniżej zamieszczamy nasze odpowiedzi na 5 najczęściej zadawanych pytań o urlop macierzyński w Irlandii:

1. Jakie przysługują mi prawa?
Zgodnie z Ustawą o ochronie macierzyństwa z 1994 i 2004 roku, masz prawo do 26-tygodniowego urlopu macierzyńskiego. Po tym okresie masz prawo do następnych 16 tygodni niepłatnego urlopu macierzyńskiego.

Urlop należy rozpocząć na co najmniej 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem porodu, a po porodzie zostawić sobie przynajmniej 4 tygodnie urlopu.
2. Czy mój pracodawca zobowiązany jest płacić mi, gdy przebywam na urlopie macierzyńskim?
Pracodawca nie ma ustawowego obowiązku wypłacania wynagrodzenia na czas urlopu macierzyńskiego. Jednakże warto sprawdzić zapisy w umowie o pracę, być może gwarantują one wynagrodzenie podczas urlopu macierzyńskiego.

3. Co ze świętami, które wypadają w okresie urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu bezpłatnego?
Zgodnie z § 21 Ustawy o organizacji czasu pracy z 1997 roku, masz prawo do urlopu za wszelkie święta, które występują w okresie urlopu macierzyńskiego lub bezpłatnego urlopu macierzyńskiego.

4. Urlop wypoczynkowy – Byłam na urlopie macierzyńskim, czy mam prawo do urlopu wypoczynkowego?
Okres, w którym jesteś na urlopie macierzyńskim i bezpłatnym urlopie macierzyńskim traktowany jest jak normalny okres zatrudnienia przy obliczaniu wymiaru corocznego urlopu. Dlatego też podczas urlopu macierzyńskiego wszystkie święta są wliczane. Skorzystanie z takiego urlopu powinno być jednak skonsultowane z pracodawcą.

5. Powrót do pracy – jakie są moje prawa i obowiązki?
O zamiarze powrotu do pracy po zakończonym urlopie macierzyńskim należy poinformować pracodawcę na piśmie z 4-tygodniowym wyprzedzeniem.

Paragraf 26 Ustawy o ochronie macierzyństwa z 1994 roku mówi, że masz prawo powrócić do miejsca pracy na to samo stanowisko i na tych samych zasadach. Jednakże § 27 Ustawy o ochronie macierzyństwa z 1994 przewiduje, że jeśli powrót na to samo stanowisko nie jest możliwy, pracodawca musi zapewnić alternatywne stanowisko pracy. Powinnaś być również traktowana na równi z innymi pracownikami. Jeśli więc, np. zarobki twoich koleżanek i kolegów wzrosły, gdy przebywałaś na urlopie macierzyńskim, ty także powinnaś otrzymać podwyżkę.
Więcej informacji na temat urlopu macierzyńskiego w Irlandii można znaleźć na stronie Citizens Information

Tracey Solicitors
Jesteśmy firmą prawną z siedzibą w Dublinie specjalizującą się w sprawach związanych z obrażeniami ciała.* Świadczymy usługi prawne polskim klientom mieszkającym w Irlandii przez ostatnie 10 lat.
Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej skontaktuj się z Moniką Kealy pod numerem 0851502626.
Udzielamy usług prawnych w języku polskim.

Tracey Solicitors
16/17 St. Andrew Street, Dublin 2
T: 01 6499900
W: https://www.traceysolicitors.ie/pl/

*W przypadkach spornych, adwokat nie może obliczać honorarium albo innych opłat i kosztów jako procentu lub proporcji w stosunku do zasądzonych albo wynegocjowanych warunków


Redakcja tygodnika "Nasz Głos" informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.