Nasz Głos | Polski tygodnik w Irlandii | Nowe przepisy na ratunek ofiarom przemocy domowej | ng24.ie

Nowe przepisy na ratunek ofiarom przemocy domowej

Mniej pobłażania dla sprawców, większa ochrona ofiar. Irlandia właśnie wprowadziła nową ustawę dotyczącą przemocy domowej. Oprócz fizycznego aspektu mocny nacisk zostanie położony na psychiczne znęcanie się nad domownikiem.

Przemoc domowa jest wielką plagą nękającą praktycznie każdy kraj na świecie. Jest ona o tyle problematyczna, że tylko nieliczne jej ofiary przeciwstawiają się fatalnemu traktowaniu. Należyte karanie sprawców jest więc w tym przypadku koniecznością.

Przede wszystkim należy ustanowić prawo, które da ofierze jak najlepszą ochronę. Takie, w ramach którego sprawca będzie mógł być względnie szybko i jak najsurowiej ukarany. Przy czym katalog przestępstw będzie jak najszerszy. Do tego dąży Irlandia, która właśnie wprowadziła w życie nową ustawę.

Największą wprowadzoną w niej zmianą jest uwzględnienie pojęcia „przymusowej kontrolowani”. W praktyce oznacza ona szeroko rozumianą przemoc psychiczną. Chodzi w szczególności o przymuszanie i represje nakładane na ofiarę poprzez groźby. Jakkolwiek nie zostawiają one śladów fizycznych, są one teraz czynami karalnymi.

Poszerzono również katalog praw ofiar. Wprowadzono choćby sądowy nakaz natychmiastowej izolacji ofiary od sprawcy w szczególnie pilnych pzypadkach. Przy prowadzeniu spraw dotyczących przemocy domowej sądy muszą wziąć również pod uwagę znacznie więcej czynników. Wśród innych ważnych zmian za przemoc domową uznano także przymuszanie do małżeństwa.

Cytowany przez „Newstalk.com” Minister Sprawiedliwości Charles Flanagan zaznacza, że wprowadzona ustawa jest „wielkim krokiem” w walce z przemocą domową, w szczególności wobec kobiet. To one bowiem najczęściej padają jej ofiarą. Choć samą ustawą nie zbawi się wszystkich ofiar, należy robić jak najwięcej, by sprawcy nie mieli poczucia bezkarności.

Przemysław Zgudka


Redakcja tygodnika "Nasz Głos" informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.