Nasz Głos | Polski tygodnik w Irlandii | Poradnik: porady socjalne | ng24.ie | Strona 2

Poradnik: porady socjalne

Budżet 2016 w liczbach

Kolejny rok, kolejny budżet. Tym razem w klimatach zbliżających się wyborów. Przedstawione przez rząd liczby mogą nastrajać optymistycznie. Oto najważniejsze zmiany na rok 2016.
Czytaj dalej

Zasiłek pielęgnacyjny Carer’s Allowance

Jeżeli opiekujesz się osobą, która potrzebuje stałej opieki, z uwagi na wiek, fizyczne czy umysłkowe upośledzenie lub chorobę (również umysłową), mozesz być kwalifikowany do zasiłków Welfare dla opiekunów. Są dwa typy: Carer’s Benefit oraz Carer’s Allowance (CA).
Czytaj dalej

Jak szukać mieszkania w Irlandii?

Zakwaterowanie tymczasowe
Dobrze by było, gdybyś znalazł mieszkanie bądź pokój jeszcze przed przyjazdem do Irlandii. Jeżeli Ci się nie uda zapewnij sobie rezerwację w hostelu. To najtańsze miejsca zakwaterowania tymczasowego
Czytaj dalej

Numer PPS

Numer PPS, to podobnie jak w Polsce, numer PESEL.
Osobisty Numer Usług Publicznych PPS (Personal Public Service)  jest numerem referencyjnym, który posluguje się Urząd Opieki Społeczej (Welfare), Urząd Skarbowy (Revenue) czy Urząd Opieki Zdrowotnej (HSE) . … Czytaj dalej

Świadczenia dla osób poszukujących pracy

W irlandzkim systemie opieki społecznej istnieją dwa świadczenia dla osób poszukujących pracy, do niedawna zwane świadczeniami dla bezrobotnych. Ich nazwa została zmieniona w 2006 roku, co symbolizowało zmiany w podejściu urzędów do sytuacji. Owe świadczenia to Zasiłek dla Osoby Poszukującej Pracy,  ang. Jobseeker’s Benefit (JB) oraz Zapomoga dla Osoby Poszukującej Pracy, ang. Jobseeker’s Allowance (JA). Poniżej przedstawione są warunki decydujące, o które świadczenie możemy się ubiegać: … Czytaj dalej

Zasiłek dla opiekuna Carer’s Benefit

Zasiłek dla opiekuna Carer’s Benefit jest płacony osobie, która musiała zrezygnować z pracy, aby zająć się opieką nad drugą osobą lub osobami, potrzebującymi stałej opieki.
Czytaj dalej

Warunki uzyskania świadczeń dla osób poszukujących pracy

Zasiłki lub zapomogi dla osób, które utraciły pracę stanowią formę wsparcia finansowego dla tych osób, które pozostają bez pracy i poszukują nowego zatrudnienia. Aby uzyskać świadczenie, należy spełnić określone wymagania.
Czytaj dalej

Podpowiadamy, doradzamy… Gdy zabraknie zdrowia. Illness benefit

Krzysztof Socha

Illness benefit czyli irlandzkie L4.
“Podczas ostatniej rutynowej wizyty u lekarza okazało się, że jestem poważnie chory. Mam zaawansowaną chorobę serca, nazwy nawet nie potrafię wymówić, która uniemożliwia mi jakąkolwiek pracę fizyczną aż do odwołania. … Czytaj dalej

Otagowano |

Community Employment Scheme, cz. II

Praca w ramach CE
Średnia liczba godzin pracy na przydzielonym stanowisku wynosi 39 godzin na okres dwóch tygodni. Pracownik otrzymuje wypłatę tygodniową od pracodawcy i posiada ustawowe prawa pracownika, w tym prawo korzystania z urlopu i urlopu macierzyńskiego, wolne dni w święta państwowe oraz pisemną deklarację potwierdzającą warunki zatrudnienia.
Czytaj dalej

Community Employment Scheme cz. I

Community Employment Scheme (CE) jest programem mającym na celu pomoc w powrocie do pracy osobom długotrwale bezrobotnym bądź tym, którzy znajdują się w sytuacji życiowej. Oferuje im on możliwość podjęcia pracy tymczasowej i na niepełnym etacie. Odbywa się to w ramach stażów na stanowiskach w pobliżu społeczności lokalnej.
Czytaj dalej