Nasz Głos | Polski tygodnik w Irlandii | Poradnik: porady socjalne | ng24.ie | Strona 2.

Poradnik: porady socjalne

Jak szukać mieszkania w Irlandii?

Zakwaterowanie tymczasowe
Dobrze by było, gdybyś znalazł mieszkanie bądź pokój jeszcze przed przyjazdem do Irlandii. Jeżeli Ci się nie uda zapewnij sobie rezerwację w hostelu. To najtańsze miejsca zakwaterowania tymczasowego
Czytaj dalej

Numer PPS

Numer PPS, to podobnie jak w Polsce, numer PESEL.
Osobisty Numer Usług Publicznych PPS (Personal Public Service)  jest numerem referencyjnym, który posluguje się Urząd Opieki Społeczej (Welfare), Urząd Skarbowy (Revenue) czy Urząd Opieki Zdrowotnej (HSE) . … Czytaj dalej

Świadczenia dla osób poszukujących pracy

W irlandzkim systemie opieki społecznej istnieją dwa świadczenia dla osób poszukujących pracy, do niedawna zwane świadczeniami dla bezrobotnych. Ich nazwa została zmieniona w 2006 roku, co symbolizowało zmiany w podejściu urzędów do sytuacji. Owe świadczenia to Zasiłek dla Osoby Poszukującej Pracy,  ang. Jobseeker’s Benefit (JB) oraz Zapomoga dla Osoby Poszukującej Pracy, ang. Jobseeker’s Allowance (JA). Poniżej przedstawione są warunki decydujące, o które świadczenie możemy się ubiegać: … Czytaj dalej

Zasiłek dla opiekuna Carer’s Benefit

Zasiłek dla opiekuna Carer’s Benefit jest płacony osobie, która musiała zrezygnować z pracy, aby zająć się opieką nad drugą osobą lub osobami, potrzebującymi stałej opieki.
Czytaj dalej

Warunki uzyskania świadczeń dla osób poszukujących pracy

Zasiłki lub zapomogi dla osób, które utraciły pracę stanowią formę wsparcia finansowego dla tych osób, które pozostają bez pracy i poszukują nowego zatrudnienia. Aby uzyskać świadczenie, należy spełnić określone wymagania.
Czytaj dalej

Podpowiadamy, doradzamy… Gdy zabraknie zdrowia. Illness benefit

Krzysztof Socha

Illness benefit czyli irlandzkie L4.
“Podczas ostatniej rutynowej wizyty u lekarza okazało się, że jestem poważnie chory. Mam zaawansowaną chorobę serca, nazwy nawet nie potrafię wymówić, która uniemożliwia mi jakąkolwiek pracę fizyczną aż do odwołania. … Czytaj dalej

Otagowano |

Community Employment Scheme, cz. II

Praca w ramach CE
Średnia liczba godzin pracy na przydzielonym stanowisku wynosi 39 godzin na okres dwóch tygodni. Pracownik otrzymuje wypłatę tygodniową od pracodawcy i posiada ustawowe prawa pracownika, w tym prawo korzystania z urlopu i urlopu macierzyńskiego, wolne dni w święta państwowe oraz pisemną deklarację potwierdzającą warunki zatrudnienia.
Czytaj dalej

Community Employment Scheme cz. I

Community Employment Scheme (CE) jest programem mającym na celu pomoc w powrocie do pracy osobom długotrwale bezrobotnym bądź tym, którzy znajdują się w sytuacji życiowej. Oferuje im on możliwość podjęcia pracy tymczasowej i na niepełnym etacie. Odbywa się to w ramach stażów na stanowiskach w pobliżu społeczności lokalnej.
Czytaj dalej

Kursy w ramach programu BTEA

Są dwie dostępne opcje:
Second Level Option (SLO) – nauka w szkołach II stopnia
Third Level Option (TLO) – nauka w szkołach III stopnia
Wszystkie kursy, studia muszą być akredytowane i zgodnie z zasadami Quality and Qualifications Ireland (QQI) (dawniej FETAC lub HETAC) i zaakceptowane przez Ministerstwo Edukacji … Czytaj dalej

Back to Education Allowance – program powrotu do nauki

nauka72

Back to Education Allowance (BTEA) to rodzaj programu umożliwiający kontynuowanie nauki czy doszkalania, dedykowany dla osób spełniających kryteria i otrzymujących kwalifikowaną pomoc socjalną, i którzy chcieliby kontynuować naukę w trybie dziennym w szkolnictwie II i III stopnia w Irlandii. … Czytaj dalej