Nasz Głos | Polski tygodnik w Irlandii | Karta Medyczna (Medical Card) i Europejska Karta Medyczna EHIC | ng24.ie

Karta Medyczna (Medical Card) i Europejska Karta Medyczna EHIC

W Irlandii bezpłatne leczenie gwarantowane jest przez irlandzką Służbę Zdrowia (Health Service Executive, HSE) osobom o niskich dochodach oraz osobom przewlekle chorym na podstawie karty medycznej (Medical Card).

Karta medyczna upoważnia do bezpłatnego korzystania z określonych usług zdrowotnych lub po znacznie obniżonych kosztach. Należą do nich:

  • wizyty lekarskie u lekarza pierwszego kontaktu (GP),
  • wybrane usługi dentystyczne, laryngologiczne i okulistyczne,
  • opieka szpitalna,
  • opieka medyczna dla kobiet w ciąży,
  • niektóre usługi, tj.: korzystannie z publicznej opieki pielęgniarskiej, pomocy pracowników opieki społecznej oraz opieki pozaszpitalnej,
  • zakup lekarstw wydawanych na receptę w cenie 2,50 euro za opakowanie.

Aby Medical Card72aplikować o kartę medyczną, należy wypełnić formularz dostępny w lokalnym HSE lub pobrać ze strony.
dla osób powyżej 70 r. życia.

Formularz musi zostać wypełniony przez lekarza GP, oferującego usługi w ramach karty medycznej. Wizyta u lekarza jest bezpłatna, najlepiej przynieść ze sobą kopie dokumentów, świadczące o chorobie, przetłumaczone, jeżli lekarz jest anglojęzyczny. Jeżeli na stałe zażywasz leki, możesz pokazać lekarzowi opakowania po lekach. Poza poświadczeniem wniosku, lekarz może wypisać ci rekomendacje dla HSE, na podstawie historii choroby, które można dołączyć do wniosku.

Aby zakwalifikować się do otrzymania karty medycznej, dochód tygodniowy po odjęciu kosztów, musi pozostawać poniżej określonej kwoty. Jest to 164 euro dla osoby mieszkającej z rodzinną, 184 euro dla osoby samotnej, dla par lub samotnego rodzica: 266,50 euro. Dla osób powyżej 70 roku życia progi są trochę wyższe, odpowiednio: dla osób samotnych 201,50 euro, 173.50 euro dla osób mieszkających z rodziną, dla par: 298 euro tygodniowo, po odjęciu wydatków. Przy ocenie dochodów brane są pod uwagę przychody, oszczędności, inwestycje oraz nieruchomości (z wyjątkiem mieszkania, w którym zamieszkujesz). Jeżeli przekraczasz próg, możesz wnioskować o kratę GP, uprawniającą do bezpłatnych wizyt u lekarza GP (pierwszego kontaktu)

Na ocenę dochodów oraz na przyznanie kartę czeka się minimum kilka miesięcy, ale można monitorować aplikację, kontaktując się z HSE.

Karty medyczne przysługują dzieciom z rodzin zastępczych, osobom korzystającym z pomocy społecznej, pobierające zasiłki przez rok lub dłużej. Po powrocie do pracy mogą zachować kartę medycznej przez okres do 3 lat.

Osobom w wieku 16–25, w tym studentom, jeśli są finansowo niezależni od rodziców, karta medyczna może zostać przyznana po przeprowadzeniu oceny dochodów. Jeśli są zależni finansowo od rodziców, wówczas przysługuje im karta medyczna, jeśli rodzice takową posiadają.

EHIC_Irl72Europejska Karta European Health Insurance Card, EHIC, dawniej E111, inaczej zwana turystyczną kartą medyczną, w odróżnieniu od karty medycznej, uprawnia do skorzystania z usług publicznej służby zdrowia, lekarzy ogólnych, specjalistów, stomatologów, ambulansu, ostrego dyżuru w szpitalu, w razie nagłego zachorowania, koniecznego zbiegu po wypadku (a nie planowanej operacji), w niektórych przypadkach chronicznego stanu, który wymaga np. dializy nerek, w krajach Unii Europejskiej oraz wspólnoty EFTA: Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Szwajcarii.

Jest kartą bezpłatną, wydawaną każdej osobie ubezpieczonej, płacącej składki PRSI.

O kartę i prawa do nagłej opieki medycznej w ww krajach może ubiegać się rezydent kraju i jej otrzymanie nie jest zależne od kraju, w którym posiadasz obywatelstwo.

Aby o nią zaaplikować, należy wypełnić formularz (do pobrania w lokalnym HSE lub ze strony).
i dołączyć, poza kopią paszportu, kopie takich dokumentów jak: potwierdzenie adresu zamieszkania, (może być rachunek telefoniczny), numeru PPS, P60 lub kopię karty Usług Publicznych (Social Service Card). Na tej samej aplikacji wypisujesz dane dzieci.

Jeśli posiadasz kartę medyczną (Medical Card), kartę EHIC otrzymujesz bardzo szybko. Jeżeli czekasz na nią dłużej niż klika miesięcy i jeżeli zamierzasz wybrać się w podróż radzimy, aplikować o tymczasowe zaświadczenie, (ważne 3 miesiące). Składasz wtedy wniosek w lokalnym HSE, (lista odziałów dostępna jest na stronie HSE lub uzyskasz informacje, gdzie należy się udać, dzwoniąc pod numer: 1850 24 1850). Przedkładasz kopie tych samych dokumentów, ale zaświadczenie otrzymujesz od ręki, a kartę EHIC powinieneś otrzymać w ciągu 2 tygodni pocztą.

Pamiętaj! Karta EHIC jest bezpłatna! Uprawnia do korzystania z publicznej służby zdrowia, (w Polsce, współpracującej z NFZ), nie prywatnej, w nagłych wypadkach. Nie powinieneś płacić za usługę. Recepty wystawione muszą być prze lekarzy posiadających kontrakt z NFZ. Jeżeli przychodnia czy szpital wystawi Ci rachunek i posiadasz rachunek/paragon za leki – ubiegaj się o zwrot kosztów do HSE.
Opracowanie „Nasz Głos” na podstawie materiałów HSE i Citizen Information.


Redakcja tygodnika "Nasz Głos" informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.