Nasz Głos | Polski tygodnik w Irlandii | Kalkulator wysokości odszkodowania* Book of Quantum | ng24.ie

Kalkulator wysokości odszkodowania* Book of Quantum

Jednym z najczęściej zadawanych pytań przez osoby, które dochodzą praw do odszkodowania z tytułu wypadku nie z ich winy dotyczy tego, ile dostaną odszkodowania.

Jest to trudne pytanie, ponieważ przy obliczaniu kwoty odszkodowania branych jest pod uwagę wiele czynników. Pomocnym narzędziem w szacowaniu kwoty odszkodowania jest kalkulator wysokości odszkodowania Komisji ds. Obrażeń Cielesnych (Injuries Board Book of Quantum).

The Book of Quantum zawiera ogólne wytyczne dotyczące wysokości odszkodowania przyznawanego z tytułu uszczerbku na zdrowiu, do których odnosi się Komisja ds. Obrażeń Cielesnych w trakcie oceny roszczenia. Jest to wykaz norm, który został opracowany na podstawie analizy ponad 51 000 przypadków zamkniętych spraw o odszkodowanie z tytułu obrażeń cielesnych w latach 2013 i 2014 i opiera się na rzeczywistych kwotach orzeczonych przez sądy. Dzięki temu wiemy, jakie kwoty zostały przyznane w przeszłości i dzięki temu łatwiej nam oszacować, jaka rekompensata może zostać przyznana w przypadku danych obrażeń.

W jaki sposób oblicza się wysokość odszkodowania?

 

Roszczenia zwykle uwzględniają obrażenia ciała jak i wszelkie skutki, jakie poniesione szkody już wywarły bądź wywrą w przyszłości na jakość życia osobistego oraz możliwość zarabiania pieniędzy. Roszczenie o odszkodowanie jest obliczane z uwzględnieniem następujących czynników:

  • Ból / cierpienie i utrata jakości życia / radości życia

  • Dotychczasowa utrata zarobków

  • Rachunki za świadczenia medyczne związane z obrażeniami

  • Utrata przyszłych dochodów ze względu na uszczerbek na zdrowiu

  • Koszty przyszłej opieki medycznej

Kwoty podane The Book of Quantum różnią się w zależności od wagi urazu danej osoby. Kalkulator klasyfikuje urazy w następującej skali:

1. Lekkie

Osoba zwykle powraca do pełni zdrowia lub występuje u niej bardzo znaczna poprawa.

2. Umiarkowane

razy umiarkowane to takie, po których poszkodowany zasadniczo wraca do zdrowia, jednak niektóre objawy utrzymują się jeszcze po zakończeniu leczenia, obniżając jakość życia danej osoby i / lub przeszkadzając jej w codziennym życiu. Ogólnie jednak osoba taka zasadniczo powróci do pełni zdrowia.

3. Umiarkowanie ciężkie

Uraz spowodował długotrwałą / trwałą niezdolność do pracy lub fizyczne ograniczenia w obrębie tej części ciała, w której wystąpił uraz.

4. Ciężkie i trwałe obrażenia ciała

Uraz spowodował znaczne obniżenie jakości życia danej osoby, wpłynął negatywnie na zdolność wykonywania codziennych obowiązków oraz na inne sfery życia, powodując długotrwały ból i / lub konieczność ciągłej opieki medycznej.

Co w przypadku licznych obrażeń?

 

Jeśli osoba poszkodowana w wypadku odniosła liczne obrażenia, należy pamiętać, że dodanie wartości poszczególnych obrażeń nie da nam dokładnej kwoty odszkodowania. Zwykle gdy Komisja ds. Obrażeń Cielesnych rozpatruje jakieś roszczenie, najpierw bierze pod uwagę najpoważniejsze obrażenia, a następnie koryguje tę wartość, uwzględniając inne mniej poważne obrażenia, i w ten sposób otrzymuje ostateczną kwotę odszkodowania *, jaka może zostać przyznana.

  • Określ kategorię Twojego urazu

  • Określ wagę doznanego urazu

  • Określ zakres wartości danego urazu

  • Weź pod uwagę wszelkie doznane urazy

Tracey Solicitors

Jesteśmy firmą prawną z siedzibą w Dublinie specjalizującą się w sprawach związanych z obrażeniami ciała. Świadczymy usługi prawne polskim klientom mieszkającym w Irlandii przez ostatnie 10 lat.
Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej skontaktuj się z Moniką Kealy pod numerem 0851502626.
Udzielamy usług prawnych w języku polskim.

Tracey Solicitors
16/17 St. Andrew Street, Dublin 2
T: 01 6499900
W: www.traceysolicitors.ie/pl/
*W przypadkach spornych, adwokat nie może obliczać honorarium albo innych opłat i kosztów jako procentu lub proporcji w stosunku do zasądzonych albo wynegocjowanych warunków


Redakcja tygodnika "Nasz Głos" informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.