Nasz Głos | Polski tygodnik w Irlandii | ISFFO 2019. XI edycja Gali Finałowej International Short Film Festival Oddalenia | ng24.ie

ISFFO 2019. XI edycja Gali Finałowej International Short Film Festival Oddalenia

Już teraz warto zarezerwować sobie sobotni wieczór 15 czerwca 2019, aby odwiedzić Dom Polski w Dublinie. O godzinie 19.00 rozpocznie się Gala Finałowa International Short Film Festival ODDALENIA – ISFFO 2019. To wyjątkowy festiwal, który łączy miłośników kina krótkometrażowego już od jedenastu lat.

Zastanawiam się czemu ten festiwal jest tak wyjątkowy ? Dlaczego warto być na Gali finałowej International Short Film Festival Oddalenia 2019? Powodów jest kilka. Przede wszystkim repertuar festiwalu składa się z filmów, które zostały przysłane z różnych części świata. W tym roku będą prezentowane filmy z Hiszpanii, Indii, Irlandii i Polski. Do walki o Grand Prix festiwalu stają zarówno zawodowcy, jak i amatorzy, ponieważ każdy reżyser mógł przysłać swój film. Komisja selekcyjna wybrała te najlepsze. Finałowa dziesiątka będzie zaprezentowana na festiwalu.

Jury w międzynarodowym składzie pod przewodnictwem Cóilína Ó Scolaí, przydzieli i wręczy nagrody. Honorowym członkiem Jury jest pani konsul Katarzyna Kasperkiewicz. Nagrody przydziela również publiczność na drodze głosowania.

To bardzo ważny moment dla wielu twórców. Dla młodych stażem filmowców, to duża zachęta na początek nowej drogi zawodowej. Natomiast dla twórców, którzy filmy robią od wielu lat, jest to często potwierdzenie, że kiedyś dokonali dobrych wyborów w życiu. A przede wszystkim jest to bardzo przyjemny moment. Na tym festiwalu nawet widzowie dostają nagrody.

Gala finałowa jest podzielona na trzy części: projekcja filmów, występ artystyczny i rozdanie nagród. W tym roku postawiliśmy na młodych lub mało znanych jeszcze twórców. Statuetkę Grand Prix według własnego projektu przygotowała Wiola Rat, studentka drugiego roku National College of Art and Design w Dublinie. Kacper Jaroszyński będzie w podwójnej roli. Zaprezentuje wykonany przez siebie bodhrán i zagra mini koncert na tym instrumencie. Dodatkowo będzie autorem relacji zdjęciowej z festiwalu. Natomiast ściany Domu Polskiego ozdobiła wystawa Katarzyny Wołkowyckiej, malarki, animatora kultury i art terapeutki.

Festiwal łączy ludzi filmu, miłośników sztuki, ale przede wszystkim ludzi dobrej woli. W zeszłym roku w trakcie festiwalu zbieraliśmy pieniądze na renowacje Domu Polskiego . W tym roku zbieramy pieniądze na rehabilitację Wioletty Szyłejko. W 2017 roku ta młoda kobieta miała wypadek samochodowy. Była wtedy w ciąży. Pomimo śpiączki, lekarze podtrzymali ciąże i doprowadzili do narodzin dziecka, malutkiej Natalii. Po dłuższym czasie udało się również wybudzić Wiolettę. Wciąż jednak przebywa w szpitalu i wymagana jest rehabilitacja. My jako twórcy festiwalu, chcemy aby serca naszych widzów się połączyły. W trakcie festiwalu będzie przygotowane specjalne stanowisko, gdzie będzie można kupić książki i rysunki lub po prostu złożyć dotację.

Projekt jest współfinansowany z funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

Czas i miejsce akcji:
Dom Polski, 20 Fitzwilliam Place
Sobota, 15 czerwca 2019, Godz. 19.00
WSTĘP: 5 Euro

https://www.siepomaga.pl/dla-wioletty

 

ISFFO 2019
The Final Gala of the 11th International Short Film Festival.
It is worth keeping Saturday evening June 15 free to visit the Polish House in Dublin. At 7pm the Final Gala of International Short Film Festival ODDALENIA – ISFFO 2019 will begin. This is a unique festival that has been connecting fans of short films for eleven years.

I wonder why this festival is so special? Why is it worthwhile to be at the Final Gala of the International Short Film Festival ODDALENIA 2019? There are several reasons. First of all, the festival’s repertoire consists of films that have been sent from various parts of the world. Films from Spain, India, Ireland and Poland will be presented this year. Both professionals and amateurs are fighting for the Grand Prix, because it is open to every director. The selection committee chose the best movies. The final ten will be presented at the festival.

The international jury, chaired by Cóilín Ó Scolaí, will award and give prizes. Prizes are also allocated by the public through a voting system. This is a very important moment for many directors. For young filmmakers, this is a great incentive to start a new career path. However, for directors who have been making films for many years, it is often a confirmation that they have made good choices in their lives. And above all, it is a very pleasant experience. Even audience members get prizes at this festival. An Honorary member of the jury is Consul Katarzyna Kasperkiewicz.

The final gala is divided into three parts: film screening, artistic performance and distribution of prizes. This year, we focused on young or little-known artists. The Grand Prix statuette according to its own design was prepared by Wiola Rat, a second year student at the National College of Art and Design in Dublin. Kacper Jaroszyński will participate on two different levels on the night. He will present a bodhrán made by himself and play a mini concert on this instrument. In addition, he will be the official photographer of the festival. The walls of the Polish House have been decorated with the exhibition of Katarzyna Wołkowycka, a painter, animator of culture and an art therapist.

The festival connects film people, art lovers, but above all people of good will. Last year during the festival, we collected money for the renovation of the Polish House. This year, we are collecting money for the rehabilitation of Wioletta Szyłejko. In 2017, this young woman had a car accident. She was pregnant at the time. Despite the fact that she was in a coma, the doctors did a wonderful job in caring for her and little Natalia was born. After a long time, Wioletta also awake from the coma. She is still in the hospital and a long rehabilitation is required. We, as the creators of this festival, want the hearts of our viewers to connect. During the festival a special stand will be prepared, where you can buy books and drawings or simply make a donation.

The project is co-financed by the Department of Foreign Affairs of the Republic of Poland.

Time and place:
Polish House, 20 Fitzwilliam Place
Saturday, 15 June 2019, at 7 pm
Entry fee: 5 Euro

https://www.siepomaga.pl/dla-wioletty

 


Redakcja tygodnika "Nasz Głos" informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.