Nasz Głos | Polski tygodnik w Irlandii | Gdy spadek oznacza długi | ng24.ie

Gdy spadek oznacza długi

Czy spadek to zawsze zysk?
Spadkobierca w długach
Jak ustrzec się przed niechcianym spadkiem

W ostatnim okresie coraz częściej zgłaszają się do nas zatroskani klienci z pytaniami dotyczącymi odrzucenia spadku po krewnych w Polsce. Sprawa nabiera szczególnego znaczenia, gdy wiadomo, że w spadku są głównie lub wyłącznie długi. Zaniechanie podjęcia stosownych czynności może doprowadzić do dziedziczenia niechcianych długów, stratę czasu i pieniędzy oraz niepotrzebny stres.

Jeśli spadek zawiera głównie długi i chcemy ustrzec się przed powyższymi konsekwencjami, należy złożyć przed notariuszem oświadczenie w przedmiocie odrzucenia spadku. Takie oświadczenie trzeba złożyć w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania do spadku. Najczęściej jest to 6 miesięcy od momentu uzyskania informacji o śmierci spadkodawcy. Taki spadkobierca jest traktowany jakby nie dożył otwarcia spadku i jego osoba zostaje pomijana przy dziedziczeniu, a spadek przechodzi na dzieci spadkobiercy, jeśli ma takowe. Dzieci, jeśli są pełnoletnie muszą złożyć takie samo oświadczenie. Jeśli są niepełnoletnie, zgodę na takie oświadczenie musi wydać sąd w Polsce.

Odrzucenie spadku pozostaje indywidualną decyzją każdego klienta, jednak zawsze polecamy złożenie takiego oświadczenia, gdy wiadomo o istnieniu długów przewyższających wartość spadku.

Od października 2015 roku spadkobiercy, którzy nie złożyli w terminie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku automatycznie dziedziczą z „dobrodziejstwem inwentarza”, jeśli nie dopełnili formalności. Oznacza to, że spadkobierca w dalszym ciągu odpowiada za ewentualne długi spadkowe, ale tylko do wartości otrzymanego majątku (za wyjątkiem hipoteki oraz zastawu). Przykładowo, jeżeli w majątku spadkowym znajduje się mieszkanie o wartości 100 tysięcy oraz długi o wartości 150 tysięcy złotych, spadkobierca odpowiada wyłącznie za długi do 100 tysięcy złotych. Osoby, które odziedziczyły z dobrodziejstwem inwentarza odpowiadają za długi spadkowe do wartości otrzymanego majątku, ale odpowiadają nie tylko majątkiem odziedziczonym ale także całym swoim własnym majątkiem. Jeżeli więc dług nie zostanie spłacone na czas, wierzyciel może rozpocząć windykację komorniczą, w ramach której będzie mógł zająć także prywatny samochód, konto bankowe lub inne dobra spadkobiercy, w podanym przykładzie do kwoty 100 tysięcy złotych.

Jakby tego było mało, polski Urząd Skarbowy, upomni się o zapłatę 19 proc. podatku PIT od dochodu ze sprzedaży przed upływem pięciu lat od nabycia odziedziczonej nieruchomości, nawet gdy całość środków zostanie przeznaczona na spłatę długów. W praktyce więc sprzedający musi zapłacić podatek z własnych środków, nawet gdy dochód ze sprzedaży przeznaczył w całości na pokrycie wierzytelności.

Brak powyższego oświadczenia nakłada również pewne obowiązki na spadkobiercę w tym obowiązek sporządzenia pozasądowego spisu inwentarza, czyli remanentu, po nabyciu spadku. Taki spis obejmuje przedmioty należące do spadku, długi spadkowe i przedmioty zapisów windykacyjnych (czyli konkretne podarunki konkretnych rzeczy na wypadek śmierci). Przy każdej rzeczy należy podać wartość według stanu i cen z chwili otwarcia spadku.

Odpowiedzialność za długi własnym majątkiem, konieczność pokrycia podatku również z własnego majątku oraz obowiązki spadkobiercy sprawiają, że odrzucenie spadku może zaoszczędzić nam wielu problemów w przyszłości oraz zagwarantować spokojny sen.

Powyższe oświadczenie oraz pełnomocnictwa, w tym do sprzedaży nieruchomości w Polsce mogą Państwo podpisać w naszej kancelarii. Specjalizujemy się też postępowaniach dotyczących obrażeń osobistych, lecz z przyjemnością doradzimy również w sprawach dotyczących zakupu nieruchomości i udzielimy również porady w sprawach karnych. Z radością wysłuchamy i udzielimy informacji i rady. Mogą się Państwo z nami skontaktować (w godzinach pracy) pod numerem telefonu 01 64 000 30 lub na stronie www.polskiprawnik.ie


Redakcja tygodnika "Nasz Głos" informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.