Nasz Głos | Polski tygodnik w Irlandii | Emerytura i praca w Irlandii | ng24.ie

Emerytura i praca w Irlandii

Od 1 maja 2004 roku, z chwilą wejścia Polski do Unii Europejskiej, w naszym kraju te same, unijne regulacje w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w tym rent i emerytur. Przepisy unijne mają pierwszeństwo przed regulacjami krajowymi, jeżeli krajowe regulacje pozostają w sprzeczności z unijnymi regulacjami prawnymi.

Należy jednak podkreślić, że rodzaje świadczeń emerytalno-rentowych oraz warunki ich nabycia (takie jak np. wiek uprawniający do emerytury lub renty czy staż wymagany do nabycia prawa do emerytury lub renty) każde państwo członkowskie określa samodzielnie.

Tym prawem objęte są jednak tylko takie osoby, których dotyczy tzw. sytuacja unijna, a mianowicie pracowały w dwóch państwach członkowskich albo pracowały w jednym państwie członkowskim, a zamieszkują w innym państwie członkowskim. Osoba taka powinna być traktowana w każdym państwie członkowskim tak samo, jak obywatele tego państwa – zarówno wtedy, gdy ubiega się o emeryturę, jak i w trakcie pobierania już nabytego świadczenia emerytalnego.

Osoba, która pracowała i podlegała ubezpieczeniom w Polsce oraz była ubezpieczona za granicą w państwach członkowskich emeryturę może uzyskać zarówno z Polski, jak i z każdego innego państwa członkowskiego, w którym była ubezpieczona, o ile spełnia warunki wymagane do nabycia prawa do emerytury w tych państwach.

Okresy ubezpieczenia lub zamieszkania w innych państwach członkowskich

Jeżeli osoba zamieszkała w jednym państwie członkowskim nie posiada okresu ubezpieczenia (zamieszkania) wymaganego do uzyskania tego świadczenia, to – dla przyznania emerytury – uwzględnia się również zagraniczne okresy ubezpieczenia (zamieszkania) tej osoby ze wszystkich
innych państw członkowskich, jeśli nie pokrywają się one z polskimi okresami ubezpieczenia.

Od 1 października 2017 roku przy ustalaniu nowej emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nie zalicza się zagranicznych okresów składkowych. Prawo i wysokość świadczenia nie zależą od długości okresów ubezpieczenia. Wysokość nowej emerytury w powszechnym wieku emerytalnym (20 lat – kobieta, 25 lat – mężczyzna) ustalana jest wyłącznie na podstawie polskich okresów ubezpieczenia, bez uwzględniania zagranicznych okresów ubezpieczenia (zamieszkania) w innych państwach członkowskich.

Opracowanie: „Nasz Głos”. Więcej informacji znajdziesz w naszym Poradniku dla Seniorów 50+ i emerytów w Irlandii: „Emerytura w Irlandii”, dostępnym w sprzedaży na www.shop.wizardmedia.ie, w polskich sklepach i księgarni polskiej w Dublinie.


Redakcja tygodnika "Nasz Głos" informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.