Nasz Głos | Polski tygodnik w Irlandii | Dziesięć lat CKU, czyli czas podsumowań i przemyśleń | ng24.ie

Dziesięć lat CKU, czyli czas podsumowań i przemyśleń

W tym roku obchodzimy 10 lecie działalności Centre or Counselling and Therapy. Tę wyjątkową rocznicę będziemy świętowali w czwartek 7 lutego w godzinach od 11.00 do 13.00 w Woodquay Venue, Dublin City Council, Dublin 8.

Oprócz świętowania jest to czas na podsumowania, przemyślenia i refleksje dotyczące naszej pracy, leczenia i rozwoju ośrodka. Nasz ośrodek specjalizuje się w leczeniu uzależnień od alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych oraz w leczeniu uzależnienia od hazardu.

Leczenie w ośrodku odbywa się w języku polskim. Obejmuje ono psychoterapię indywidualną i grupową. Jest to jedyna tego typu placówka zagraniczna dla Polaków w Europie. Oferujemy również psychoterapię dla osób borykających się z depresją, lękiem, przemocą oraz problemami w związku i rodzinie. Oferujemy również psychoterapię dla osób borykających się z depresją, lękiem, przemocą oraz problemami w związku i rodzinie. Prowadzimy także terapię dla osób z syndromem DDA i współuzależnienia.

W naszym ośrodku można skorzystać z warsztatów i treningów rozwoju osobistego. W 2015 roku nasza placówka zorganizowała I Europejskie Polonijne Sympozjum pomocy Polakom Uzależnionym Za Granicą, w którym udział wzięły osoby z różnych krajów Europy, na co dzień zajmujące się pomaganiem oraz leczeniem osób uzależnionych.

Możliwość podzielenia się z innymi naszymi doświadczeniami w tworzeniu takiej placówki jak nasza była dla nas prawdziwym zaszczytem. Od początku działalności wspierały nas i wspieraja różne osoby. Wśród nich znajdują się m.in.: dr Ewa Woydyłło; dr Bohdan T. Woronowicz; mgr Grażyna Płachcińska; Pauline McKeown z Coolmine TC; James Kelly z CARP – Community Addiction Response Programme; John Davis z WGRC Walkinstowan Greenhills Resource Centre oraz organizacje rządowe i pozarządowe, tj.: Fundacja Stefana Batorego – program regionalny; Colm Browne; Damian Murphy i Keri Goodliffey z SICDTF; Aoife Fitzgerald z LDATF D12 oraz irlandzka służba zdrowa – Health Service Executive.

W pracy z osobami uzależnionymi korzystamy również z filozofii Wspólnoty Anonimowych Alkoholików.

Nasza placówka od kilku lat współpracuje ze Wspólnotą AA. Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, by móc rozwiązać swoje wspólne problemy i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu. Podstawowym celem Wspólnoty jest trwanie w trzeźwości i pomaganie innym alkoholikom w jej osiągnięciu. Jedynym warunkiem uczestnictwa we Wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. W ramach AA nie funkcjonują żadne składki ani opłaty. Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją czy też instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów.

Współpracujemy również z lekarzami, pracownikami socjalnymi i innymi agencjami, ośrodkami i serwisami, które zajmują się pomaganiem innym w różnych dziedzinach życia.

Jeżeli reprezentują Państwo taką grupę zawodową, z pewnością wielokrotnie w swojej pracy spotykaliście się z osobami cierpiącymi na problem uzależnienia od alkoholu. Być może informacje o Wspólnocie Anonimowych Alkoholików i polskojęzycznych grupach AA działających w Irlandii będą pomocne zarówno w Państwa pracy, jak i dla osób z problemami alkoholowym, które trafiają do Państwa i chcą przestać pić, ale same nie potrafią sobie z tym poradzić poradzić. Problem uzależnienia dotyka także rodzinę osoby uzależnionej.

Informacje na temat AA i mityngów mogą Państwo uzyskać na stronie: www.aairlandia.com.  Możecie również wziąć Państwo udział w Mityngu informacyjnym dla profesjonalistów, który odbędzie się w czwartek 7 lutego o godz.19.00-20.30 w siedzibie CKU w Coolmine House, 19 Lord Edward Street, Dublin 2. Mityng poprowadzą służby Intergrupy Irlandia – Polskojęzycznej Wspólnoty Anonimowych Alkoholików. Celem mityngu informacyjnego jest nawiązanie współpracy z profesjonalistami i przybliżenie istoty i sposobu działań Wspólnoty Anonimowych Alkoholików.

Mariola Mastek
www.ckudublin.org
Koordynator i współzałożyciel Centre for Counselling and Therapy w Dublinie.
Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, pedagog resocjalizacji.
Członek IrlandzkiegoTowarzystwa Psychoterapii Uzależnień ACI oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień – PTPU.
Przyjaciel AA.


Redakcja tygodnika "Nasz Głos" informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.