Nasz Głos | Polski tygodnik w Irlandii | Dokumenty potwierdzające zatrudnienie i koniec roku | ng24.ie

Dokumenty potwierdzające zatrudnienie i koniec roku

Zgodnie z kontraktem, co tydzień lub co miesiąc pracownik powinien otrzymywać odcinek wypłaty (Payslip, zwany też „stamp”). Po zakończeniu każdego roku pracodawca jest zobowiązany do wystawienia dokumentu P60, a w momencie zakończenia zatrudnienia – formularza P45. Wszystkie te dokumenty zawierają dane dotyczące wynagrodzenia pracownika, kwot zapłaconych zaliczek na podatek dochodowy i składek PRSI oraz podatku USC, które zostały potrącone przez pracodawcę i przekazane do Revenue. Są to ważne dokumenty, które powinny być przechowywane z uwagi m.in. na zapis składek PRSI.

Co zrobić jeżeli nie otrzymujesz Payslipa

Pracodawca powinien przekazywać odcinek wypłaty pracownikowi jako dowód:

  • zatrudnienia;

  • potwierdzenia kwot odliczeń od wynagrodzenia;

  • zaliczek przekazanych na podatek dochodowy;

  • zapłaconego podatku USC i ubezpieczenia społecznego PRSI.

Dokument może być w formie papierowej lub elektronicznej. Z reguły wysyłany jest w tym samym czasie, co wypłata.

Pracodawca, który nie dostarcza odcinka wypłaty lub dostarcza odcinek sfałszowany, dokonuje przestępstwa określonego w ustawie Payment of Wages Act 1991 i może podlegać karze finansowej. Skargi dotyczące Payslipów należy wnosić do: Workplace Relations Customer Services, Department of Jobs, Enterprise and Innovation, O’Brien Road, Carlow, Ireland.

 

Dokument P60

W ciągu 6 tygodni od zakończenia roku podatkowego pracodawca zobowiązany jest do wystawienia i przesłania pracownikowi oryginału lub elektronicznej wersji dokumentu P60. Dokument ten zawiera wykaz:

  • wypłat i podatków;

  • obciążenia z tytułu świadczeń socjalnych USC oraz składek ubezpieczenia społecznego zależnego od zarobków PRSI, potrąconych przez pracodawcę w ciągu roku;

  • potrąceń z tytułu lokalnego podatku od nieruchomości (Local Property Tax), jeżeli wskazało się, że podatek ten ma być potrącany z wynagrodzenia.

Formularz P60 jest ważnym dokumentem. W przypadku ubiegania się o uczestnictwo w programach socjalne jego kopia przesyłana jest do DSP jako dowód wpłaconych składek ubezpieczenia PRSI.

W przypadku nieotrzymania formularza P60 od pracodawcy należy samemu skontaktować się z miejscowym Revenue. Urząd skontaktuje się wtedy z pracodawcą i uzyska w imieniu pracownika jego formularz P60. Jedynie pracodawca może wystawić formularz P60, ale urząd skarbowy może udzielić informacji odnośnie wynagrodzenia i podatku za dany rok podatkowy, według danych przekazanych przez pracodawcę.

 

Opracowanie: „Nasz Głos” na podstawie materiałów Revenue i Citizen Information. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w najnowszym wydaniu naszego Poradnika: „Jak (prze)żyć w Irlandii”. Welfare Guide 2018. Poradnik dostępny jest w polskich sklepach i na stronie: www.shop.wizardmedia.ie.


Redakcja tygodnika "Nasz Głos" informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.