Nasz Głos | Polski tygodnik w Irlandii | Budżet 2020 – jak wpłynie na nasze życie? | ng24.ie

Budżet 2020 – jak wpłynie na nasze życie?

Podatki

Ulgi podatkowe (Tax credit)
Pozostają na takim samym poziomie jak w roku 2019. Zyskują osoby samozatrudnione, właściciele i dyrektorzy firm, którzy opłacają składki w klasie S. Przy rozliczeniu podatków za 2020 rok mogą odpisać 1500 euro zamiast 1350 euro. Wzrasta ulga dla opiekuna, który jeden na stale opiekuje się bliską osobą (Home Carer Tax Credit) z 1500 do 1600 euro.

Stawki podatkowe i progi podatkowe (Tax Rates and Tax Bands)
Zostały zachowane na takim samym poziomie.

Podatek Universal Social Charge (USC)
Progi podatku USC i oprocentowanie nie ulega zmianie. Zapłacimy 0,5% od dochodu rocznego do 12012, następny próg – do 19845 euro opodatkowany jest stawką 2%, kolejny – do 70044 euro – 4,5%.

Capital Acquisitions Tax (CAT)
Wzrasta próg dochodu do 335000 euro w zwolnieniu z podatku CAT dla grupy A. Próg ten dotyczy , kiedy beneficjentem jest osierocone dziecko (w tym dziecko przysposobione, pasierb lub małoletnie dziecko), które np. zostaje jedynym spadkobiercą.

Benefit-in-Kind (BIK)
Zwolnienie z zapłaty BIK dla samochodów elektrycznych i furgonetek o wartości rynkowej mniejszej niż 50 000 euro lub powyżej zostaje przedłużone do 31 grudnia 2022 r.

 

Zdrowie

 • Bezpłatna opieka GP dla dzieci poniżej 8 lat.

 • Miesięczny próg dla systemu płatności za leki Drug Payment Scheme obniżony o 10 euro.

 • Zwiększono progi dochodu o 50 euro dla osoby samotnej lub 150 euro dla pary dla osób powyżej 70 roku życia, ubiegających się o kartę medyczną (medical card).

 • Stopniowe zapewnianie bezpłatnej opieki stomatologicznej dla dzieci poniżej 6 lat.

 • 50 eurocentów wzrasta akcyza na papierosy.

 

Ekologia

 • Wprowadzenie podatku od emisji (Nox) zanieczyszczeń przez samochody Opłata zostanie zastosowana do wszystkich pojazdów kategorii A VRT (pasażerskich i SUV-ów) ze skutkiem od 1 stycznia 2020 r. Zastąpi to dopłatę do oleju napędowego wprowadzoną w budżecie na 2019 r.

 • Ulga dla pojazdów hybrydowych i pojazdów hybrydowych typu plug-in (PHEV)

 • Ulga dla hybrydowych pojazdów elektrycznych i PHEV jest przedłużana do 31 grudnia 2020 r. Hybrydowe elektryki z emisją CO2 przekraczającą 80g/km i PHEV z emisją CO2 przekraczającą 65g/ km nie kwalifikują się do ulgi VRT od 1 stycznia 2020 r.

Podatek od olejów mineralnych (MOT)

Wzrost stawek MOT wynikających ze zmiany opłaty węglowej z 20 do 26 euro za tonę emitowanego CO2 od 9 października 2019 r. Nie ma zmian w stawkach MOT dla oleju mineralnego lub gazu samochodowego. Stawki MOT pozostają takie same do 1 maja 2020 r.

Stawka podatku węglowego od gazu ziemnego (NGCT)
Wzrost stawki NGCT wynikający ze zmiany ładunku węgla z 20 do 26 eurp za tonę emitowanego CO2. Nowa stawka od 1 maja 2020 wyniesie 5,22 euro za megawatogodzinę według wartości opałowej netto (NCV) i 4,71 euro za megawatogodzinę według wartości opałowej brutto (GCV).

Stawki podatku węglowego od paliw stałych (SFCT)
Wzrost stawek SFCT od 1 maja 2020 r. , wynikający ze zmiany opłaty węglowej z 20 do 26 euro za tonę emitowanego CO2.

Stawka podatku od energii elektrycznej (ET)
Stawka ET dla zastosowań biznesowych i niehandlowych jest wyrównana. Stawka podatku od użytku biznesowego od 1 stycznia 2020 r wzrośnie z 0,50 euro do 1,00 euro za megawatogodzinę.

 

Płatności socjalne

 • Świąteczna wypłata premii w wysokości 100% dla wszystkich beneficjentów pomocy społecznej w 2019 roku.

 • Wzrost dopłaty na Kwalifikowane dziecko o 3 euro dla dzieci powyżej 12. roku życia (40 euro) i 2 euro dla dzieci poniżej 12. roku życia (36 euro).

 • Dodatek na ogrzewanie (Fuel Allowance) rośnie o 2 euro tygodniowo. Od 1 stycznie 2020 r. tygodniowa stawka będzie wynosiła 24,50 euro.

 • Zasiłek dla osób samotnych 66+ (Living Alone Allowance) wzrasta o 5 euro i od 6 stycznia dopłata będzie wynosić 14 euro tygodniowo.

 • Zwiększenie kwoty płatności dla osób samotnie wychowujących dzieci (One-Parent Family Payment i Jobseeker Transition) o 15 euro. Zwiększenie progu przychodów tygodniowych dla tych świadczeń wzrasta od 6 stycznia 2020 do 165 euro/tydzień.

 • Zwiększenie o 10 euro progu dochodu dla świadczenia Working Family Payment.

 

Budownictwo mieszkaniowe

 • Utrzymanie programu pomocy dla kupujących nieruchomość po raz pierwszy (Help to Buy) do końca 2021.

 • Utrzymanie ulgi podatkowej dla wydatków na remont nieruchomości (Living City Initiative) do 2022 roku.

 

Opłaty skarbowe

 • Opłata skarbowa (płatna przez nabywcę) przy zakupie lub przeniesieniu nieruchomości niemieszkalnych (w tym gruntów) została podwyższona z 6% do 7,5%.

 • Opłata skarbowa (płatna przez dzierżawcę) naliczana od elementu premii za wynajem nieruchomości niemieszkalnych jest również podwyższana z 6% do 7,5%. Nie ma zmiany stawki opłaty skarbowej na czynsz najmu przedmiotu leasingu.

 • Nowa stawka 7,5% obowiązuje dla przeniesień lub przeniesień nieruchomości niemieszkalnych oraz umów najmu, które są zawierane w dniu 9 października 2019 r. Lub później.

W przypadku gdy przed tą datą obowiązywała wiążąca umowa, a późniejszy akt przeniesienia, przeniesienia lub dzierżawy został wykonany przed dniem 1 stycznia 2020 r., Opłata skarbowa nadal podlega opłacie według stawki wstępnej w wysokości 6%.

Przejęcia spółki (Stamp Duty Company Acquisitions)

Opłata skarbowa w wysokości 1% będzie obowiązywać w przypadku przejęcia firmy. Dotyczy to transakcji w dniu 9 października 2019 r. lub późniejszych. „Schemat umorzenia” obejmuje umorzenie udziałów w spółce docelowej i wydanie udziałów spółce przejmującej.

 

Inwestycje

Employment and Investment Incentive (EII)
Pełna ulga podatkowa (40%), w roku, w którym dokonano inwestycji. Roczny limit inwestycyjny zostanie zwiększony z 150000 do 250000 euro. W przypadku osób inwestujących przez okres minimum 10 lat wprowadzono nowy roczny limit inwestycyjny w wysokości 500000 euro.

Opracowanie: „Nasz Głos” na podstawie materiałów Gov.ie, Revenue i Welfare.


Redakcja tygodnika "Nasz Głos" informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.