Nasz Głos | Polski tygodnik w Irlandii | Budżet 2016 w liczbach | ng24.ie

Budżet 2016 w liczbach

Kolejny rok, kolejny budżet. Tym razem w klimatach zbliżających się wyborów. Przedstawione przez rząd liczby mogą nastrajać optymistycznie. Oto najważniejsze zmiany na rok 2016.

PODATEK DOCHODOWY

W roku 2016 nie przewiduje się żadnych zmian w podatku dochodowym i progach.

 

Podatki dochodowe 2015 2016
I Standardowy próg podatku 20 proc. 20 proc.
II Wyższy próg 40 proc. 40 proc.
Standardowe progi podatkowe 2015 2016
Osoby samotne/owdowiałe 33800 euro 33800 euro
Małżeństwo/jeden dochód 42800 euro 42800 euro
Małżeństwo/dwa dochody 67600 euro 67600 euro
Samotny rodzic 37800 euro 37800 euro

 

PODATEK USC

 • Obniżenie stawek podatku USC do: 1 proc., 3 proc. i 5,5 proc.,
 • stawka 8 proc. dla dochodu powyżej 70044 euro (bez zmian),
 • stawka 11 proc. dla dochodu powyżej 100000 euro (bez zmian),
 • próg, od którego płacony jest podatek USC, został podwyższony do 13000 euro (wcześniej – 12012 euro),
 • jeżeli dochód jest niższy niż 13000 euro, podatnik jest wyłączony z płacenia podatku USC.

Zmiana wysokości progu oznacza, że około 700 tys. osób nie zapłaci tego podatku w przyszłym roku.

 

PODATEK USC – Budżet 2015

PODATEK USC – Budżet 2016

Pierwsze 12012 euro 1,5 proc. Pierwsze 12 012 euro
Następne 5564 euro 3,5 proc. Następne 6656 euro
Następne 52468 euro 7 proc. Następne 51376 euro
Dochód powyżej 70044 euro 7 proc. Dochód powyżej 70044 euro
Dochód powyżej 100000 euro 11 proc. Dochód powyżej 100000 euro

 

PRSI

Ulga przy płaceniu PRSI (maksimum 12 euro na tydzień dla pracowników ubezpieczonych w Klasie A, którzy zarabiają pomiędzy 352,01 a 424 euro tygodniowo),
niższa stawka ubezpieczenia 8,5 proc. dla pracowników zarabiających powyżej 356,01 do kwoty 376,01 euro tygodniowo.
ULGI PODATKOWE

 • Home Carer Tax Credit – wzrost z 810 euro do 1000 euro oraz podwyższenie progu dochodu do 7200 euro (wcześniej – 5080 euro),
 • Home Renovation Incentive (HRI) przedłużona do 31 grudnia 2016.

LOCAL PROPERTY TAX

Minister Finansów ma zaproponować rządowi odroczenie daty wyceny dla podatku od nieruchomości do 2019 roku (zamiast 2016 roku).

PODATKI VAT

Żadnych zmian w obecnych stawkach, włączając 9 proc. na turystykę oraz podatek rolniczy na poziomie 5,2 procent.

MOTOR TAX

 • Stawki podatku Motor Tax i klasy podatków zostały zredukowane z 20 klas do 5. Będą to kwoty w przedziale od 92 do maksymalnie 900 euro (obecne maksimum wynosi 5195 euro).
 • Wysokość podatku Motor Tax zostanie obniżona dla wszystkich pojazdów ważących powyżej 4 tys. kg.
 • Dla pojazdów ważących od 4 tys. do 12 tys. kg podatek wyniesie 500 euro rocznie.
 • Dla pojazdów ważących powyżej 12 tys. kg podatek ten wyniesie 900 euro rocznie.

Przewiduje się, że zmianami tymi zostanie objętych ok. 28,5 tys. pojazdów.

PAPIEROSY I ALKOHOL

 • Opłata akcyzowa na alkohol pozostanie bez zmian.
 • Akcyza na 20 sztuk papierosów wzrosła z kolei o 50 eurocentów z VAT, od północy 13 października. Koszt paczki papierosów popularnych marek to obecnie 10,50 euro.
 • Akcyza na benzynę, olej i alkohol pozostaje bez zmian.

PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNE

Aby zachęcić do częstszego korzystania z transakcji bezgotówkowych i płacenia kartą debetową zniesiony zostaje podatek STAMP DUTY 2,5/5 euro. Zamiast tego pobierane będzie 12 eurocentów od transakcji przy wypłacie gotówki z bankomatu.

Nie będzie opłat za płacenie kartą debetową. Od 31 października tego roku limit kwoty transakcji przy płaceniu kartą dotykową wzrósł z 15 do 30 euro.

WYNAGRODZENIE

W ramach Budżetu 2016 minimalna pensja godzinowa została podwyższona do 9,15 euro (wcześniej – 8,45 euro). Podwyżka została przyjęta w ramach rekomendacji Low Pay Commission.

EMERYTURA PAŃSTWOWA

 • Wzrost o 3 euro tygodniowo dla emerytów i opiekunów w wieku 66 bądź powyżej
 • ulga podatkowa Relief for Pension Contributions zostaje utrzymana
 • Abolicja podatku Pension Levy (0,15 proc.). Podatek ten, wprowadzony na 2014 i 2015 rok zostanie zdjęty z dniem 31 grudnia 2015 roku.

OPIEKA NAD DZIEĆMI

W ramach nowego budżetu zostanie udostępniona darmowa opieka nad dziećmi w wieku od 3 do 5,5 roku (bądź rozpoczęcia szkoły podstawowej).

Wysokość zasiłku Child Benefit zwiększy się do 140 euro miesięcznie (wcześniej – 135 euro miesięcznie).

Wysokość zapomogi Family Income Supplement zostanie zwiększona o 5 euro dla rodzin z jednym dzieckiem oraz o 10 euro dla rodzin z dwójką lub więcej dzieci.

Przewidywane jest także wprowadzenie dwutygodniowego płatnego urlopu tacierzyńskiego.

CHRISTMAS BONUS

Wysokość tzw. świątecznego bonusa wzrośnie do 75 proc. W praktyce oznacza to, że poszukujący pracy otrzymają na święta 2016 roku 141 euro ekstra. Emeryci otrzymujący emeryturę 230 euro tygodniowo dostaną natomiast dodatkowe 173 euro.

ZDROWIE

Darmowa opieka lekarza rodzinnego ma zostać przyznana wszystkim dzieciom poniżej 12 roku życia.

Ulga Home Carer Tax Credit została podwyższona do 1000 euro (wcześniej – 810 euro).

MAŁE I ŚREDNIE FIRMY

Dla przedsiębiorców bądź osób samozatrudnionych wprowadzono nową ulgę podatkową zatytułowaną Earned Income Tax Credit. Ulga ta jest wyliczana na podstawie 20 proc. uzyskanego przez podatnika dochodu (z wyjątkiem tego, który podlega już pod PAYE Tax Credit).

Ulga taka może wynieść maksymalnie 550 euro rocznie. Warto podkreślić, że łączna stawka obydwu ulg – Earned Income Tax Credit i PAYE Tax Credit nie może przekroczyć 1650 euro.

Wprowadzanie 3-letniej ulgi podatkowej dla firm typu start-up zostało przedłużone do 2018 roku.

KNOWLEDGE DEVELOPMENT BOX

Zyski wynikające z pewnych patentów i autorskiego oprogramowania, będące rezultatem Badań i Rozwoju (R&D) będą opodatkowane na 6,25 proc.

International corporate tax pozostaje 12,5%

Opracowanie: Nasz Głos na podstawie materiałów Revenue, The Journal.ie i NKC Business & Taxation Consultants

 


Redakcja tygodnika "Nasz Głos" informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.