Nasz Głos | Polski tygodnik w Irlandii | 10 lat CKU – Doświadczenia w pracy z kobietami uzależnionymi | ng24.ie

10 lat CKU – Doświadczenia w pracy z kobietami uzależnionymi

Z okazji 10-lecia ośrodka szczególną uwagę chciałabym zwrócić na problemy związane z używaniem substancji psychoaktywnych przez kobiety. W ostatnich latach dostrzegamy wyraźny wzrost liczby kobiet pijących czy zażywających narkotyki. Do naszej placówki zgłasza się coraz więcej kobiet, ale nie w początkowym stadium uzależnienia, tylko najczęściej w zaawansowanym, czego następstwem są bolesne konsekwencje odczuwalne w różnych dziedzinach ich życia.

Mężczyźnie, który podejmuje terapię, towarzyszy często ulga rodziny i wsparcie. Kobiecie – wstyd i zakłopotanie bliskich. Lęk przed krytyką i oceną „zła kobieta, zła matka”. Wiele problemów wynikających z picia alkoholu przez kobiety ma specyficzny charakter i wymaga odpowiedniego podejścia do każdej z nich z osobna i w grupie. W naszym ośrodku zwracamy na to duża uwagę. Kobietom trudniej zgłosić się na terapię odwykową. Często zmusza je do tego fakt, że zostały odebrane im dzieci.

Bardzo wiele kobiet sięga po substancje psychoaktywne, skarżąc się na osamotnienie. Bywa, że są pozornie w komfortowej sytuacji. Mają pieniądze, czas, mąż pracuje a one zajmują się dziećmi. Jednak wiele tych kobiet ma niski poziom znajomości języka angielskiego oraz brak wsparcia rodziny czy przyjaciół. Często uzależnienie kobiet wiąże się ze stosowaniem wobec nich przemocy. Kobiety te mają wtedy poczucie,że należy im się kara, że zasługują na potępienie i wykluczenie. W celu uniknięcia społecznego piętna ukrywają swoje problemy, uzależnienie i przemoc pod podszewką depresji i leczą się z jej powodu, a nie z powodu uzależnienia. W ten sposób izolują się i wpadają w pułapkę samotności oraz pogłębiającego się uzależnienia.

Wiele kobiet jest rozdartych pomiędzy swoimi wyobrażeniami i marzeniami a oczekiwaniami społecznymi czy zawodowymi. Nie chodzi o to, żeby krytykować świat mężczyzn. Chodzi o to, że bycie kobietą w dzisiejszych czasach jest nie lada wyzwaniem, źrodłem stresu i napięcia. Często nie wiedzą co to znaczy „Być Kobietą”. Moim zdaniem rolą terapeutki jest nie tylko bycie przewodnikiem w procesie zdrowienia uzależnionej kobiety, ale i również towarzyszenie, modelowanie bycia kobietą i zapraszanie jej do świata kobiet.

Praca nad kobiecością w leczeniu kobiet uzależnionych od substancji psychoaktywnych ma istotny wpływ na ich proces zdrowienia i trzeźwienia. W naszej placówce zwracamy dużą uwagę na to, by kobiety, poprzez leczenie swojego uzależnienia, mogły odkryć w sobie kobiecość i jej wpływ na różne dziedziny i role życiowe. Uważam, że jednym z czynników podnoszących jakość życia kobiet, zwłaszcza tych obciążonych bolesnymi doświadczeniami, uzależnienieniami i problemami, jest zdolność do znalezienia oparcia w innych kobietach.

Simone de Beauvoir, jedna z czołowych feministek ubiegłego wieku, napisała; ,,Nie rodzimy się kobietą, kobietą stajemy się w środowisku kulturowym”. Sposób wychowania, wydarzenia z dzieciństwa oraz relacje z rodzicami, a także wzorce kulturowe mają ogromny wpływ na ugruntowanie poczucia własnej płciowości – kobiecości u kobiet. Kobiety uzależnione często miały bolesne doświadczenia z kobietami ważnymi w ich życiu – trudno jest im zaufać drugiej kobiecie. W tym celu stworzyłam warsztaty dla kobiet z cyklu „Między nami kobietami” oraz warsztaty dla kobiet żyjących w związku partnerskim z inną kobietą z cyklu „Kobieta z kobietą”.

Istotą warsztatów nie jest oddzielanie się od mężczyzn, a inspirowanie innymi kobietami, otrzymywanie wsparcia i wspieranie innych kobiet. Warsztaty są często pomostem do zmiany i otwarcia się na pomoc innej kobiety w atmosferze szacunku czy podjęcia terapii. Tożsamość kobiety powstaje i rozwija się w kontakcie z innymi kobietami. To właśnie dzięki swobodnym rozmowom i dzieleniu się różnymi doświadczeniami odkrywają, że z innymi kobietami po prostu może być fajnie. Nawet, jeżeli nie układa im się życie osobiste, to właśnie tutaj mają okazję poznać inne kobiety, zawrzeć z nimi znajomość, co może być pierwszym krokiem do zmiany jakości ich życia. Praca z kobietą uzależnioną nad tym, jaką jest kobietą i jaką chciałaby być, żeby w sposób adekwatny radzić sobie ze swoją chorobą i wypełniać role, pomoże jej stać się osobą świadomą w dokonywaniu swoich wyborów, co ma istotne znaczenie w procesie trzeźwienia.

Mariola Mastek
Magister pedagogiki resocjalizacji, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
www.ckudublin.org

 


Redakcja tygodnika "Nasz Głos" informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.