Nasz Głos | Polski tygodnik w Irlandii | 10. edycja International Short Film Festival ODDALENIA 2018 | ng24.ie

10. edycja International Short Film Festival ODDALENIA 2018

Na początku był Przegląd Filmów Amatorskich…
International Short Film Festiwal Oddalenia przebył długą, pełną zakrętów i zmian drogę. Z małego, kameralnego przeglądu filmów amatorskich zorganizowanego przez grupkę zapaleńców filmowych stał się imprezą o międzynarodowym charakterze. A wszystko zaczęło się od warsztatów filmowych w podziemiach Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej.

W 2008 roku kończyłam Interdyscyplinarne Podyplomowe Studium Dziennikarstwa w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Wiedziałam, że na zakończenie w ramach dyplomu jestem zobowiązana przygotować eksplikacje do 15 minutowego filmu na dowolny temat. Pomyślałam, ze najlepiej będzie, jeśli zamiast wymyślać jakąś fabułę, wezmę kamerę i zrobię film. Ukończyłam wcześniej Organizacje Produkcji Filmowej i Telewizyjnej na wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, wiec zadanie wydawało się całkiem proste. Aby jednak troszkę sobie pomóc zapisałam się na warsztaty filmowe w Pałacu Kultury Zagłębia, które prowadził Jarek Cyba z Kabaretu DNO. Na tych zajęciach Jarek pokazywał różne rzeczy z zakresu techniki, ale przede wszystkim zachęcał nas do robienia filmów. Tam też poznałam Dawida Ciślika, który miał pomysł na swój film i szukał kierownika produkcji – czyli mnie.

„Dzikość dzika” i „Drugi Pogrzeb”
Mój film był o dzikości dzika. Ten krótki dokument o dzikach ,,biegających’’ po Katowicach, skończyłam dość szybko. Dyplom obroniłam i zajęłam się filmem Dawida o tytule „Drugi Pogrzeb”. Jako kierownik produkcji byłam odpowiedzialna za znalezienie wszystkiego, co było w scenariuszu czyli aktorów, plenerów, wnętrz, rekwizytów, przygotowanie planów zdjęciowych. Film był niskobudżetowy, a właściwie to był bez budżetu. Robiliśmy go z zapałem i na zasadzie całkowitego wolontariatu. Po zdjęciach wyjechałam do Irlandii, wiec nawet nie widziałam jego premiery.
Po premierze dostałam kopię filmu, z którą zgłosiłam się do Tomka Machury z Domu Polskiego, jednego z członków zarządu POSK. Postanowiliśmy pokazać ten film w ramach przeglądu filmowego, który zamierzaliśmy stworzyć. Poprosiłam Jarka Cybę o przesłanie kilku innych filmów z Dąbrowy Górniczej, znalazłam też parę filmów w Dublinie. Nazwa ODDALENIA od jakiegoś czasu „chodziła” za mną. Daleko od kraju, daleko od domu, daleko od rzeczywistości, daleko też od realności. Ta nazwa idealnie wpasowała się w nasze zamierzenia. I tak 9 maja odbył się pierwszy Przegląd Filmów Amatorskich: ODDALENIA 2009. Co ciekawe, film Dawida zdobył Nagrodę Publiczności.

9 i pół miesiąca…
Przygotowania do festiwalu rozpoczynają się już we wrześniu. Ustalamy datę festiwalu i składamy ofertę współpracy w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Dublinie. Projekt jest współfinansowany w ramach funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Potem uaktualniamy regulaminy, formularze aplikacyjne i rozsyłamy informacje o festiwalu w świat. W tym czasie tworzą się kolejne pomysły oraz szukamy partnerów i sponsorów do współpracy. Nabór filmów rozpoczyna się w styczniu i trwa do połowy maja. Potem przygotowujemy galę finałową . To nasze wspólne dzieło, niemal dziecko. W tym roku ISFF Oddalenia jest również częścią Polska Éire Festival.

Festiwal za jeden uśmiech
International Short Film Festival Oddalenia to dzieło kilku osób, które od wielu lat tworzą to wydarzenie z niezmiennym zapałem i na zasadzie wolontariatu. Przede wszystkim są to członkowie zarządu Polskiego Ośrodka Społeczno – Kulturalnego w Dublinie oraz osoby, które sympatyzują zarówno z tematami filmowymi jak i z Domem Polskim. Lista byłaby długa, ale na początku warto wspomnieć o Komitecie Organizacyjnym festiwalu. W jego skład wchodzą: Barbara Bugalska, Aneta Dina Keder, Justyna Zidar, Gabriel Gargus oraz Tomasz Rydzek. Ich twórcza energia i zapał powoduje, że festiwal każdego roku odradza się na nowo. Do grona osób, które wspierają nasz festiwal należą również: Edyta Dolan, Joanna Pichota, Izabela Barber, Dariusz Halko, Dagmara Kozik, Paweł Jasiński, Gosia Tuźnik, Wojciech Szmigielski i Sebastian z księgarni Renatka, a także Robert Gill i Eamonn James Norris, który jest w tym roku Przewodniczącym Jury. Dużą pomoc otrzymaliśmy od pana konsula Wojciecha Dzięgiela, natomiast pani konsul Katarzyna Kasperkiewicz jest honorowym członkiem naszego Jury od trzech lat. Laura Barszczewicz i Katarzyna Dziewa brały udział niemal we wszystkich edycjach ODDALEŃ, a od kilku lat wspierają nas również medialnie.

W ramach festiwalu przygotowywane są wystawy. Mieliśmy wystawę plakatu polskiego, wystawę fotografii Grupy Pozytwni oraz wystawę indywidualną fotografii Adriana Pohl-Gasidło. W tym roku festiwal zostanie uświetniony przez prace artystyczne z dorocznej wystawy Irish Polish Society oraz wystawę plakatów festiwalowych.

W tradycji festiwalu są również mini koncerty muzyczne . Grali i śpiewali dla nas Kimberley Murray, grupa IRIS, a obecnie Alastair Boles przygotowuje specjalnie na Galę Finałową koncerty fortepianowe.

Festiwal ma dwa główne cele. Pierwszy z nich to promowanie polskich twórców filmowych oraz polskich produkcji filmowych, zwłaszcza produkcji filmów krótkometrażowych w środowisku anglojęzycznym. Natomiast drugi i to znacznie ważniejszy to integracja środowiska filmowego bez względu na granice państwowe. Osiągnęliśmy nasz cel.
Autor : Samanta Stochla

Czas i miejsce akcji:

Dom Polski, 20 Fitzwilliam Place
Sobota, 16 czerwca 2018
WSTĘP: 5 Euro

Program ISFF ODDALENIA 2018
20.00 rozpoczęcie
20.15 Projekcja filmów
21.45 Przerwa
22.00 Koncert fortepianowy, Alastair Boles
22.30 Ogłoszenie werdyktu Jury i głosowania publiczności
23.00 Zakończenie

Finałowa dziesiątka
1. LOST MEMORIES, Eamonn Murphy (Irlandia)
2. A GOOD EXAMPLE, Leonardo Pérez (Hiszpania)
3. MASKI, Wojciech Walkiewicz (Polska)
4. PANIC ATTACK, Eileen O’Meara (USA)
5. A VERY IRISH FAMILY, Emmet Kelly (Irlandia)
6. BUSH LIZARD, Laura Rembrault (Francja)
7. EUSEBIO80, Jesus Martinez, Ivan Molina (Hiszpania)
8. THE LOLLIPOP MAN, Danilo Zambrano (Irlanda)
9. UPIR, Laura Rembrault (Francja)
10 . THE TRAGEDY OF MR CHU, Teresa Bieger (Hiszpania)

Krok po kroku… czyli najciekawsze wydarzenia z historii ISFF Oddalenia i kolejne zmiany nazwy

2009 – Przegląd Filmów Amatorskich: ODDALENIA. Nagrodę publiczności zdobył film Dawida Ciślika „Drugi pogrzeb”.

2010 – Przegląd Filmów Krótkometrażowych ODDALENIA. Publiczność miała projekcję filmową połączoną ze spotkaniami z różnymi młodym twórcami. Gala Finałowa trwała nieprzerwanie kilka godzin.

2011 – Pierwszy raz pojawiła się Nagroda Jury, a wraz z nią statuetka Grand Prix wykonana przez Julitę Jaroszuk- Narkowicz

2012 – Short Film Festival Oddalenia rozpoczął współpracę z Wydziałem Konsularnym Ambasady PR w Dublinie. Wygrał film Grzegorza Dębowskiego, który później pracował przy oskarowym filmie „Ida” jako asystent reżysera.

2013 – Festiwal zaczyna nabierać międzynarodowego charakteru. W Jury byli Polacy, Irlandczycy i Meksykanin. Przewodniczącym Jury był nieżyjący już Wojciech Szczudło z Studia filmowego „Kalejdoskop”. Wygrał brazylijski film „Body” zrobiony przez Ricardo Saraiva

2014 – W ramach festiwalu odbyło się spotkanie „Film and the Law” z Davidem Langwallnerem i Krzysztofem Kołodzińskim.

2015 – Festiwal rozpoczął współpracę z The Richard Harris International Film Festival w Limerick. Po raz pierwszy w historii festiwalu wygrał film dokumentalny, był to obraz „ Nie dotykając gór” w reżyserii Pawła Powolnego. Ten został pokazany na festiwalu w Limericku.

2016 – Na SFF ODDALENIA zostało nadesłanych 38 filmów z takich krajów jak Liban, Indie, Pakistan, Brazylia, Grecja i Niemcy. Paweł Jasiński zrobił pierwszą serię „oddaleniowych” kubków. Były też dwie projekcie: Gala Finałowa i Nocna Sesja Filmowa.

2017 – Była telewizja, radio, sesje zdjęciowe. Relacje z festiwalu ukazały się TV Polonia oraz w Polskim Radio.

2018 – INTERNALTINAL SHORT FILM FESTIVAL ODDALENIA. Sobota, 16 czerwiec 2018, rozpoczęcie godzina 20.00, Zapraszamy.

The 10th International Short Film Festival ODDALENIA 2018
It all began with Screening of Amateur Films
The International Short Film Festival ODDALENIA has travelled a long way, full of twists and turns. From a small, intimate amateur film screening organized by a group of film enthusiasts, it has become an international event. It all began with some film workshops in the basement of the Zagłębie Palace of Culture in Dąbrowa Górnicza.

In 2008, I finished my Interdisciplinary Postgraduate Studies in Journalism at the Pontifical Academy of Theology in Krakow. I knew that, as part of the requirement for a university degree, I was obliged to prepare an explication for a 15-minute film on any topic. I thought it would be best if instead of inventing a story, I would take a camera and make a movie. I graduated from the Film and Television Production at the Faculty of Radio and Television of the University of Silesia in Katowice, so the task seemed quite simple. However, in order to help myself, I signed up for a film workshop at the Zagłębie Palace of Culture, led by Jarek Cyba from DNO Cabaret. In these classes Jarek showed us various skills in the field of technology, but above all, he encouraged us to make films. There, I met Dawid Ciślik, who had an idea for a film. He was looking for a production manager–and he found me.

„Fierceness of a Boar,” and „Second Funeral.”
My film was about the fierceness of a boar. I finished making this short documentary about wild boars running through Katowice quite quickly. I graduated with a diploma and began working on David’s film entitled ‘Second Funeral.’ As the production manager, I was responsible for finding everything that was needed for the script, i.e. actors, locations, interiors, props and preparation of film sets. The film was a low-budget, more accurately it had no budget. We worked on it with enthusiasm and with no pay. After shooting, I went to Ireland, so I did not even see the movie premiere.

After the premiere, I received a copy of the film and I presented it to Tomek Machura, one of the members of the board of POSK (Polish Social and Cultural Association). We decided to show this film as part of a film screening that we were going to organize. I asked Jarek Cyba to send on some other films from Dąbrowa Górnicza and I picked a couple of films from Dublin. The name ODDALENIA(DISTANCES) had been following me for some time. Far from the country, far from home, far from reality. This name seemed to fit our vision. So, on the 9th of May 2009 the first Amateur Film Screening called ODDALENIA took place. Interestingly, David’s film won the Audience Award.

9 months and a half…
Preparations for the festival begin in September. We set the date of the festival and we sent a proposal to the Consular Department of the Polish Embassy in Dublin to be involved in the project. The festival is also financed by the Polish Ministry of Foreign Affairs. Then we update the regulations, application forms and send information about the festival worldwide. During this time new ideas are created and we are looking for sponsors and partners with whom we can work. The gathering of films begins in January and lasts until mid-May. Then we are preparing the final gala. This is the result of the work of a whole team….our child. This year, ISFF ODDALENIA is also part of the PolskaÉire Festival.

Festival for a Smile
The International Short Film Festival ODDALENIA is the work of several people who have been organising this event with growing enthusiasm for many years. For the most part they are members of the Board of The Polish Social and Cultural Association in Dublin and people who empathize with both the film genre and the Polish House. The list would be long, but first, it is worth mentioning the names of the Organizing Commitee members. These include Barbara Bugalska, Aneta Dina Keder, Justyna Zidar, Gabriel Gargus and Tomasz Rydzek.

Among the people who support our festival are: Edyta Dolan, Joanna Pichota, Izabela Barber, Dariusz Halko, Dagmara Kozik, Paweł Jasiński, Gosia Tuźnik, Wojciech Szmigielski and Sebastian from “Renatka” bookshop, Robert Gill and Eamonn James Norris, who is the Chairman of the Jury this year. We have received a lot of help from our Consul, Wojciech Dzięgiel and Consul Katarzyna Kasperkiewicz who has been an honorary member of our jury for three years. Laura Barszczewicz and Katarzyna Dziewa have participated in almost every year of the film festival, and have been supporting us in the media for several years.
During the festival, various exhibitions are also organized. We had an exhibition of Polish posters, a photo exhibition of Pozytwni Group and an individual exhibition of photography by Adrian Pohl-Gasidło. This year, the festival will be honored by artistic works from the annual exhibition of the Irish Polish Society and the exhibition of festival posters.
Another highlight of the festival are the short concerts. We had the pleasure of hosting Kimberley Murray and the IRIS group so far. This year, Alastair Boles is preparing a piano concert especially for the Gala.

The festival has two main goals. The first one is to promote Polish filmmakers and Polish film productions, in particular short film productions in the English-speaking environment. The second and much more important goal is to integrate the film environment regardless of state borders. We have achieved our goals.
Author: Samanta Stochla
Tanstlation: Beata Ignaczak

Date, time and venue:
Polish House, 20 Fitzwilliam Place
Saturday, 16th June 2018
ENTRY Fee: 5 Euro

ISFF ODDALENIA 2018 Programme
8.00 pm Opening
8.15 pm Screening of the films
9.45 pm Break time
10.00 pm Piano Concert, Alastair Boles
10.30 pm Announcement of the Jury’s verdict and the audience vote
11.00 pm Conclusion of Festival

Finalists

1. LOST MEMORIES, Eamonn Murphy (Ireland)
2. A GOOD EXAMPLE, Leonardo Pérez (Spain)
3. MASKI / MASKS, Wojciech Walkiewicz (Poland)
4. PANIC ATTACK, Eileen O’Meara (USA)
5. A VERY IRISH FAMILY, Emmet Kelly (Irleland)
6. BUSH LIZARD, Laura Rembrault (France)
7. EUSEBIO80, Jesus Martinez, Ivan Molina (Spain)
8. THE LOLLIPOP MAN, Danilo Zambrano (Ireland)
9. UPIR, Laura Rembrault (France)
10 . THE TRAGEDY OF MR CHU, Teresa Bieger (Spain)

Step by step… or the most interesting events in the history of ISFF ODDALENIA and name changes.

2009 – Screening of Amateur Films “ODDALENIA.”The audience award went to Dawid Ciślik’s „Second funeral”
2010 – Screening of Short Films ODDALENIA. The film screening was organised along with various minor film presentations by other young artists. The Final Gala lasted several hours without an interval.
2011 – The Jury’s Prize was presented for the first time along with the Grand Prix statuette made by Julita Jaroszuk-Narkowicz.
2012 – Short Film Festival DISTANCES began to work with the Consular Department of the Embassy of Poland in Dublin. Grzegorz Dębowski was awarded first prize. Later on, he worked on the Oscar movie „Ida” as an Assistant Director.
2013 – The festival begins to gain an international character. Among the jury there were Polish, Irish and Mexican people. The chairman of the Jury was the late Wojciech Szczudło from the Film Studio „Kaleidoscope”. The Brazilian film „Body” made by Ricardo Saraiva was awarded first prize.
2014 – As part of the festival there was a talk with David Langwallner and Krzysztof Kołodziński entitled “The Film and the Law.”
2015 – The festival started working with The Richard Harris International Film Festival in Limerick. For the first time in the history of the festival a documentary movie entitled „Flying over the Mountains” directed by Paweł Powolny won first prize. This film was shown at the festival in Limerick.
2016 – 38 movies have been sent to SFF ODDALENIA from such countries as Lebanon, India, Pakistan, Brazil, Greece and Germany. Paweł Jasiński made the first series of „DISTANCES” mugs. This year the Screenings took place over two nights – the Final Gala and the Late Night Film Session.
2017 – There was coverage on TV Polonia, radio as well as photograghs of the festival participants.
2018 – INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL ODDALENIA. Saturday, 16th June, at 8.00 pm. All welcome.


Redakcja tygodnika "Nasz Głos" informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.